Lidingöpartiets politiker

Birgitta Sköld : Islinge/Sticklinge

Birgitta Sköld

Islinge/Sticklinge
birgitta.skold@lidingopartiet.se
070-327 64 20

 • Partistyrelsen (ledamot, 2:e vice ordf.)
 • Kommunalråd
 • Kommunstyrelsen (ledamot, vice ordf.)
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledamot, vice ordf.)
 • Kommunfullmäktige (ledamot, gruppledare)
 • Omsorgs- och socialnämnden (ledamot, ordf.)
 • Direktionen för Storstockholms Brandförsvar (ersättare)
 • Planutskottet (ersättare)
 • Näringslivskommittén (ledamot)
 • Gode män vid fastighetsbildningsförättning (ledamot)

  Läs lite mer om Birgitta Sköld…

Anders Paulsen : Gåshaga

Anders Paulsen

Gåshaga
anders.paulsen@lidingopartiet.se
070-885 35 05

 • Kommunstyrelsen (ersättare)
 • Utbildningsnämnden (ledamot och gruppledare LP)
 • Partistyrelsen (ledamot)
 • Kandidat till Lidingöpartiets  kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen åren 2023-2026

  Läs lite mer om Anders Paulsen…

Lars H Ericsson : Skärsätra/Bergsätra

Lars H Ericsson

Skärsätra/Bergsätra
lars.h.ericsson@lidingopartiet.se
070-33 53 390

 • Partistyrelsen (partiordförande)
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
 • Kommunstyrelsens planutskott (ledamot, vice ordf.)
 • Kommunfullmäktiges valberedning (ersättare)

  Läs lite mer om Lars H Ericsson…

Göran Grahn : Käppala/Gåshaga

Göran Grahn

Käppala/Gåshaga
goran.grahn@lidingopartiet.se
070-989 03 76

 • Partistyrelsen (ledamot, 1:e vice ordförande)
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden (ledamot, vice ordf.)
 • Lidingö Stads Fastighets AB (ledamot och vice ordförande)
 • Vice överförmyndare i Lidingö stad


  Läs lite mer om Göran Grahn…

Evelyn Lewandrowski : Skärsätra/Mölna

Evelyn Lewandrowski

Skärsätra/Mölna
evelyn.lewandrowski@lidingopartiet.se
070-401 99 38

 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Kommunfullmäktiges valberedning (ledamot, vice ordförande)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ledamot)
 • Omsorgs- och socialnämnden (ersättare)
 • Styrelsen för Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (suppleant)

  Läs lite mer om Evelyn Lewandrowski

Hans Grundell : Käppala/Brevik

Hans Grundell

Käppala/Brevik
hans.grundell@lidingopartiet.se
073-681 40 26

 • Kommunfullmäktige (ledamot, 1:e vice ordf.)
 • Kommunfullmäktiges presidium (ledamot, 1:e vice ordf.)
 • Teknik- och fastighetsnämnden (ledamot)
 • Käppalaförbundets fullmäktige (ledamot)
 • Minnesgåvokommittén (ledamot)

  Läs lite mer om Hans Grundell…

Lisa Tiliander : Torsvik

Lisa Tiliander

Torsvik
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
076-800 67 75

 • Partistyrelsen (suppleant)
 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Teknik- och fastighetsnämnden (ledamot)
 • Lidingö Stads Tomt AB (ledamot)
 • Lidingöpartiets valberedning (ledamot)

  Läs lite mer om Lisa Tiliander…

Richard Gaestadius : Sticklinge

Richard Gaestadius

Sticklinge
richard.gaestadius@lidingopartiet.se
070-750 62 31

 • Kommunfullmäktige (ledamot)

Siv Björkman : Bodal

Siv Björkman

Bodal
siv@gallerisjohasten.se
076-212 80 89

Helene Nietchajev Hansson : Kyttinge

Helene Nietchajev Hansson

Kyttinge
helene.nietchajev-hansson@lidingopartiet.se
073-537 85 03

Claes Axelsson : Islinge

Claes Axelsson

Islinge
claes.axelsson.1943@gmail.com
070-483 18 81

Eva Dunmurray : Brevik

Eva Dunmurray

Brevik
eva.dunmurray@lidingopartiet.se
076-086 10 95

 • Partistyrelsen (suppleant)
 • Omsorgs- och socialnämnden (ledamot)
 • Socialutskottet (ersättare)
 • Kommunfullmäktiges arvodesberedning (ledamot)
 • Lidingöpartiets valberedning (ledamot)

  Läs lite mer om Eva Dunmurray…

David Mesch : Bodal

David Mesch

Bodal
david.mesch@lidingopartiet.se
070-601 21 11

Johan Cederin : Dalénum

Johan Cederin

Dalénum
johan.cederin@lidingopartiet.se
073-073 69 50

Daniel Ringskog : Hersby

Daniel Ringskog

Hersby
daniel.ringskog@lidingopartiet.se
076-145 01 81

Mikael Sens : Sticklinge

Mikael Sens

Sticklinge
mikael.sens@lidingopartiet.se
070-655 31 66

 • Partistyrelsen (ledamot)
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ersättare)
 • Kommunfullmäktiges arvodesberedning (ledamot)

  Läs lite mer om Mikael Sens…

Marianne Axelsson : Islinge

Marianne Axelsson

Islinge
marianne.axelsson.44@hotmail.com

 • Kommunfullmäktige (ersättare)

Michael Tranell : Skärsätra

Michael Tranell

Skärsätra
michael.tranell@lidingopartiet.se
070-509 80 60

 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 • Nämndeman

PerInge Zetterberg : Gåshaga

PerInge Zetterberg

Gåshaga
peringe.zetterberg@lidingopartiet.se
070-582 53 83

 • Partistyrelsen (ledamot)
 • Revisor för Lidingö stads förvaltning (ledamot)
 • Lidingö stads  Fastighetsaktiebolag (lekmannarevisor)
 • Lidingö stads Tomt AB (lekmannarevisor)

  Läs mer om PerInge Zetterberg…

Zandra Laverack : Näset

Zandra Laverack

Näset
zlaverack@hotmail.com
073-368 76 23

Jim Kenving : Skärsätra

Jim Kenving

Skärsätra
jim.kenving@lidingopartiet.se
070-820 73 40

Ellinor Rückert : Dalängen

Ellinor Rückert

Dalängen
ellinorruckert@hotmail.com
070-517 50 30

Marie-Louise Ögren : Larsberg

Marie-Louise Ögren

Larsberg


Ulf Cederin : Hersby

Ulf Cederin

Hersby
ulf.cederin@lidingopartiet.se
070-880 02 00