Ditt val för Lidingös bästa!

Pressmeddelande om nytt styre för Lidingö stad

Koalitionsprogram för Lidingö stad 2023-2026

En film om invigningen av konstutställningen – BLANK – i Lidingö stadshus

Unga Lidingökonstnärer i åldrarna 13-20 år ställer ut sina alster för tredje året i rad 

Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski invigde BLANK 2022 den 27 oktober 2022

Våra valaffischer 2022

(Klicka på pilarna <> för att bläddra snabbt)

Lidingöpartiets valsedel 2022

 

Lidingöpartiets årsmöte 2022

Lidingöpartiet behåller kontinuiteten men satsar också på nya krafter!

Vid torsdagens årsmöte i Lidingöpartiet omvaldes enhälligt Lars H Ericsson för ytterligare ett år som partiets ordförande. Men mötet innebar också en växling i partiets ledarskap när valsedeln för 2022 fastställdes.

Läs mer – klicka här!

 

Intervju med Anders Paulsen vid Gåshaga brygga

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld arbetar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser.

Gruppbild
Lars H Ericsson
Partiordförande
Birgitta Sköld
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits här i nära 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö Sveriges femte mest tätbebyggda kommun och den fjärde mest tätbebyggda i Stockholms län efter Stockholm, Solna och Sundbyberg, tre utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

Cover for Lidingöpartiet - Grön skön ö.
275
Lidingöpartiet - Grön skön ö.

Lidingöpartiet - Grön skön ö.

Lidingöpartiet - Grön skön ö!

* LOKALT * GRÖNT * BORGERLIGT * OBEROENDE

Läs Evelyn Lewandrowskis tal vid kommunfullmäktiges öppnande efter valet 2022 här: ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Vid gårdagens möte i Lidingö kommunfullmäktige, det första mötet med den nya fullmäktigeförsamlingen efter valet i september, var LidingöPartiet i fullt fokus! Evelyn Lewandrowski, som fullmäktiges ålderspresidenten, det vill säga den ledamot som suttit i fullmäktige längst av alla ledamöter (27 år), öppnade mötet och inledde med att hälsa alla nya och gamla ledamöter varmt välkomna till den nya mandatperioden.Evelyn fortsatte därefter med en summering av viktiga händelser under den gångna mandatperioden, bland annat Coronapandemin. Här framförde Evelyn ett stort tack till alla som i kommunmedborgarna tjänst - personal som politiker - sökt minimera effekterna av pandemin. Avslutningsvis framförde Evelyn en förhoppning om fyra kommande goda arbetsår för det nya kommunfullmäktige. Efter viss debatt och sluten omröstning om alternativa kandidater, kunde Evelyn klubba igenom att moderaternas Anna-Britta Bergman (för dagen frånvarande med giltigt förfall) valdes till fullmäktiges ordförande för den kommande mandatperioden. Nästa punkt blev val av fullmäktiges 2:e vice ordförande. Även här fanns två lanserade kandidater. Efter omröstningen kunde Evelyn Lewandrowski konstatera att LidingöPartiets Hans Grundell valts för ännu en period som fullmäktiges 1:e vice ordförande. Till 2:e vice ordförande valdes socialdemokraternas Ewa Lantz. I frånvaro av Anna-Britta Bergman ledde Hans Grundell de fortsatta förhandlingarna till mötets avslutning. På bilden ses Evelyn Lewandrowski svingandes ordförandeklubban och Hans Grundell överta ordförandeskapet efter de inledande viktiga valen. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Visa på Facebook
✅ LidingöPartiet ökade mest (+3,6%) av alla partier på Lidingö i årets val och gick från 7 till 11 mandat. Vi är nu öns andra största parti! Ett jättestort tack till alla väljare som röstade på LidingöPartiet och till alla våra duktiga valarbetare! (Resultatet är preliminärt, slutlig rösträkning pågår. Ett av de nya mandaten beror på att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ökar från 51 till 61 ledamöter på grund av ökad folkmängd). ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook