Mycket bekymmersamt när polisen relativiserar de ökande ungdomsrånen på ön!

I en artikeln i tidningen Mitt i Lidingö den 18 februari 2020 kommenterar polisen de ökande ungdomsrånen på ön. Enligt Pontus Oscarsson, kommunpolis på Lidingö, handlar ungdomsrånen (om han är rätt citerad) om ökade klyftor i samhället. – Studier visar att stora klyftor i samhället leder till ökad brottslighet, framförallt egendomsbrott. Vissa har mycket pengar, andra inte. Du vill ha en jacka, då tar du den, säger han.

Detta är ett högst olämpligt uttalande från öns ledande polis, menar Lidingöpartiet och kan tolkas närmast som ett försvar för de brottsliga gärningarna.

Att ta bort ansvaret från brottslingarna kan aldrig vara rätt väg att råda bot på ett allvarligt och ökande problem. Fokus måste vara på brottsoffren och att personrånen måste stoppas och att de aldrig någonsin kan accepteras, oavsett brottslingens bakgrund. Varje människa har ett fritt val när det gäller att avhålla sig från brottslighet. Det är detta som ska framhållas för brottslingarna. Sedan kan man ju undra hur förnedringsinslagen vid vissa av ungdomsrånen kan motiveras med ”ökade klyftor i samhället”? Lidingöpartiet kommer att ta upp polisens attityd, såsom den yttrar sig i artikeln, i kommundialogen med polisen.