LP+KD: Vi stöder ett nationellt tiggeriförbud

tisdag 17 oktober 2017 16:54

Det finns redan en mängd lagar och regler som polis och myndigheter borde kunna använda för att få bukt med de problem som omger själva tiggeriet. Att förbjuda fattigdom går inte och tiggeri är ingen långsiktig, effektiv lösning på fattigdom. Ska fattigdom bekämpas gäller det att jobba från grunden för att få till en permanent förändring. Det skriver Birgitta Sköld (LP), Carl-Johan Schiller (KD), Lars H Ericsson (LP) och Pia Wieck (LP) i denna artikel.

Lidingöpartiet och Kristdemokraterna på Lidingö ser positivt på Moderaternas stämmas beslut om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri.

Det går inte att förbjuda fattigdom, men tiggeri är heller ingen långsiktig, effektiv lösning på fattigdom. De som lyckats ta sig till Sverige för att tigga utgör endast en liten del av alla de fattiga i Rumänien och Bulgarien och flera dokumentärer och utredningar har visat att tiggeriverksamheten ofta uppbackas av kriminella nätverk, där en mycket liten del av “inkomsterna” går till de mest utsatta.

Det finns redan en mängd lagar och regler som polis och myndigheter borde kunna använda för att få bukt med de problem som omger själva tiggeriet. Det är inte tillåtet att tälta mer än något dygn på annans mark och aldrig så att det stör. Det är inte tillåtet att skräpa ner eller utföra sin behov på allmän plats eller i bostadsnära grönområden. I många kommuner krävs det tillstånd för att samla in pengar eller sälja saker. Det är inte tillåtet att övernatta på gator och torg eller i trappuppgångar. Det är inte tillåtet att vistas i Sverige i mer än tre månader utan att ha försörjning och sjukförsäkring. Det är därför viktigt att den eventuella lag man vill införa verkligen ger polis och myndigheter verktyg som verkligen gör att vi får bukt med problemen. Det är viktigt att det inte blir en lag som stannar på pappret.

Samtidigt måste vi självklart utröna ännu mer hur vi kan hjälpa fattiga rumäner och bulgarer i sina hemländer. Vi måste sätta press på deras myndigheter och vi behöver hitta lokala effektiva hjälporganisationer att samarbeta med. Framför allt är det viktigt att vi fångar upp barnen så att de får utbildning, vård och mat för dagen. Ska fattigdom bekämpas gäller det att jobba från grunden för att få till en permanent förändring.

Birgitta Sköld (LP) vice ordförande kommunstyrelsen
Carl-Johan Schiller (KD) ledamot kommunstyrelsen
Lars H Ericsson, ordförande Lidingöpartiet
Pia Wieck, politisk sekreterare Lidingöpartiet

Se Lidingösidan >>

Läs vidare – fördjupning >>