Lidingö stads tillgänglighetsdag och tillgänglighetspris 2024

På torsdagen öppnade LidingöPartiets Susanna Baconcini, ordförande i Lidingö stads tillgänglighetsråd, öns första tillgänglighetsdag. Vid mötet utdelades också stadens nyinrättade tillgänglighetspris.

Genom ett tillgänglighetspris vill staden uppmärksamma goda insatser som har gjort Lidingö mer tillgängligt för alla. Livsvillkoren ska därmed förbättrats för personer med funktionsnedsättning.

Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig stad där alla har lika möjligheter. Priset kan tilldelas företag, föreningar och organisationer samt grupper och enskilda personer som gjort betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på Lidingö.

Vinnare av 2024-års pris blev IFK Lidingö Friidrott och livsmedelsbutiken COOP Skeppet i Lidingö centrum. Allmänheten nominerade till prisets tre olika kategorier; fysisk tillgänglighet, information /kommunikation, samt inkludering och motverkande av diskriminering. IFK Lidingö friidrott tilldelas priset för de två förstnämnda, och Coop Skeppet den sista.

På plats för att ta emot blommor, diplom och konstverk skapade av Lidingö stads daglig verksamhet fanns Jessica Falkman, sportchef IFK Lidingö friidrott, och Joakim Andersson, butikschef Coop Lidingö centrum. Priset delades ut av tillgänglighetsrådets ordförande, Susanna Baconcini (LP).