Lidingö stad flaggar för Ukraina och LidingöPartiet står enat bakom fördömandet av Rysslands anfallskrig!

Fredagen den 24 februari är det ett år sedan Ryssland inledde anfallskriget mot sin granne Ukraina. Med anledning av detta vajar Ukrainas flagga tillsammans Lidingös stads flagga, Sveriges flagga och EU-flaggan utanför stadshuset i en manifestation för den fria världen och mot Rysslands anfallskrig.

LidingöPartiet står naturligtvis enat bakom fördömandet av Rysslands agerade!

https://www.lidingo.se/nyheterstartsida/nyheterstartsida/flagganhissasforukraina.5.8db8b7b1867c2c4895113.html?fbclid=IwAR15S7NO-epSFg2dUt-IS7_CnnZsQAeu7h-4BTGjoT132RMIj1FvVp5V-II