LidingöPartiets politiker mandatperioden 2023-2026

Anders Paulsen : Gåshaga

Anders Paulsen

Gåshaga
anders.paulsen@lidingopartiet.se
070-885 35 05

 • Kommunalråd
 • Kommunfullmäktige (ledamot och gruppledare LP)
 • Kommunstyrelsen (vice ordförande)
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott (vice ordförande)
 • Tekniska nämnden (ordförande)
 • Planutskottet (vice ordförande)
 • Direktionen för Storstockholms Brandförsvar (ersättare)
 • SÖRAB (ledamot)
 • Näringslivskommittén (ledamot)
 • Partistyrelsen (ledamot)

  Läs lite mer om Anders Paulsen…

Birgitta Sköld : Islinge/Sticklinge

Birgitta Sköld

Islinge/Sticklinge
birgitta.skold@lidingopartiet.se
070-327 64 20

 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Kommunstyrelsen (ledamot)
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ordförande)
 • Gode män vid fastighetsbildningsförättning (god man)
 • Partistyrelsen (2:e vice ordförande)


  Läs lite mer om Birgitta Sköld…

Lars H Ericsson : Skärsätra/Bergsätra

Lars H Ericsson

Skärsätra/Bergsätra
lars.h.ericsson@lidingopartiet.se
070-335 33 90

Evelyn Lewandrowski : Skärsätra/Mölna

Evelyn Lewandrowski

Skärsätra/Mölna
evelyn.lewandrowski@lidingopartiet.se

 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ledamot)
 • Kommunfullmäktiges valberedning (ledamot)
 • Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ledamot)


  Läs lite mer om Evelyn Lewandrowski…

Mikael Sens : Sticklinge

Mikael Sens

Sticklinge
mikael.sens@lidingopartiet.se
070-655 31 66

 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Kommunfullmäktiges arvodesberedning (ledamot)
 • Kultur- och fritidsnämnden (vice ordförande)

  Läs lite mer om Mikael Sens

Hans Grundell : Käppala/Brevik

Hans Grundell

Käppala/Brevik
hans.grundell@lidingopartiet.se
073-681 40 26

 • Kommunfullmäktige (1:e vice ordförande)
 • Kommunfullmäktiges presidium (1:e vice ordförande)
 • Käppalaförbundets fullmäktige (ledamot)
 • Minnesgåvokommittén (ledamot)


  Läs lite mer om Hans Grundell…

Michael Tranell : Torsvik

Michael Tranell

Torsvik
michael.tranell@lidingopartiet.se
070-509 80 60

Jim Kenving : Skärsätra

Jim Kenving

Skärsätra
jim.kenving@lidingopartiet.se
070-820 73 40

Daniel Ringskog : Hersby

Daniel Ringskog

Hersby
daniel.ringskog@lidingopartiet.se
076-145 01 81

Göran Grahn : Käppala/Gåshaga

Göran Grahn

Käppala/Gåshaga
goran.grahn@lidingopartiet.se
070-989 03 76

 • Kommunfullmäktige (ledamot)
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ersättare)
 • Lidingö stads fastighets AB (vice ordförande fram till bolagsstämman 2023)
 • Överförmyndare (ersättare)
 • Partistyrelsen (1:e vice ordförande)

  Läs lite mer om Göran Grahn…

Ulf Cederin : Hersby

Ulf Cederin

Hersby
ulf.cederin@lidingopartiet.se
070-880 02 00

 • Kommunfullmäktige (ledamot och vice gruppledare LP)
 • Kommunstyrelsen (ersättare)
 • Omsorgs- och socialnämnden (vice ordförande)
 • Fastighetsnämnden (vice ordförande)
 • Lidingö stads fastighets AB (ersättare fram till bolagsstämman 2023)
 • Lidingö stads tomt AB (suppleant fram till bolagsstämman 2023)
 • Partistyrelsen (ersättare)


