Stabilt läge inom omsorgen på Lidingö

Siggebogårdens äldre- och omsorgsboende. Foto: Erik Ehrlemark

Inom omsorgen på Lidingö var påskhelgen präglat av ett relativt lugn. Fortfarande är det ett ansträngt personalläge och tillgången på skyddsutrustning är begränsad men vården klarar på ett tillfredsställande sätt sitt uppdrag.

En starkt bidragande orsak till att läget inom omsorgen på Lidingö klarar sig så bra är att man har lyckats hålla covidsmittade separerade från icke smittade. Det finns också marginaler att möta en större efterfrågan på vårdplatser.

– Antalet sjukskrivna bland vårdpersonalen har minskat efter påskhelgen och vår situation har förbättrats. Men vi får inte tappa fokus utan noga följa utvecklingen, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Den oro många anhöriga ger uttryck för är hur den bristande tillgången på skyddsutrustning påverkar vården och riskerna för smittspridning. Fördelningen av skyddsutrustning inom regionen sker utifrån de behov som finns i kommunerna. Lidingö stad har dessutom gjort egna beställningar av bland annat munskydd. I veckan levererades 12 000 godkända munskydd till omsorgen.

– Jag upplever att vi i nuläget har kontroll och goda marginaler att agera om läget förändras. Inom all vård och omsorg är betydelsen att följa basala hygienrutiner den enskilt viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning. Det är oerhört viktigt att vi är uthålliga och håller fast vid dessa rutiner, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.