Lidingös skönt åldrande skogar ska ses som en mycket stor tillgång för Lidingöborna och för ön och som en viktig del av Lidingös goda varumärke. Föryngring av skogen bör därför få ske enbart på naturlig väg. Kottlasjön är öns pärla och skall vårdas med varsamma metoder så att den även fortsatt kan vara en badsjö.

Lidingöpartiet arbetar för att:

  • Lidingös skogar och naturmarker ska hanteras varsamt och vårdas för både nuvarande och kommande generationers välmående och njutning.
  • Kottlasjön skyddas som reservvattentäkt.
  • Våra återstående grönområden hålls fria från exploatering.
  • Långängens naturreservat även ska omfatta skogen på Elfvikslandet.
  • Fler papperskorgar placeras ut på ön för att nedskräpning ska undvikas.

De löpande frågorna rörande park och natur sköts av teknik- och fastighetsförvaltningen.

Politiska frågor rörande park och natur hanteras inom teknik- och fastighetsnämnden.


Lidingöpartiets representanter i teknik- och fastighetsnämnden är:

Hans Grundell – Käppala, ordinarie ledamot
hans.grundell@lidingopartiet.se
Tel: 08-765 73 23 (bostad), 073-681 40 26

Lisa Tilliander – Torsvik, ersättare
lisa.tiliander@lidingopartiet.se
Tel: 08-767 43 05


Länk till aktuella nyheter rörande park och natur »