Mer än hälften genomfört i halvtid för Lidingömajoriteten

Till årsskiftet har halva mandatperioden gått och Lidingömajoriteten summerar nu den första halvan. I majoritetsprogrammet som togs fram efter valet fanns 72 gemensamma punkter som skulle genomföras under mandatperioden. Lidingömajoriteten kan nu pricka av mer än hälften som genomförda. Bland annat har skatten sänkts, en ny boendekedja för äldre tagits fram och fokus har legat på skola och trygghet.

Efter valet 2018 så bildade Moderaterna, Lidingöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tillsammans Lidingömajoriteten och tog fram 72 punkter som skulle genomföras under mandatperioden. Nu har halva mandatperioden gått och halvtidsbokslutet för majoritetsprogrammet visar att mer än hälften av de 72 punkterna hittills har genomförts.

  • Det känns bra att vi har haft ett högt tempo under den första halvan av mandatperioden och genomfört det vi har lovat. Speciellt stolt är jag över att vi har arbetat aktivt med att förbättra kärnverksamheten på Lidingö, samtidigt som skatten har kunnat sänkas med 50 öre under mandatperioden. Det motsvarar 3 600 kr per år för en vanlig familj på Lidingö, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Under mandatperioden har en ny boendekedja för äldre tagits fram som ska säkerställa att alla Lidingös äldre får en trygg och högkvalitativ äldreomsorg med stor valfrihet för den äldre och dess anhöriga.

  • Alla äldre ska kunna känna sig trygga i att de får en god omsorg på Lidingö och därför är projektet ”Utvecklat seniorboende” så viktigt. Vi är stolta att vi i bred politisk enighet har kunnat starta detta viktiga projekt. Oavsett vilken boendeform man har så ska servicen utformas med stor valfrihet för den äldre och dess anhöriga. Implementeringen av det nya utvecklade seniorboendet kommer att pågå under flera år och vi kommer ta lärdom från forskning och erfarenheter av pandemin, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i Omsorgs- och socialnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen.

På utbildningsområdet fortsätter också utvecklingen av skolan och förskolan med fokus på ökad trygghet och målet Sveriges bästa skola.  

  • För att ytterligare utveckla och förbättra undervisningen har det systematiska kvalitetsarbetet fördjupats. Grunden för en bra undervisning är skickliga lärare. För att öka kvaliteten och likvärdigheten mellan skolor arbetar lärare som undervisar i samma ämne i pedagogiskt arbetande nätverksgrupper (PANG). Resultaten i skolan är tydliga, då Lidingös elevers betyg ligger i topp i landet och de allra flesta på Lidingö klarar grundskolan med godkända betyg, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i Utbildningsnämnden.

Tryggheten berördes också i majoritetsprogrammet på flera olika punkter, såsom att se över möjligheten att införa trygghetskameror, öka gatubelysningen, genomföra trygghetsvandringar samt stödja grannsamverkan och nattvandrare.

  • Trygghetsfrågorna har varit högt prioriterade av Lidingömajoriteten. Vi har ansökt om trygghetskameror i Högsätra och Larsberg, satt igång ett stort projekt för förbättrad belysning i det offentliga rummet, genomfört flera trygghetsvandringar samt fortsatt stödja både grannsamverkan och nattvandringen genom att bistå med stadens resurser, säger Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden.