Skolfrågorna kommer högt på dagordningen för Lidingöpartiet. Det är i skolan som barnen formas till väl fungerade samhällsmedborgare och därför skall våra skolor, oavsett om de är drivna i privat eller kommunal regi, hålla en hög standard.

Lidingöpartiet arbetar för att:

 • Det ska finnas en långsiktig plan med scenarier och konsekvensanalys för hur Lidingö stad vill utveckla de olika skolformerna, med beaktande av kommunala skolor, friskolor.
 • Det fria skolvalet skall vara kvar, och säkra personlig valfrihet, god kvalitet och tydliga långsiktiga mål.
 • Skolans ekonomiska resurser skall gå till elevernas utbildning och inte till onödig administration eller överdrivna marknadshyror.
 • Förvaltningskostnaderna hålls under kontroll.
 • Våra skolor har en bra inom- och utomhusmiljö.
 • Det ska finnas valfrihet mellan både kommunala skolor och friskolor.
 • Skapa arbetsro och ordning och reda i skolan.
 • Vi satsar på lärarna och vill återskapa lärarnas status genom adekvat fortbildning, karriärmöjligheter, högre löner, och förutsättningar för en lugnare skolmiljö.
 • Mindre barngrupper för de små barnen.
 • Systemet som tillämpas i dag med marknadshyror för våra skollokaler görs om.
 • Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling fortsatt är en prioriterad fråga.
 • Nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling ska alltid gälla.
 • Nolltolerans mot alla typer av droger ska alltid gälla.
 • Närproducerad och ekologisk mat skall serveras när det är möjligt.

 

Stadens organisation

Löpande frågorna rörande förskola och skola sköts av Lärande- och kulturförvaltningen.

Politiska frågor rörande förskola och skola hanteras inom Utbildningsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i utbildningsnämnden är:

 

Ordinarie ledamöter

Niclas Fredrikson : Mosstorp

Niclas Fredrikson

Mosstorp
niclas.fredrikson@lidingopartiet.se
076-817 13 77

Annie Antranikian : Brevik

Annie Antranikian

Brevik
annie.antranikian@gmail.com
070-018 78 27

Ersättare

Vakant i väntan på nyval :

Vakant i väntan på nyval

Länk till aktuella nyheter rörande förskolor och skolor »