Skuldfritt Lidingö klubbade stark budget!

Lidingös kommunfullmäktige antog på tisdagskvällen den styrande Lidingökoalitionens förslag till budget för 2024.

Efter en rad år med goda resultat står Lidingö stad väl rustad även inför 2024. Oron i omvärlden påverkar visserligen, men vi kan ändå se fram emot ett positivt resultat också nästa år. Samtidigt håller våra välfärdstjänster hög kvalitet. Lidingö går starkt genom 2024, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Budgetens bedömning är dock att 2024 ändå innebär en tillfällig ekonomisk svacka.
En anledning till utvecklingen är att pensionskostnaderna ökar. Äldre pensionsavtal i kommunen är knutna till inflationen, vilket påverkar kraftigt både 2023 och 2024.

Samtidigt är Lidingö fortsatt skuldfritt, vilket gör ekonomin mindre utsatt för omvärlden.

Det känns bra att kunna prioritera välfärdens kärnverksamheter ett år när många andra tvingas skära ner. Vi kompromissar inte med kvaliteten i skolan eller omsorgen, säger kommunstyrelsens vice ordförande Anders Paulsen (LP).

Några fakta om budgeten:
• Resultatet beräknas till 51,6 miljoner kronor, vilket klarar överskottsmålet med marginal.
• Budgeten innebär en genomsnittlig effektivisering om 1,2–1,3%.
• 15,7 miljoner kronor avsätts för högre elkostnader.
• 37,8 miljoner kronor kompenserar för ökade volymer i skola och omsorg.
• 14,2 miljoner kronor tillförs kärnverksamheterna, utöver den generella uppräkningen på 0,95%.
• 30 miljoner kronor avsätts för oförutsedda händelser.
• Skattesatsen på 17,84 behålls. Koalitionen planerar att sänka den med 50 öre 2025.

Lidingö stad styrs sedan valet 2022 av Lidingökoalitionen, det vill säga Moderaterna och Lidingöpartiet i samarbete, med stöd av Sverigedemokraterna.

Budgeten i sin helhet går att läsa under sammanträdeshandlingarna på Lidingö stads hemsida (länk nedan).

Sammanträdens handlingar – Lidingö stad (lidingo.se)