Richard Gaestadius

Richard Gaestadius

  • Kommunfullmäktige (ledamot)
  • Utbildningsnämnden (ledamot)
  • Lidingö Stads Fastighets AB (suppleant)
  • Lidingöpartiets valberedning (ledamot)
  • Revisorssuppleant
Stäng meny