Kommunstyrelsen

Anders Paulsen : Gåshaga

Anders Paulsen

Gåshaga
anders.paulsen@lidingopartiet.se
070-885 35 05

  • Vice ordförande 

Birgitta Sköld : Islinge/Sticklinge

Birgitta Sköld

Islinge/Sticklinge
birgitta.skold@lidingopartiet.se
070-327 64 20

  • Ledamot

Lars H Ericsson : Skärsätra/Bergsätra

Lars H Ericsson

Skärsätra/Bergsätra
lars.h.ericsson@lidingopartiet.se
070-335 33 90

  • Ledamot

Björn Rosén : Sticklinge

Björn Rosén

Sticklinge
bjorn.rosen@gmail.com
070-318 93 40

  • 1:e ersättare

Ulf Cederin : Hersby

Ulf Cederin

Hersby
ulf.cederin@lidingopartiet.se
070-880 02 00

  • 2:e ersättare

Jim Kenving : Skärsätra

Jim Kenving

Skärsätra
jim.kenving@lidingopartiet.se
070-820 73 40

  • 3:e ersättare