Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat parti till riksdagen och landstinget? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet!

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något moderparti som bestämmer vilken politik vi ska föra här på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och för Lidingöbornas bästa och vi är sedan flera år Lidingös tredje största parti.

Lidingöpartiet är ett parti med borgerliga rötter och värderingar som står för individens frihet och ansvar, valfrihet i skola, vård och omsorg samt sans och förnuft. Vi deltar inte i kyrkovalet därför att vi anser att politik och religion ska hållas åtskilt. Vi är för en stram flyktingpolitik och menar att de som inte uppfyller kraven för att få asyl i vårt land så snart som möjligt ska lämna landet. Samma sak ska gälla för utlänningar som ägnar sig åt brottslighet i Sverige.

Lidingöpartiet är det enda lokala partiet på Lidingö och vi har funnits här på ön i nära 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst i landet utan hänsyn till Lidingös speciella värden. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sitt riksparti, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingö.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.