Nej till ”föräldraförbud” och stort JA till gemensamt Luciafirande med barn och föräldrar i skola och förskola

Det är tråkigt när förskolor stänger ute föräldrar från traditioner som Luciafirandet. Våra sympatier ligger hos de familjer som påpekar att firandet är till för både barn och föräldrar. Vi i Lidingö­koalitionen håller med. Men enligt skollagen är denna typ av beslut upp till respektive skolledning och alltså ingen fråga för politiken att avgöra – rätt eller fel. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Anders Paulsen (LP).

Vårt kulturarv spelar roll. Sverige har inte uppstått ur ett vakuum. Vår historia och identitet bygger på en uppsättning värderingar som kommer ur den unika frihet, individualism och självständighet som landets bönder åtnjutit genom århundraden, och inte minst från kristendomen. Dessa värderingar har varit grundläggande för det lilla fria hörn av världen som är Sverige. De yttrar sig i det lilla och anspråkslösa i vår vardag, såsom i fika, köer och sopsortering, liksom i högtider såsom bröllop, Luciafiranden och skolavslutningar.

Luciafirandet är för många den kanske svenskaste högtiden av alla. Sedan barnsben förknippad med sång, lussebullar och julstämning. Traditionen binder samman generationer över tid. Vi gläds åt att se hur sedvänjan med Luciatåg förs vidare till våra barn och barnbarn.

Därför tycker vi att det är trist att en rad kommunala förskolor har valt att stänga ute föräldrar från Luciafirandet. Det är förvisso en fråga som avgörs av rektorerna. Men vi vill ändå förklara hur vi ser på firandet, ur den politiska ledningens perspektiv.

Någon kan kanske tycka att det är statiskt, gammalmodigt och bakåtsträvande att hålla fast vid gamla svenska traditioner, våra värderingar och vår identitet. Men ett samhälle som präglas av historielöshet, normbrytande, flyktiga trender och förändring för förändringens skull står inte stadigt. Gemensamma referensramar och känslan av att höra till är vad som håller samman vårt land. Utan en sammanhållande gemenskap som är historiskt och kulturellt förankrad riskerar samhället att falla isär. Trygghet är en förutsättning för öppenhet.

Vi vill värna den gemenskap och de traditioner vi har fått ärva och dela med oss av dem till våra barn och alla som har flyttat hit. Vi vet att inte minst många nya svenskar uppskattar att bli en del av våra traditioner med midsommar- och luciafirande. Det ska vi vara glada över!

Lidingö stad ordnar varje år rejält inför Lucia. Tidigt på Luciadagens morgon tänds 1 200 marschaller längs Södra Kungsvägen. Ett skönsjungande luciatåg från Lidingö musikskola besöker stadshuset. Alla Lidingöbor är välkomna. Det är traditioner som är lika uppskattade varje år och som bidrar till en känsla av samhörighet.

Det råder alltid diskussion bland landets skolledare om hur traditionerna ska utformas. Så också på Lidingö. De föräldrar som skrev i Lidingö Nyheter den 14/12 att firandet är till för BÅDE barn och föräldrar har våra största sympatier. Men ytterst är det enligt lag alltså rektors beslut.

Med det sagt hoppas vi dock att Lidingös skolor och förskolor fortsätter att värna våra fina svenska traditioner och bjuder in familjerna att delta.

Daniel Källenfors (M) kommunstyrelsens ordförande Lidingö
Anders Paulsen (LP), kommunstyrelsens vice ordförande