Ungdomsbostäder byggs i Larsberg

Planutskottet har beslutat att ge miljö- och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan för fastigheten Klockbojen 4 i Larsberg. På fastigheten som ägs av John Mattson fastighets AB…

Fortsätt läsa Ungdomsbostäder byggs i Larsberg

Drogvanor kartlagda bland ungdomar

Vartannat år sammanställer Länsstyrelsen i Stockholm en stor enkät för att bland annat kartlägga ungdomars drogvanor. För första gången är även Lidingö med i den så kallade Stockholmsenkäten. Den långsiktiga…

Fortsätt läsa Drogvanor kartlagda bland ungdomar

Nytt vänortsavtal med Saldus

I samband med att Lidingös vänortsstad Saldus firade 160 år förnyade de två städerna sitt vänortsavtal på plats i Lettland. Det nya avtalet är ett sätt att stärka banden och…

Fortsätt läsa Nytt vänortsavtal med Saldus

Nu bygger vi en simhall!

Majoriteten storsatsar på skola, omsorg och hälsa Lidingös borgerliga politiska majoritet presenterar idag budgetdirektiven för 2017 med förstärkningar på skolan och omsorgen. Majoriteten gör även en stor hälsosatsning som kommer…

Fortsätt läsa Nu bygger vi en simhall!

Pressmeddelande: Ny och bättre struktur för Lidingöhems fastigheter och kassa

Moderaterna, Lidingöpartiet, Kristdemokraterna samt Centerpartiet har i konstruktiva samtal utvärderat flera alternativa lösningar för hur Lidingöbornas intressen i Lidingöhem bäst kan tillvaratas. Genom att omstrukturera bolaget och fastigheterna kan staden…

Fortsätt läsa Pressmeddelande: Ny och bättre struktur för Lidingöhems fastigheter och kassa

Pressmeddelande: Våld i nära relationer

Lidingö stad - 2016-03-23 08:38 CET Utsattheten för våld i den egna relationen är större på Lidingö än riksgenomsnittet och unga kvinnor är värst drabbade. Så många som 26 procent uppger…

Fortsätt läsa Pressmeddelande: Våld i nära relationer

Nej tack till företagarnas tunnelbana!

Företagarna på Lidingö, representerade av organisationen Lidingö Näringsliv, är naturligtvis fria att driva sina ståndpunkter. För oss politiker är det dock viktigt att ta ansvar och genomföra en konsekvent politik…

Fortsätt läsa Nej tack till företagarnas tunnelbana!

Inget förnyat markanvisningsavtal för Akvatiska

Pressmeddelande                        2016-03-10 Inget förnyat markanvisningsavtal för Akvatiska Vid ett möte med projektet Akvatiska i eftermiddags meddelande majoritetspartierna att de inte har för avsikt att förnya markanvisningsavtalen vid…

Fortsätt läsa Inget förnyat markanvisningsavtal för Akvatiska