Nu har vi lämnat Lidingö stads budgetförslag för 2024 till kommunstyrelsen.

Nu har vi lämnat Lidingö stads budgetförslag till kommunstyrelsen

Nu har vi i Lidingökoalitionen lämnat Lidingö stads budgetförslag för 2024 till kommunstyrelsen.

Trots en orolig omvärld kan vi satsa mer på välfärdens kärna. Det är möjligt tack vare en i grunden välskött ekonomi och smarta prioriteringar.

Vi sticker inte under stol med att 2024 blir tuffare än vanligt. Det gäller globalt, och det gäller på Lidingö. Budgeten innebär att vi måste hålla hårdare i slantarna än annars.

Men med en stram generell effektivisering blir det pengar över att satsa där de gör mest nytta. I budgeten för 2024 tillförs kärnverksamheterna ytterligare 14,2 miljoner kronor, vilket möjliggör en kraftigare uppräkning av både skolpengen och omsorgen. Skolan, förskolan, äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten får därutöver ett tillskott på 37,8 miljoner kronor mer än i år.

Och trots det svåra ekonomiska läget i världen kan Lidingö stad fortsätta försköna ön – Tekniska nämnden budgeteras 1 miljon kronor extra bland annat för skötseln av parker och grönområden. Samtidigt tilldelas Kultur- och Fritidsnämnden 1 miljon extra att investera i ungdomar och idrott.

Lidingökoalitionen – Moderaterna och Lidingöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna – levererar en budget som både klarar överskottsmål och välfärd!

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande och Anders Paulsen (LP) kommunstyrelsens vice ordförande.