Nya personer invalda i LidingöPartiets styrelse

Vid LidingöPartiets årsmöte 2024 valdes tre nya personer in i styrelsen, Lars Wickberg, Björn Rosén och Tim Sihver. Vid årsmötet omvaldes också Lars H Ericsson enhälligt som ordförande i LidingöPartiet

Lars Wickberg
Björn Rosén
Tim Sihver
Lars H Ericsson, ordförande