Lidingöpartiet bildades 1973 och är ett av Sveriges första lokala partier. Ursprunget till partibildningen var att flera kända kulturpersonligheter bosatta på Lidingö upplevde att Lidingös livsmiljö hotades av planer i slutet av 1960-talet på en utbyggnad av Stockholms tunnelbana till Lidingö för vidare anslutning med en bro över Askrikefjärden till Bogesundslandet, som planerades att bebyggas med bostäder i ungefär samma omfattning som Norra Botkyrkastaden. Längs tunnelbanelinjen över Lidingö planerades också en tunnelbanestation vid ett helt nytt stort bostadsområde, Sättsjöstaden, nära Askrikefjärden.

Under åren har Lidingöpartiet bl.a. arbetat för att värna Lidingös särart som storstadsnära grön skärgårdskommun genom att förorda endast måttfull exploatering, att Lidingö centrum skall hållas i en rimligt skala och att Lidingöbanan ska rustas upp inklusive tågbron till Ropsten.

Partiet är fortfarande starkt kritiskt till alla planer på tunnelbana till Lidingö eftersom det skulle förändra hela Lidingös karaktär.

Lidingöpartiets partisymbol är ett träd som är skapat av Lidingökonstnären Ardy Strüwer på 1970-talet. Lidingöpartiets motto är ”Grön skön ö”!