Omsorgs- och socialnämnden

Birgitta Sköld : Islinge/Sticklinge

Birgitta Sköld

Islinge/Sticklinge
birgitta.skold@lidingopartiet.se
070-327 64 20

  • Ordförande

Eva Dunmurray : Brevik

Eva Dunmurray

Brevik
eva.dunmurray@lidingopartiet.se
076-086 10 95

  • Ledamot 

Sarah Hellberg : Brevik

Sarah Hellberg

Brevik
sarahhellberg21@gmail.com
073-531 8170

  • Ersättare