Lite mer om Birgitta Sköld

Jag är född i Stockholm på Gärdet. Efter att ha bott på olika platser i Stockholmsområdet köpte jag och min dåvarande sambo 1980 vår första villa som låg i Herserud. Det var en mindre villa, som var ett spännande och utmanande renoveringsobjekt.

Att jag hamnade på Lidingö var en ren tillfällighet men jag har aldrig ångrat mig. Jag trivs utmärkt med våra grönområden och närheten till vattnet och skärgårdsmiljön. Nu har jag bott här i 41 år med min familj och mina hundar. Jag har bott i Herserud, Lidingö centrum, Mölna och Islinge.

Att få bo på denna gröna ö är en ynnest och ger inspiration till att fortsatt kämpa för att behålla ”En Grön Skön Ö”, som ju är Lidingöpartiets slogan sedan snart 50 år.

I arbetslivet, med en jur.kand. i botten, har jag huvudsakligen arbetat som specialist och chef i försäkringsbranschen. Jag har också suttit i styrelsen för ett litet försäkringsbolag och varit styrelseordförande i ett försäkringsmäkleri.

Innan jag började som kommunalråd drev jag i åtta år en konsultfirma som var specialiserad på affärsstrategi inom området bank och försäkring.

Mitt samhällsintresse har alltid varit stort men att aktivera mig politiskt gjorde jag först efter att ha tagit ställning mot staden och det dåvarande styret i en infekterad byggfråga.

I dag finns starka krafter som trycker på för att Lidingö stad ska bygga mycket mer. Det tycker jag är helt fel. Lidingö har en liten begränsad yta och är redan tätbefolkat. Vi behöver bevara vår vackra ö så att framtida generationer kan få fortsätta att njuta.

Som vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd är jag nu inne på min andra fyraårs-period. Jag är ledamot i många politiska forum bl.a. kommunfullmäktige och omsorgs-och socialnämnden. Som ordförande i omsorgs -och socialnämnden har jag och nämnden ansvar för att kommunens äldreomsorg, omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt individ-och familjeomsorgen fungerar väl och har en hög kvalitet.

De senaste åren med covidpandemin har krävt nya lösningar och arbetssätt och varit en utmaning för alla Lidingöbor och för staden. Jag är glad att jag har med mig en lång yrkeserfarenhet som jag har nytta av i mitt politiska arbete. Känslan av att jag genom mitt politiska engagemang kan påverka Lidingöbornas vardag känns bra och är min drivkraft.