Sänkt skatt och fokus på kärnverksamheten under 2020

Under år 2020 planerar Lidingömajoriteten att sänka skatten med 30 öre. Det innebär att vi redan nu uppfyller vårt löfte om att sänka skatten med 50 öre under mandatperioden. En viktig förutsättning för detta är Lidingö stads goda ekonomi. Vi ser att utrymmet finns samtidigt som vi håller hög kvalitet i kärnverksamheten.

Lidingö stad har ordning och reda i ekonomin. Med ingen extern skuldsättning, överskott i verksamheten och hög soliditet kan vi vara lugna med att vi är väl rustade för framtida utmaningar. Samtidigt är skatteuttaget från medborgarna en krona per intjänad hundralapp högre än andra jämförbara kommuner. När Lidingömajoriteten bildades så lovade vi Lidingöborna att lägga 50 öre av den extra kronan på kvalitetsförbättringar i den kommunala kärnverksamheten och 50 öre skulle gå till sänkt skatt. Det finns inget egenvärde i att ta ut mer skatt om det inte levererar kvalitet till Lidingöborna.

Lidingö är en av landets bästa skolkommuner. Meritvärdena är höga och många tar sig vidare till gymnasiet. Hersby gymnasium har påbörjat en resa mot att bli Sveriges bästa gymnasieskola. När behov uppstår är det lätt att få en plats på ett äldreboende på Lidingö och maten för de äldre är av hög kvalitet. Dessa saker är kommunal kärnverksamhet och därför ser Lidingömajoriteten dem som viktiga.

Lidingö är en av Sveriges tryggaste kommuner när vi ser till antal brott som begås. Ändå känner sig allt fler otrygga. Vi kan aldrig acceptera att någon Lidingöbo känner sig otrygg. Därför har vi nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Ovårdad växtlighet ska snabbt åtgärdas och vi ser även att kameraövervakning och fler väktare kan bli aktuellt vid behov.

Hög kvalitet i kärnverksamheten är viktigt för oss. En förutsättning för det är god ekonomi. Lidingö har båda delar. Därför ser vi att det är möjligt att redan nu uppfylla vårt löfte om sänkt skatt med 50 öre under mandatperioden.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunalråd
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd