Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen

Lidingö är en stad med en sund och stabil ekonomi där näringslivet och samhället kan och ska utvecklas i samklang med medborgarnas vilja och i balans med vad öns känsliga naturvärden tål.

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Kommunalskatten hålls låg, och gärna sänks, utan att viktig kärnverksamhet äventyras.
  • Skattebetalarnas pengar inte slösas, t.ex. på onödiga utredningar.
  • Besparingar sker genom effektivisering av den kommunala administrationen.
  • Alla ärenden ska beredas på ett seriöst sätt innan beslut tas.
  • Alla beslut ska ta hänsyn till såväl miljö som människors välbefinnande och Lidingös särart som skärgårdskommun.
  • Lidingöborna ges möjlighet att yttra sig i angelägna frågor.
  • Näringslivet på Lidingö får goda förutsättningar.
  • Att en varsam utveckling av Centrum genomförs.

Lidingöpartiet har engagerade representanter inte bara i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och de olika facknämnderna utan också i Lidingö Stads Tomt AB, Lidingöhem AB och Käppalaförbundets fullmäktige. Den senare organisationen ser till att avloppsvatten från mer än en halv miljon människor norr och öster om Stockholm renas i ett av världens effektivaste reningsverk – Käppalaverket.

Lidingöpartiet har också medlemmar som fungerar som gode män vid fastighetsbildningsförrättning och som nämndemän vid Stockholms tingsrätt.


 

Stadens organisation

Kommunstyrelsen är Lidingö stads ”regering” och där bereds bl.a. de ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige, därför har kommunstyrelsen en viktig funktion i nästan alla politiska frågor på ön.


Lidingöpartiets representanter i kommunstyrelsen hittar du via knappen nedan: