Omsorgs- och socialnämnden

Ulf Cederin : Hersby

Ulf Cederin

Hersby
ulf.cederin@lidingopartiet.se
070-880 02 00

  • Vice nämndordförande (gruppledare för LP i nämnden)

Eva Dunmurray : Brevik

Eva Dunmurray

Brevik
eva.dunmurray@lidingopartiet.se
076-086 10 95

  • Ledamot 

Susanna Baconcini : Dalénum

Susanna Baconcini

Dalénum
susanna.baconcini@gmail.com
072-914 61 40

  • 1:e ersättare 

Ellinor Rückert : Dalängen

Ellinor Rückert

Dalängen
ellinorruckert@hotmail.com
070-517 50 30

  • 2:e ersättare