Övriga förtroendevalda

Specialister och talespersoner

Jim Kenving : Skärsätra

Jim Kenving

Skärsätra
jim.kenving@lidingopartiet.se
070-820 73 40

 

 • Näringslivsansvarig

Christel Söderberg : Högberga

Christel Söderberg

Högberga
c.soderberg01@gmail.com
070-475 45 49

 

 • Medlemsansvarig och specialist sociala medier

Susanna Baconcini : Dalénum

Susanna Baconcini

Dalénum
susanna.baconcini@gmail.com
072-914 61 40

 

 • Talesperson företagande och entreprenörsskap

Björn Rosén : Sticklinge

Björn Rosén

Sticklinge
bjorn.rosen@gmail.com
070-318 93 40

 • Ekonomiskpolitisk talesperson

Hedersmedlemmar

Bengt Barkman : Bodal

Bengt Barkman

Bodal


Marianne Axelsson : Islinge

Marianne Axelsson

Islinge
marianne.axelsson.44@hotmail.com

Claes Axelsson : Islinge

Claes Axelsson

Islinge
claes.axelsson.1943@gmail.com
070-483 18 81

Partirevisorer

Jan Ahlström : Gåshaga

Jan Ahlström

Gåshaga
jan.ahlstrom@lidingopartiet.se

 • Partirevisor (ordinarie)

Mats Geijer : Brevik

Mats Geijer

Brevik
mats.geijer@lidingopartiet.se
070-419 86 92

 • Partirevisor (ordinarie)

David Mesch : Bodal

David Mesch

Bodal
david.mesch@lidingopartiet.se
070-601 21 11

 • Partirevisor (suppleant)

Lars Wickberg : Norra Gångsätra

Lars Wickberg

Norra Gångsätra
lars.wickberg@telia.com
076-721 70 86

 • Partirevisor (suppleant) 

Partiets valberedning

Birgitta Sköld : Islinge/Sticklinge

Birgitta Sköld

Islinge/Sticklinge
birgitta.skold@lidingopartiet.se
070-327 64 20

 • Partiets valberedning (ordförande och sammankallande)

Lisa Tiliander : Torsvik

Lisa Tiliander

Torsvik
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
076-800 67 75

 • Partiets valberedning (ledamot)

PerInge Zetterberg : Gåshaga

PerInge Zetterberg

Gåshaga
peringe.zetterberg@lidingopartiet.se
070-582 53 83

 • Partiets valberedning (ledamot)

Claes Axelsson : Islinge

Claes Axelsson

Islinge
claes.axelsson.1943@gmail.com
070-483 18 81

 • Partiets valberedning (suppleant)

Richard Gaestadius : Torsvik

Richard Gaestadius

Torsvik
richard.gaestadius@lidingopartiet.se

 • Partiets valberedning (suppleant)