Ta chansen att tycka till om nya kulturmiljöprogrammet

Ta chansen att tycka till om förslaget till nytt Kulturmiljöprogram vars samrådstid går ut 7 maj. LidingöPartiet och Lidingökoalitionen värnar Lidingös fina miljöer för framtida generationer.