Lidingö är fortfarande landets 5:e mest tätbefolkade kommun enligt SCB – och den 6:e minsta – till ytan!

Nu har SCB publicerat sin statistik över befolkningstätheten per den 31 december 2018. Det visar sig att Lidingö behåller ställningen som den 4:e mest tätbefolkade kommunen i Stockholms län och den 5:e mest tätbefolkade i Sverige.

Endast Sundbyberg, Stockholm, Solna och Malmö i nu nämnd ordning har fler invånare per kvadratkilometer. Efter Lidingö kommer närmast Järfälla, Sollentuna, Göteborg, Danderyd och Täby.

Lidingö har nu 1 558,1 invånare per kvadratkilometer vilket innebär en ökning med 25,9 jämfört med året innan.

Sett till ytan är Lidingö med sina 30,8 kvadratkilometer den 4:e minsta kommunen i länet och i Sverige den 6:e minsta.

Slutsatsen av ovan blir naturligtvis att Lidingöpartiets restriktiva byggpolitik är absolut nödvändig för att behålla en ”Grön skön ö”, även för framtida generationer!