Ansvarig nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Miljö och stadsbyggnad handlar mycket om frågor som tillstånd och kontroll enligt miljöbalken samt detaljplaner och bygglov. Eftersom ärendena ofta består av myndighetsutövning blir de inte alltid så politiska. Det viktiga är istället sunt förnuft och rättvisa. Våra representanter i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden arbetar för att alla som berörs av myndighetsutövningen skall behandlas lika och rättvist och att lagar och regler följs.

Kottlasjön

Ren luft och rent vatten och hållbarhet är viktigt för livskvaliteten och hälsan. Trots att Lidingö redan är den femte tätast befolkade kommunen i Sverige, och den fjärde mest tätbefolkade kommunen i länet, och inte tål hur många invånare som helst, finns det ett hårt exploateringstryck på vår stad från främst Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet på ön.

Så gott som alla partier på riksplanet och i landstinget kräver också att Lidingö ska bygga mer än vi klarar av, om vi ska behålla en god miljö för medborgarna på vår ö. Det finns tyvärr regionpolitiker som till och med tycker att vi ska bygga i våra naturreservat, vilket naturligtvis är helt oacceptabelt! Därför är Lidingöpartiets arbete i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden mycket viktigt när det gäller att bromsa alla orimliga exploateringsförsök.

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Lidingö skall behålla känslan av en öppen grön trädgårdsstad.
  • Våra återstående grönområden hålls fria från exploatering.
  • Detaljplanerna utarbetas så att inte ny bebyggelse inkräktar på karaktären i kulturhistoriskt viktiga områden.
  • Lidingö ska fortsätta att vara en kommun med skärgårdsökänsla med bebyggelse och natur i berikande samklang.
  • Förtätning inte sker på bekostnad av de som redan bor i ett område, utan att man tar hänsyn till de boende och bevarar deras bostadsnära grönytor, utsikt och parkeringsmöjligheter.
  • Att grönytor inte tas i anspråk för nybyggnation.
  • Klimatsmarta och hållbara lösningar alltid ska eftersträvas.

Stadens organisation

→ Löpande frågorna rörande miljö och stadsbyggnad sköts av miljö- och stadsbyggnadskontoret.

→ Politiska frågor rörande miljö och stadsbyggnad hanteras av miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i miljö- och stadsbyggnadsnämnden är:

Ordinarie ledamöter

Tillika vice nämndordförande

Göran Grahn : Käppala/Gåshaga

Göran Grahn

Käppala/Gåshaga
goran.grahn@lidingopartiet.se
070-989 03 76

Michael Tranell : Skärsätra

Michael Tranell

Skärsätra
michael.tranell@lidingopartiet.se
070-509 80 60

Ersättare

John Lindberg : Askrike

John Lindberg

Askrike
john.hewitt.lindberg@gmail.com
070-687 73 11
David Mesch : Bodal

David Mesch

Bodal
david.mesch@lidingopartiet.se
070-601 21 11
Marianne Axelsson : Islinge

Marianne Axelsson

Islinge
marianne.axelsson.44@hotmail.com

Vakant i väntan på länsstyrelsens beslut om ny ersättare :

Vakant i väntan på länsstyrelsens beslut om ny ersättare
Jim Kenving : Skärsätra

Jim Kenving

Skärsätra
jim.kenving@lidingopartiet.se
070-820 73 40
Anders Paulsen : Gåshaga

Anders Paulsen

Gåshaga
anders.paulsen@lidingopartiet.se
070-885 35 05
Ellinor Rückert : Dalängen

Ellinor Rückert

Dalängen
ellinorruckert@hotmail.com
070-517 50 30
Jan Dunmurray : Brevik

Jan Dunmurray

Brevik
jan.dunmurray@lidingopartiet.se
073-649 93 88
Margareta Borg : Dalängen

Margareta Borg

Dalängen
margareta.borg@lidingopartiet.se

Ulf Cederin : Hersby

Ulf Cederin

Hersby
ulf.cederin@lidingopartiet.se
070-880 02 00
Lars Wickberg : Norra Gångsätra

Lars Wickberg

Norra Gångsätra
lars.wickberg@telia.com
076-721 70 86
Christel Söderberg : Högberga

Christel Söderberg

Högberga
c.soderberg01@gmail.com
070-475 45 49
Björn Rosén : Sticklinge

Björn Rosén

Sticklinge
bjorn.rosen@gmail.com
070-318 93 40
Susanna Baconcini : Dalénum

Susanna Baconcini

Dalénum
susanna.baconcini@gmail.com
072-914 61 40
Tim Sihver : Elfvik

Tim Sihver

Elfvik
tim.sihver@gmail.com
072-330 64 44
Bengt Barkman : Bodal

Bengt Barkman

Bodal


Richard Gaestadius : Torsvik

Richard Gaestadius

Torsvik
richard.gaestadius@lidingopartiet.se

Annie Antranikian : Brevik

Annie Antranikian

Brevik
annie.antranikian@gmail.com
070-018 78 27
Zandra Laverack : Näset

Zandra Laverack

Näset
zlaverack@hotmail.com
073-368 76 23
Sarah Hellberg : Brevik

Sarah Hellberg

Brevik
sarahhellberg21@gmail.com
073-531 8170
Daniel Ringskog : Hersby

Daniel Ringskog

Hersby
daniel.ringskog@lidingopartiet.se
076-145 01 81
Johan Cederin : Dalénum

Johan Cederin

Dalénum
johan.cederin@lidingopartiet.se
073-073 69 50
Mats Geijer : Brevik

Mats Geijer

Brevik
mats.geijer@lidingopartiet.se
070-419 86 92
Göran Grahn : Käppala/Gåshaga

Göran Grahn

Käppala/Gåshaga
goran.grahn@lidingopartiet.se
070-989 03 76
Michael Tranell : Skärsätra

Michael Tranell

Skärsätra
michael.tranell@lidingopartiet.se
070-509 80 60
Mikael Sens : Sticklinge

Mikael Sens

Sticklinge
mikael.sens@lidingopartiet.se
070-655 31 66
Claes Axelsson : Islinge

Claes Axelsson

Islinge
claes.axelsson.1943@gmail.com
070-483 18 81
Jan Ahlström : Gåshaga

Jan Ahlström

Gåshaga
jan.ahlstrom@lidingopartiet.se

Lars H Ericsson : Skärsätra/Bergsätra

Lars H Ericsson

Skärsätra/Bergsätra
lars.h.ericsson@lidingopartiet.se
070-33 53 390
Axel Rune : Elfvik

Axel Rune

Elfvik
axel.rune@lidingopartiet.se
070-755 80 70
Birgitta Sköld : Islinge/Sticklinge

Birgitta Sköld

Islinge/Sticklinge
birgitta.skold@lidingopartiet.se
070-327 64 20
Hans Grundell : Käppala/Brevik

Hans Grundell

Käppala/Brevik
hans.grundell@lidingopartiet.se
073-681 40 26
Evelyn Lewandrowski : Skärsätra/Mölna

Evelyn Lewandrowski

Skärsätra/Mölna
evelyn.lewandrowski@lidingopartiet.se

Lisa Tiliander : Torsvik

Lisa Tiliander

Torsvik
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
076-800 67 75
PerInge Zetterberg : Gåshaga

PerInge Zetterberg

Gåshaga
peringe.zetterberg@lidingopartiet.se
070-582 53 83
Eva Dunmurray : Brevik

Eva Dunmurray

Brevik
eva.dunmurray@lidingopartiet.se
076-086 10 95


Länk till aktuella nyheter rörande miljö och byggnation