Lidingöpartiets politiker

Birgitta Sköld : Islinge/Sticklinge

Birgitta Sköld

Islinge/Sticklinge
birgitta.skold@lidingopartiet.se
070-327 64 20

 • Partistyrelsen (ledamot, 2:e vice ordf.)
 • Kommunalråd
 • Kommunstyrelsen (ledamot, vice ordf.)
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledamot, vice ordf.)
 • Kommunfullmäktige (ledamot, gruppledare)
 • Omsorgs- och socialnämnden (ledamot, ordf.)
 • Direktionen för Storstockholms Brandförsvar (ersättare)
 • Planutskottet (ersättare)
 • Näringslivskommittén (ledamot)
 • Gode män vid fastighetsbildningsförättning (ledamot)

Lars H Ericsson : Skärsätra/Bergsätra

Lars H Ericsson

Skärsätra/Bergsätra
lars.h.ericsson@lidingopartiet.se
070-33 53 390

 • Partistyrelsen (partiordförande)
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
 • Kommunstyrelsens planutskott (ledamot, vice ordf.)
 • Kommunfullmäktiges valberedning (ersättare)
  Lite mer om Lars H Ericsson

Göran Grahn : Käppala/Gåshaga

Göran Grahn

Käppala/Gåshaga
goran.grahn@lidingopartiet.se
070-989 03 76

 • Partistyrelsen (ledamot, 1:e vice ordförande)
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (ledamot, vice ordf.)
 • Lidingö Stads Fastighets AB (ledamot och vice ordförande)
 • Vice överförmyndare i Lidingö stad

Evelyn Lewandrowski : Skärsätra/Mölna

Evelyn Lewandrowski

Skärsätra/Mölna
evelyn.lewandrowski@lidingopartiet.se
070-401 99 38

 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Kommunfullmäktiges valberedning (ledamot, vice ordförande)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ledamot)
 • Omsorgs- och socialnämnden (ersättare)
 • Styrelsen för Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (suppleant)

  Lite mer om Evelyn Lewandrowski

Hans Grundell : Käppala/Brevik

Hans Grundell

Käppala/Brevik
hans.grundell@lidingopartiet.se
073-681 40 26

 • Kommunfullmäktige (ledamot, 1:e vice ordf.)
 • Kommunfullmäktiges presidium (ledamot, 1:e vice ordf.)
 • Teknik- och fastighetsnämnden (ledamot)
 • Käppalaförbundets fullmäktige (ledamot)
 • Minnesgåvokommittén (ledamot)

Lisa Tiliander : Torsvik

Lisa Tiliander

Torsvik
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
076-800 67 75

 • Partistyrelsen (suppleant)
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Teknik- och fastighetsnämnden (ledamot)
 • Lidingö Stads Tomt AB (ledamot)
 • Lidingöpartiets valberedning (ledamot)

Richard Gaestadius : Sticklinge

Richard Gaestadius

Sticklinge
richard.gaestadius@lidingopartiet.se
070-750 62 31

 • Kommunfullmäktige (ledamot)

Siv Björkman : Bodal

Siv Björkman

Bodal
siv@gallerisjohasten.se
076-212 80 89

 • Kommunfullmäktige (ersättare) 
 • Käppalaförbundets fullmäktige (ersättare)

Helene Nietchajev Hansson : Kyttinge

Helene Nietchajev Hansson

Kyttinge
helene.nietchajev-hansson@lidingopartiet.se
073-537 85 03

 • Kommunfullmäktige (ersättare)

Claes Axelsson : Islinge

Claes Axelsson

Islinge
claes.axelsson.1943@gmail.com
070-483 18 81

 • Pensionärsrådet (vice ordförande)
 • Lidingöpartiets valberedning (suppleant)

Eva Dunmurray : Brevik

Eva Dunmurray

Brevik
eva.dunmurray@lidingopartiet.se
076-086 10 95

 • Partistyrelsen (suppleant)
 • Omsorgs- och socialnämnden (ledamot)
 • Socialutskottet (ersättare)
 • Kommunfullmäktiges arvodesberedning (ledamot)
 • Lidingöpartiets valberedning (ledamot)

Niclas Fredrikson : Mosstorp

Niclas Fredrikson

Mosstorp
niclas.fredrikson@lidingopartiet.se
076-817 13 77

 • Partistyrelsen (ledamot)
 • Utbildningsnämnden (ledamot)
 • Lidingö Stads Fastighets AB (ersättare)
 • Kommunstyrelsen (ersättare)

David Mesch : Bodal

David Mesch

Bodal
david.mesch@lidingopartiet.se
070-601 21 11

 • Teknik- och fastighetsnämnden (ersättare)

Johan Cederin : Dalénum

Johan Cederin

Dalénum
johan.cederin@lidingopartiet.se
073-073 69 50

 • Kommunfullmäktiges valnämnd (ledamot)
 • Nämndeman

Tomas Norberg : Islinge

Tomas Norberg

Islinge
tomas.norberg@lidingopartiet.se
070- 956 52 92

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ersättare)
 • Lidingö Stads Tomtaktiebolag (suppleant)
 • Lidingöpartiets valberedning (suppleant)
 • Nämndeman

Daniel Ringskog : Hersby

Daniel Ringskog

Hersby
daniel.ringskog@lidingopartiet.se
076-145 01 81

 • Partistyrelse (ledamot och kassör)
 • Utbildningsnämnden (ledamot)
 • Nämndeman

Mikael Sens : Sticklinge

Mikael Sens

Sticklinge
mikael.sens@lidingopartiet.se
070-655 31 66

 • Partistyrelsen (ledamot)
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ersättare)
 • Kommunfullmäktiges arvodesberedning (ledamot)

Vakant i väntan på fullmäktigebeslut om ny innehavare :

Vakant i väntan på fullmäktigebeslut om ny innehavare
 • Kommunfullmäktige (ersättare)

Michael Tranell : Skärsätra

Michael Tranell

Skärsätra
michael.tranell@lidingopartiet.se
070-509 80 60

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ledamot)
 • Nämndeman

PerInge Zetterberg : Gåshaga

PerInge Zetterberg

Gåshaga
peringe.zetterberg@lidingopartiet.se
070-582 53 83

 • Partistyrelsen (ledamot)
 • Revisor för stadens förvaltning (ledamot)
 • Lidingö Stads Tomt AB (lekmannarevisorssuppleant)

Zandra Laverack : Näset

Zandra Laverack

Näset
zlaverack@hotmail.com
073-368 76 23

 • Tillgänglighetsrådet (ledamot)
 • Partirevisor (suppleant)

Annie Antranikian : Brevik

Annie Antranikian

Brevik
annie.antranikian@gmail.com
070-018 78 27

 • Utbildningsnämnden (ersättare)