Lidingöpartiet är öns tredje största parti och har funnits i över 50 år och haft stor positiv påverkan på öns förda politik.

Lidingöpartiet finns till för att säkerställa att Lidingö får behålla sin särart som en småskalig grön skön storstadsnära skärgårdskommun! 

Under årens lopp har många klåfingriga politiker från snart sagt alla andra politiska partier – både på Lidingö och i regionen – försök omvandla Lidingö till vilken förort som helst utan respekt för många Lidingöbors önskemål.

Bygglobbyisterna på Stockholms Handelskammare har till och med velat bygga 8 000 nya lägenheter, lika med drygt fyra nya Larsberg, mitt i vårt kära naturreservat Långängen – Elfvik!

Genom Lidingöpartiets idoga arbete har vi lyckats hålla byggivrarna stångna, och det tänker vi fortsätta göra tillsammans med alla er Lidingöbor som älskar vårt kära Lidingö som det ser ut idag!

Vi vill att även framtida generationer ska kunna få njuta av Lidingös skönhet, grönhet och lugn – precis som vi kan göra idag!

Lidingö är redan idag landets 6:e mest tätbefolkade kommun, och den 5:e mest tätbefolkade bland länets 26 kommuner. Samtidigt är vi den 6:e minsta kommunen till ytan i hela landet. Det förklarar mer än väl varför vi måste ha en restriktiv byggpolitik.

Lidingö har redan idag med råge tagit sitt ansvar för länets bostadsbyggande, oavsett vad en del politiker från andra partier påstår!

Lidingöpartiet är inget nej-sägar-parti!

Dalénum

Lidingöpartiet har stöttat omvandlingen av det gamla fabriksområdet i AGA till ett nytt sjönära bostadsområde med bostäder av hög kvalitet. Vi är inte främmande för att omdana när det verkligen behövs, så länge inte värdefulla naturtillgångar eller gröna kilar behöver offras. Att bygga på redan hårdgjord mark är en princip som Lidingöpartiet gillar. Men fortfarande finns en gräns för hur mycket byggande ön som helhet tål. Nya bostäder kräver även utökad service i form av parkeringsplatser, skolor och förskolor, idrottsplatser och liknande.

Gåshaga-området

Lidingöpartiet har även stått bakom omvandlingen av det gamla risiga hamn- och industriområdet i Gåshaga till nya moderna sjönära bostäder med både småbåtshamn, hotell och flera restauranger. 

Gåshaga och Dalénum är typexempel på hur man kan förädla ön utan att ta värdefull naturmark i anspråk eller bygga så tätt att de människor som redan bor i ett område blir missnöjda. 

Lidingö brostrand

Ett annat område som Lidingöpartiet vill förädla i framtiden är Lidingö brostrand i Islinge. Just nu används platsen som upplag vid bygget av Lilla Lidingöbron. När brobygget är klart ser vi gärna t.ex. en småbåtshamn och en restaurang i området. Och varför inte ett efterfrågat kallbadhus… Området har varit mycket förslummat, med olovlig parkering av lastbilar, trots sitt attraktiva läge. Det vill Lidingöpartiet ändra på!

Våra väljare har genom sitt stöd till Lidingöpartiet:

  • Konsekvent medverkat till att dämpa skattetrycket utan att göra avkall på god service och bra kommunal verksamhet
  • Aktivt drivit att skogen på ön ska vara till för rekreation och skötas med varsamhet.
  • Sett till att våra små skolor i Baggeby, Klockargården och Bo finns kvar.
  • Medverkat till vårt trevliga småskaliga Lidingö centrum.
  • Sett till att Lidingöbanan har moderniserats med nya rymliga och tysta spårvagnar.
  • Stoppat storvulna planer för tunnelbana till Lidingö centrum.
  • Stoppat jättelika byggprojekt. 
  • Räddat Lidingö Hospice från nedläggning.
  • Räddat ett omtyckt utsiktsberg i Bergsätra från höghusbebyggelse.
  • Aktivt medverkat till att ungdomsbostäder har byggts i Larsberg. 

Hedersmedlemmen och en av grundarna av LidingöPartiet Bosse Knutsson berättar