Ansvarig nämnd: Teknik- och fastighetsnämnden

Lidingös skönt åldrande skogar ska ses som en mycket stor tillgång för Lidingöborna och för ön och som en viktig del av Lidingös goda varumärke. Föryngring av skogen bör därför få ske enbart på naturlig väg. Kottlasjön är öns pärla och skall vårdas med varsamma metoder så att den även fortsatt kan vara en badsjö.

Kottlasjön
Stockby

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Lidingös skogar och naturmarker ska hanteras varsamt och vårdas för både nuvarande och kommande generationers välmående och njutning.
  • Kottlasjön skyddas som reservvattentäkt.
  • Våra återstående grönområden hålls fria från exploatering.
  • Långängens naturreservat även ska omfatta skogen på Elfvikslandet.
  • Fler papperskorgar placeras ut på ön för att nedskräpning ska undvikas.

Stadens organisation

Löpande frågorna rörande park och natur hanteras av teknik- och fastighetsförvaltningen

Politiska frågor rörande park och natur hanteras av teknik- och fastighetsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i teknik- och fastighetsnämnden är:

Ordinarie ledamöter

Lisa Tiliander : Torsvik

Lisa Tiliander

Torsvik
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
076-800 67 75

Hans Grundell : Käppala/Brevik

Hans Grundell

Käppala/Brevik
hans.grundell@lidingopartiet.se
073-681 40 26

Ersättare

David Mesch : Bodal

David Mesch

Bodal
david.mesch@lidingopartiet.se
070-601 21 11


Länk till aktuella nyheter rörande park och natur