Ansvarig nämnd: Utbildningsnämnden

För Lidingöpartiet är skolfrågorna mycket viktiga. Skoltiden är väsentlig och viktig för varje individs utveckling och förutsättningar att må bra och lyckas i livet. Alla Lidingös förskolor och skolor ska vara bra, trygga och säkra och alla barn ska ges goda möjligheter att nå sin fulla potential. Alla rektorer och pedagogisk personal ska ha adekvat utbildning och bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag med goda resultat.

Lidingöpartiet arbetar för att:

 • Nolltolerans mot kränkningar, diskriminering, mobbning och våld i stadens förskolor och skolor är en självklarhet.
 • Total drogfrihet råder i alla verksamheter. 
 • Alla barn och elever ska må bra, både psykiskt och fysiskt. Elevhälsan ska prioriteras.
 • Trygghet och säkerhet ska prägla alla verksamheter. Varje barn/elev ska känna sig sedd och uppskattad.
 • Arbetsro samt ordning och reda och tydliga regler i alla verksamheter ska gälla.
 • Pedagogisk personal ska avlastas från administrativa arbetsuppgifter för att möjliggöra fler lärarledda undervisningstimmar-
 • Lärarnas status, löner, karriär- och fortbildningsmöjligheter ytterligare ska stärkas.
 • Inom- och utomhusmiljöerna ska vara bra. Lokaler, skolgårdar etc. ska vara väl anpassade, tillräckligt stora och trevliga för att skapa en bra och trivsam miljö för barn, elever och personal.
 • Det fria skolvalet och familjernas rätt att välja förskola/skola ska värnas
 • Det ska finnas både kommunala och fristående verksamhetsalternativ i Lidingö. Konkurrensen mellan offentliga och privata förskolor och skolor är bra och bidrar till utveckling och högre kvalité.
 • Skolan ska organiseras så att varje enskild elev erbjuds de bästa förutsättningar för sitt lärande och utveckling. Insatser för elever med behov av stöd ska vara av mycket god kvalité och sättas in i god tid. Det ska finnas kunskap och vilja hos pedagogisk personal att utmana studiemotiverade elever så att de får möjlighet att nå sin fulla potential.
 • Hersby gymnasium behöver inte byggas ut eftersom vi fått Christinagymnasiet i Gångsätra. Vi ser gärna att gymnasieverksamheten i Gångsätra utvecklas ytterligare. God kvalité med ett brett utbud inom gymnasieverksamhet är viktigt för att ge våra Lidingöungdomar bra möjlighet att genomföra sina studier lokalt.

Stadens organisation

Löpande frågorna rörande förskola och skola sköts av Lärande- och kulturförvaltningen.

Politiska frågor rörande förskola och skola hanteras inom Utbildningsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i utbildningsnämnden hittar du via knappen nedan: