Birgitta Sköld

Birgitta Sköld

  • Partistyrelsen (ledamot, 2:e vice ordf.)
  • Kommunalråd
  • Kommunfullmäktige (ledamot, gruppledare)
  • Kommunstyrelsen (ledamot, vice ordf.)
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledamot, vice ordf.)
  • Omsorgs- och socialnämnden (ledamot, ordf.)
  • Direktionen för Storstockholms Brandförsvar (ersättare)
  • Planutskottet (ersättare)
  • Näringslivskommittén (ledamot)
  • Gode män vid fastighetsbildningsförättning (ledamot)
Stäng meny