Hedrande av Förintelsens minnesdag. Pris för modigt ingripande i Raoul Wallenbergs anda. Tal av kommunalrådet Birgitta Sköld (LP)

Kate Wacz (med blommorna), Anna-Britta Bergman (kommunfullmäktiges ordförande), Birgitta Sköld (vice ordförande i kommunstyrelsen) och Lars H Ericsson (ordförande i Lidingöpartiet)
(Foto: Lidingö stad)
Ingrid Carlberg, John Svensson, Kate Wacz och Birgitta Sköld
Gustav Lewander

På Förintelsens minnesdag den 27 januari, hedrades minnet av Förintelsens offer och Raoul Wallenbergs gärning. Samtidigt tilldelades också årets Raoul Wallenbergpris en elev i årskurs 7 i Käppala skola för rådigt ingripande vid skolbråk.

Raoul Wallenbergdagen instiftades av Lidingö stad 2002 och har sedan dess årligen genomförts på Förintelsens minnesdag den 27 januari. Efter samling vid stadshustrappan klockan 18.50 gick fackeltåget till det närbelägna Raoul Wallenberg-monumentet där Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och tillika ordförande i omsorgs- och socialnämnden höll tal inför ett 100-tal församlade. Därefter fortsatte programmet i entréhallen i Lidingö stadshus med att Lidingö stads Raoul Wallenbergpris delas ut.

Hedersgäst vid ceremonin var Kate Wacz som som 12-åring i Budapest räddades från att deporteras till Auschwitz av Raoul Wallenbergs skyddspass .

– Att få hålla talet vid Raoul Wallenbergs monument är ett mycket hedrande uppdrag. För de allra flesta av oss är Raoul Wallenberg en stor förebild och vi måste alla reagera och agera mot olika typer av våld och kränkningar mobbing, och annat förtryck, sade Birgitta Sköld.

I år gick Raoul Wallenbergpriset till skoleleven Gustav Lewander i årskurs 7 i Käppala skola. Han får det för sitt rådiga agerande i samband med ett bråk i skolan. I motiveringen står det:

”I en obehaglig situation, där andra var passiva åskådare, gjorde han det osjälviska valet att aktivt och oförtrutet kämpa med ordets kraft för att stoppa pågående slagsmål. 

Gustavs handlingskraftiga agerande, som visar på både civilkurage och klokhet men också stor omtanke om sina skolkamrater, är helt i Raoul Wallenbergs anda.”

– Vi valde att i år tilldela priset till en enskild person som med mod och handlingskraft agerat i en kritisk situation. Det är ovanligt att priset går till en enskild person för en enskild händelse men det visar att en enskild person kan göra en viktig insats när det hettar till, och det var så Raoul Wallenberg agerade om och om igen under sitt arbete i andra världskrigets Budapest, sade John Svensson, kulturchef i Lidingö stad.

Gustav Lewander tilldelas prissumman 10 000 kr. Den resterande prissumma på 20 000 kronor kommer i samråd med elever och trygghetsteamet på Käppala skola att användas till trygghets- och trivselhöjande aktiviteter i årskurs 7 där Gustav är elev.

Prisutdelningen föregicks av musik och sång samt tal av Ingrid Carlberg, medicine hedersdoktor och författare till den stora Wallenbergbiografin.