Lidingö satsar på fler hundhagar och hundhagen i furutorp anpassas för att tillmötesgå de närboende

Pressmeddelande från Lidingökoalitionen:

På Lidingö är det populärt att ha hund och det anser Lidingö stad är positivt eftersom hundar och även andra husdjur har en positiv inverkan på människors välbefinnande och minskar upplevelsen av ensamhet. Antalet hundar på Lidingö har under de senaste åren ökat med 25 %. Sedan början av 2019 till och med 2021 har hundpopulationen på Lidingö (enligt Jordbruksverket, som sköter den nationella registreringen av hundar) ökat från 2 791 till 3 525 hundar, vilket är en ökning med 734 hundar.

Hundhagar finns idag vid Brevik (4 300 m2), Larsberg (1 000 m2), Mosstorp (4 400 m2), Siggebo (1 200 m2) och Furutorp (23 000 m2).

För att möta efterfrågan på fler hundhagar beslutade Tekniska nämnden vid sitt möte den 22 februari att två nya hundhagar ska anläggs, en i Högberga i skogsområdet nordväst om Högberga station på 5 000 m2 och en i Koltorp (i närheten av Stockby industriområde) på 5 500 m2.

Hundhagen i Furutorp, som egentligen är en fårhage som används som hundhage sedan många år, är i dag på ca 23 000 m2. Ett antal boende i närområdet har under en period frekvent kontaktat staden om störningar av olika slag, både ljudmässiga och trafik- och parkeringsmässiga, som staden måste hantera. Mot bakgrund av detta tog Tekniska nämnden på samma möte beslut om att hundhagen i Furutorp ska minskas på den sidan som vetter mot bostadsbebyggelsen.

Minskningen innebär att den i dag mycket stora hundhagen minskar från 23 000 m2 till ungefär 13 000 m2. Hagen kommer alltså fortfarande att vara stor i förhållande till de övriga hundhagarna på ön. Den provisoriska parkeringsplats som är anlagd på en villatomt kommer att behöva tas bort eftersom den inte är planenlig och ligger för nära bostadsbebyggelsen. Besökande till hundhagen kommer att hänvisas till den befintliga parkeringsfickan längs med Furutorpsvägen och den stora parkeringen på andra sidan Elfviksvägen.

När det gäller hundhagen vid Koltorp är avsikten att upplåta mark med staket för en hundhage till främst hunddagis verksamma i Lidingö kommun. Tekniska förvaltningen kommer att gå ut med en skriftlig intresseförfrågan avseende arrendet. Villkor och utarrenderande av mark beslutas av stadens Fastighetsnämnden.

Tekniska nämndens förhoppning är att vi med de föreslagna åtgärderna ska kunna tillfredsställa såväl de närboendes som hundägarnas berättigade intressen. Hundhagen i Furutorp är en mycket uppskattad hage bland öns hundägare.

Anders Paulsen (LP), ordförande i tekniska nämnden

Pål Jebsen (M), vice ordförande i tekniska nämnden