  Läs lite mer om Ulf Cederin…

Zandra Laverack : Näset

Zandra Laverack

Näset
zlaverack@hotmail.com
073-368 76 23

Ellinor Rückert : Dalängen

Ellinor Rückert

Dalängen
ellinorruckert@hotmail.com
070-517 50 30

Annie Antranikian : Brevik

Annie Antranikian

Brevik
annie.antranikian@gmail.com
070-018 78 27

 • Kommunfullmäktige (ersättare)
 • Kommunfullmäktiges valberedning (ersättare)
 • Fastighetsnämnden (ersättare)
 • Lidingö stads valnämnd (ledamot)
 • Partistyrelsen (suppleant och kassör)

   

  Läs lite mer om Annie Antranikian…

Eva Dunmurray : Brevik

Eva Dunmurray

Brevik
eva.dunmurray@lidingopartiet.se
076-086 10 95

PerInge Zetterberg : Gåshaga

PerInge Zetterberg

Gåshaga
peringe.zetterberg@lidingopartiet.se
070-582 53 83

 • Revisor för Lidingö stads förvaltning (ledamot)
 • Lidingö stads fastighets AB (lekmannarevisorssuppleant)
 • Lidingö stads tomt AB (lekmannarevisorssuppleant)
 • Partistyrelsen (ledamot)

  Läs mer om PerInge Zetterberg…

John Lindberg : Askrike

John Lindberg

Askrike
john.hewitt.lindberg@gmail.com
070-687 73 11

 • Kommunfullmäktige (ersättare)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ersättare)

  Läs lite mer om John Lindberg… (under uppdatering)

Lisa Tiliander : Torsvik

Lisa Tiliander

Torsvik
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
076-800 67 75

Johan Cederin : Dalénum

Johan Cederin

Dalénum
johan.cederin@lidingopartiet.se
073-073 69 50

Christel Söderberg : Högberga

Christel Söderberg

Högberga
c.soderberg01@gmail.com
070-475 45 49

 • Utbildningsnämnden (ledamot)
 • Kultur- och fritidsnämnden (ersättare)
 • Nämndeman

  Lite mer om Christel Söderberg…
  (under uppdatering)

Susanna Baconcini : Dalénum

Susanna Baconcini

Dalénum
susanna.baconcini@gmail.com
072-914 61 40

 • Omsorgs- och socialnämnden (ersättare)
 • Tillgänglighetsrådet (ordförande)
 • Borgerlig vigselförrättare

  Lite mer om Susanna Baconcini…
  (under uppdatering)

Björn Rosén : Sticklinge

Björn Rosén

Sticklinge
bjorn.rosen@gmail.com
070-318 93 40

 • Kommunstyrelsen (ersättare)
 • Miljö- och stadsbyggnadsnämnden (ledamot)
 • Fastighetsnämnden (ersättare)
 • Ekonomiskpolitisk talesperson


  Lite mer om Björn Rosén…
  (under uppdatering)

Jan Dunmurray : Brevik

Jan Dunmurray

Brevik
jan.dunmurray@lidingopartiet.se
073-649 93 88

Lars Wickberg : Norra Gångsätra

Lars Wickberg

Norra Gångsätra
lars.wickberg@telia.com
076-721 70 86

Tim Sihver : Elfvik

Tim Sihver

Elfvik
tim.sihver@gmail.com
072-330 64 44

 • Utbildningsnämnden (ersättare)


  Lite mer om Tim Sihver…
  (under uppdatering)

Bo Knutson : Bo

Bo Knutson

Bo
bo.l.knutson@gmail.com
070-548 46 99

 • Tillgänglighetsrådet (ersättare)


  Lite mer om Bo Knutson…
  (under uppdatering)

Kristine ”Tinne” Loveman : Sticklinge

Kristine ”Tinne” Loveman

Sticklinge
tinne.loveman@gmail.com
070-520 06 69

 • Utbildningsnämnden (ersättare)


  Lite mer om Tinne Loveman…
  (under uppdatering)