Lidingö är en stad med en sund och stabil ekonomi där näringslivet och samhället kan och ska utvecklas i samklang med medborgarnas vilja och i balans med vad öns känsliga naturvärden tål.

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Kommunalskatten hålls låg, och gärna sänks, utan att viktig kärnverksamhet äventyras.
  • Skattebetalarnas pengar inte slösas, t.ex. på onödiga utredningar.
  • Besparingar sker genom effektivisering av den kommunala administrationen.
  • Alla ärenden ska beredas på ett seriöst sätt innan beslut tas.
  • Alla beslut ska ta hänsyn till såväl miljö som människors välbefinnande och Lidingös särart som skärgårdskommun.
  • Lidingöborna ges möjlighet att yttra sig i angelägna frågor.
  • Näringslivet på Lidingö får goda förutsättningar.
  • Att en varsam utveckling av Centrum genomförs.

Frågor likt dessa hanteras politiskt inom Kommunstyrelsen. Kommun-styrelsen är Lidingö stads ”regering” och där bereds bl.a. de ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige, därför har kommunstyrelsen en viktig funktion i nästan alla politiska frågor på ön.


Lidingöpartiets representanter i kommunstyrelsen är:

Birgitta Sköld – Islinge, vice ordförande och ordinarie ledamot
birgitta.skold@lidingopartiet.se
Tel: 070-327 64 20

Lars H Ericsson – Skärsätra, ordinarie ledamot & vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott
lars.h.ericsson@lidingopartiet.se
Tel: 070-335 33 90

Göran Grahn – Käppala, ersättare
goran.grahn@lidingopartiet.se
Tel: 070-989 03 76


Lidingöpartiet har engagerade representanter inte bara i kommun-styrelsen, kommunfullmäktige och de olika facknämnderna utan också i Lidingö Stads Tomt AB, Lidingöhem AB och Käppalaförbundets fullmäktige. Den senare organisationen ser till att avloppsvatten från mer än en halv miljon människor norr och öster om Stockholm renas i ett av världens effektivaste reningsverk – Käppalaverket.

Lidingöpartiet har också medlemmar som fungerar som gode män vid fastighetsbildningsförrättning och som nämndemän vid Stockholms tingsrätt.


Länk till aktuella nyheter rörande ekonomi, näringsliv och samhälle »