Lidingökoalitionen tar ansvar för hållbarheten och boendemiljön på Lidingö!

I en debattartikel på Lidingö Nyheter ondgör sig oppositionen över att statsbidraget på 343 miljoner kronor för Lilla Lidingöbron har minskat ett par tiotal miljoner på grund av att Lidingökoalitionen bestående av Moderaterna och LidingöPartiet inte vill överexploatera Lidingö. Lidingökoalitionen gick till val på en försiktig byggpolitik som vi också fick Lidingöbornas tydliga stöd för i valet. Det är den politiken vi nu levererar.  

Stadsmiljöavtalet – som ligger till grund för det statsbidrag som Lidingö stad får för nya Lilla Lidingöbron – omfattar en udda blandning av byggnation och olika insatser för att skapa hållbara stadsmiljöer. Byggnation är således bara en del av stadsmiljöavtalet. Även med de aktuella reduktionerna som var oundvikliga på grund av allt för höga krav på förtätning får Lidingö stad, med rätta, ett rejält statsbidrag för vår viktiga framtids-, kollektivtrafik- och miljöinvestering – Lilla Lidingöbron.

Vänsteroppositionen med stöd av Centerpartiet och Liberalerna har alltid velat maximera byggandet på Lidingö. Nu använder man stadsmiljöavtalet som ett slagträ för att tvinga fram sin byggpolitik som innefattar kraftig förtätning. Oppositionen tycks vara fast beslutna om att Lidingö skall förvandlas till ett nytt Solna eller Botkyrka. Vi i Lidingökoalitionen delar inte den visionen om Lidingö. Lidingö har tidigt tagit ett mycket stort ansvar för stockholmsregionens bostadsbyggande genom att vi är den fjärde mest tätbefolkade kommunen (av 26 kommuner) i hela Stockholms län. Det säger det mesta om varför vi nu måste begränsa byggandet på ön.

Lidingö stads ekonomi är så välskött att vi kommer att klara de framtida investeringsbehoven trots minskningen av bidraget. För oss är det prioriterat att få statsbidraget men utan att kompromissa med vårt övergripande mål att bevara vår gröna vackra ö.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande