Invigning av nya Rudbodaparken

Nu är ombyggnationen av Rudbodaparken klar och parken har invigts. Den har till stor del utformats utifrån Lidingöbornas önskemål och har särskilt fokus på rörelse och tillgänglighet.

Rudbodaparken har fått ett rejält ansiktslyft sedan förra sommaren. Den 16 maj 2024 invigdes hela parken officiellt tillsammans med besökare från området, framför allt barn från närliggande förskolor. Förutom att testa alla lekredskap bjöds det på en interaktiv tipsrunda, musik, dans och fika.

Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden var på plats och invigningstalade.

  • Utgångspunkten har varit att skapa en stadsdelspark för alla med ett tydligt fokus på rörelse och tillgänglighet. Vi vill kunna erbjuda något för alla och att parken ska bli en plats att samlas och umgås i oavsett ålder, förutsättningar och intresse, säger han.