Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden

För Lidingöpartiet är skolfrågorna mycket viktiga. Skoltiden är väsentlig och viktig för varje individs utveckling och förutsättningar att må bra och lyckas i livet. Alla Lidingös förskolor och skolor ska vara bra, trygga och säkra och alla barn ska ges goda möjligheter att nå sin fulla potential. Alla rektorer och pedagogisk personal ska ha adekvat utbildning och bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag med goda resultat.

Lidingöpartiet arbetar för att:

 • Nolltolerans mot kränkningar, diskriminering, mobbning och våld i stadens förskolor och skolor är en självklarhet.
 • Total drogfrihet råder i alla verksamheter. 
 • Alla barn och elever ska må bra, både psykiskt och fysiskt. Elevhälsan ska prioriteras.
 • Trygghet och säkerhet ska prägla alla verksamheter. Varje barn/elev ska känna sig sedd och uppskattad.
 • Arbetsro samt ordning och reda och tydliga regler i alla verksamheter ska gälla.
 • Pedagogisk personal ska avlastas från administrativa arbetsuppgifter för att möjliggöra fler lärarledda undervisningstimmar-
 • Lärarnas status, löner, karriär- och fortbildningsmöjligheter ytterligare ska stärkas.
 • Inom- och utomhusmiljöerna ska vara bra. Lokaler, skolgårdar etc. ska vara väl anpassade, tillräckligt stora och trevliga för att skapa en bra och trivsam miljö för barn, elever och personal.
 • Det fria skolvalet och familjernas rätt att välja förskola/skola ska värnas
 • Det ska finnas både kommunala och fristående verksamhetsalternativ i Lidingö. Konkurrensen mellan offentliga och privata förskolor och skolor är bra och bidrar till utveckling och högre kvalité.
 • Skolan ska organiseras så att varje enskild elev erbjuds de bästa förutsättningar för sitt lärande och utveckling. Insatser för elever med behov av stöd ska vara av mycket god kvalité och sättas in i god tid. Det ska finnas kunskap och vilja hos pedagogisk personal att utmana studiemotiverade elever så att de får möjlighet att nå sin fulla potential.
 • Hersby gymnasium behöver inte byggas ut eftersom vi fått Christinagymnasiet i Gångsätra. Vi ser gärna att gymnasieverksamheten i Gångsätra utvecklas ytterligare. God kvalité med ett brett utbud inom gymnasieverksamhet är viktigt för att ge våra Lidingöungdomar bra möjlighet att genomföra sina studier lokalt.

Stadens organisation

Löpande frågorna rörande förskola och skola sköts av Lärande- och kulturförvaltningen.

Politiska frågor rörande förskola och skola hanteras inom Utbildningsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i utbildningsnämnden är:
Ordinarie ledamöter

Anders Paulsen : Gåshaga

Anders Paulsen

Gåshaga
anders.paulsen@lidingopartiet.se
070-885 35 05

John Lindberg : Askrike

John Lindberg

Askrike
john.hewitt.lindberg@gmail.com
070-687 73 11
David Mesch : Bodal

David Mesch

Bodal
david.mesch@lidingopartiet.se
070-601 21 11
Marianne Axelsson : Islinge

Marianne Axelsson

Islinge
marianne.axelsson.44@hotmail.com

Vakant i väntan på länsstyrelsens beslut om ny ersättare :

Vakant i väntan på länsstyrelsens beslut om ny ersättare
Jim Kenving : Skärsätra

Jim Kenving

Skärsätra
jim.kenving@lidingopartiet.se
070-820 73 40
Anders Paulsen : Gåshaga

Anders Paulsen

Gåshaga
anders.paulsen@lidingopartiet.se
070-885 35 05
Ellinor Rückert : Dalängen

Ellinor Rückert

Dalängen
ellinorruckert@hotmail.com
070-517 50 30
Jan Dunmurray : Brevik

Jan Dunmurray

Brevik
jan.dunmurray@lidingopartiet.se
073-649 93 88
Margareta Borg : Dalängen

Margareta Borg

Dalängen
margareta.borg@lidingopartiet.se

Ulf Cederin : Hersby

Ulf Cederin

Hersby
ulf.cederin@lidingopartiet.se
070-880 02 00
Lars Wickberg : Norra Gångsätra

Lars Wickberg

Norra Gångsätra
lars.wickberg@telia.com
076-721 70 86
Christel Söderberg : Högberga

Christel Söderberg

Högberga
c.soderberg01@gmail.com
070-475 45 49
Björn Rosén : Sticklinge

Björn Rosén

Sticklinge
bjorn.rosen@gmail.com
070-318 93 40
Susanna Baconcini : Dalénum

Susanna Baconcini

Dalénum
susanna.baconcini@gmail.com
072-914 61 40
Tim Sihver : Elfvik

Tim Sihver

Elfvik
tim.sihver@gmail.com
072-330 64 44
Bengt Barkman : Bodal

Bengt Barkman

Bodal


Richard Gaestadius : Torsvik

Richard Gaestadius

Torsvik
richard.gaestadius@lidingopartiet.se

Annie Antranikian : Brevik

Annie Antranikian

Brevik
annie.antranikian@gmail.com
070-018 78 27
Zandra Laverack : Näset

Zandra Laverack

Näset
zlaverack@hotmail.com
073-368 76 23
Sarah Hellberg : Brevik

Sarah Hellberg

Brevik
sarahhellberg21@gmail.com
073-531 8170
Daniel Ringskog : Hersby

Daniel Ringskog

Hersby
daniel.ringskog@lidingopartiet.se
076-145 01 81
Johan Cederin : Dalénum

Johan Cederin

Dalénum
johan.cederin@lidingopartiet.se
073-073 69 50
Mats Geijer : Brevik

Mats Geijer

Brevik
mats.geijer@lidingopartiet.se
070-419 86 92
Göran Grahn : Käppala/Gåshaga

Göran Grahn

Käppala/Gåshaga
goran.grahn@lidingopartiet.se
070-989 03 76
Michael Tranell : Skärsätra

Michael Tranell

Skärsätra
michael.tranell@lidingopartiet.se
070-509 80 60
Mikael Sens : Sticklinge

Mikael Sens

Sticklinge
mikael.sens@lidingopartiet.se
070-655 31 66
Claes Axelsson : Islinge

Claes Axelsson

Islinge
claes.axelsson.1943@gmail.com
070-483 18 81
Jan Ahlström : Gåshaga

Jan Ahlström

Gåshaga
jan.ahlstrom@lidingopartiet.se

Lars H Ericsson : Skärsätra/Bergsätra

Lars H Ericsson

Skärsätra/Bergsätra
lars.h.ericsson@lidingopartiet.se
070-33 53 390
Axel Rune : Elfvik

Axel Rune

Elfvik
axel.rune@lidingopartiet.se
070-755 80 70
Birgitta Sköld : Islinge/Sticklinge

Birgitta Sköld

Islinge/Sticklinge
birgitta.skold@lidingopartiet.se
070-327 64 20
Hans Grundell : Käppala/Brevik

Hans Grundell

Käppala/Brevik
hans.grundell@lidingopartiet.se
073-681 40 26
Evelyn Lewandrowski : Skärsätra/Mölna

Evelyn Lewandrowski

Skärsätra/Mölna
evelyn.lewandrowski@lidingopartiet.se

Lisa Tiliander : Torsvik

Lisa Tiliander

Torsvik
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
076-800 67 75
PerInge Zetterberg : Gåshaga

PerInge Zetterberg

Gåshaga
peringe.zetterberg@lidingopartiet.se
070-582 53 83
Eva Dunmurray : Brevik

Eva Dunmurray

Brevik
eva.dunmurray@lidingopartiet.se
076-086 10 95

Ersättare

Ellinor Rückert : Dalängen

Ellinor Rückert

Dalängen
ellinorruckert@hotmail.com
070-517 50 30


Länk till aktuella nyheter rörande förskolor och skolor »