Lidingös skönt åldrande skogar ska ses som en mycket stor tillgång för Lidingöborna och för ön och som en viktig del av Lidingös goda varumärke. Föryngring av skogen bör därför få ske enbart på naturlig väg. Kottlasjön är öns pärla och skall vårdas med varsamma metoder så att den även fortsatt kan vara en badsjö.

Kottlasjön
Stockby

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Lidingös skogar och naturmarker ska hanteras varsamt och vårdas för både nuvarande och kommande generationers välmående och njutning.
  • Kottlasjön skyddas som reservvattentäkt.
  • Våra återstående grönområden hålls fria från exploatering.
  • Långängens naturreservat även ska omfatta skogen på Elfvikslandet.
  • Fler papperskorgar placeras ut på ön för att nedskräpning ska undvikas.

Stadens organisation

Löpande frågorna rörande park och natur hanteras av teknik- och fastighetsförvaltningen

Politiska frågor rörande park och natur hanteras av teknik- och fastighetsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i teknik- och fastighetsnämnden är:

Lisa Tiliander – Torsvik, ledamot
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
Tel: 076-800 67 75

Hans Grundell – Käppala, ledamot
hans.grundell@lidingopartiet.se
Tel: 08-765 73 23 (bostad), 073-681 40 26 (mobil)

Ken Sihver – Elfvik, ersättare
ken.sivher@lidingopartiet.se
Tel: 070-352 44 29


Länk till aktuella nyheter rörande park och natur