Småskaligt, charmigt & Lidingömässigt

Småskaligt, charmigt & Lidingömässigt

Lidingöpartiet började kämpa redan 2012 för att stoppa de fem orealistiska s.k. framtidsplanerna för Centrum/Torsvik som den dåvarande majoriteten tagit fram. Byggplaner som varken var småskaliga, charmiga eller Lidingömässiga. Detta experiment kostade Lidingös skattebetalare närmare 35 miljoner kronor.

Staden och därmed Lidingöborna hade kunnat spara dessa miljoner om man lyssnat på Lidingöparitet från början. Historiskt har det visat sig att Lidingöpartiet ofta haft en bra känsla för vad Lidingöborna egentligen vill. När vi gick med i majoriteten 2014 hade vi som krav att skona flera grönytor från bebyggelse. Vad gäller centrumområdet krävde vi att det gröna och populära parkområdet intill Jernet mot Centralpalatset och Vasaborgen skulle bevaras och vi satte därför stopp för en hög och stor pentagonliknande byggnad i det parkområdet. Likaså har vi förhindrat att ett sjuvåningshus byggs där Pressbyrån ligger idag. Även en vacker björkdunge öster om Vasaborgen bort mot Prestogrillen har vi räddat.

Vi tror på att människor mår bäst i miljöer med mycket grönt runt husknuten i form av både gräsmattor, skogsdungar och naturliga buskage; inte bara planteringar i krukor eller träd som sticker upp här och där i den asfalterade marken.

Vi har även ställt som krav att den omtyckta, mycket flitigt använda och trafiksäkra gång- och cykel-passagen under Lejonvägen ska vara kvar. Vi ska inte slösa med skattebetalarnas pengar genom att ändra och t.o.m. försämra sådant som idag fungerar bra.

Det har tagit tid, men nu är det dags att blicka framåt. Vi måste bygga ett centrum som ska vara attraktivt även om 30 år och samtidigt klara den snabba utvecklingen av näthandeln. Ökad näthandel innebär mindre ytbehov i ett centrum. Vi ska bygga ett centrum som ska vara så trevligt och inbjudande att det kan locka besökare även från andra sidan bron. För Lidingöpartiet är – och har alltid varit – att kvalitet är viktigare än kvantitet. Vi tror oss veta att de flesta Lidingöbor resonerar på samma sätt.

Lidingöpartiet vill att utformningen av den blivande bebyggelsen på Centrumparkeringen ska göras i mer klassisk stil än vad som föreslagits i samrådet. Tre mindre byggnader i fyra till fem våningsplan, där markplanet utgörs av kommersiella lokaler, som mindre butiker, restauranger, caféer och gärna en saluhall. Våningarna ovanför ska vara större bostadslägenheter och genom att ta bort innegårdarna, ges mer utrymme till allmänheten. Det är ju trots allt allas centrum.

Vi vill bevara det gamla posthuset (nuvarande Handelsbanken) och även det låga och trevliga Pressbyråhuset för att ge en öppen och luftig känsla och en variation i skala bland byggnaderna. Det är heller inte miljösmart att riva fungerade friska byggnader.

Det finns många frågor som fortfarande måste utredas noggrant, som t.ex. parkeringsfrågan. Lidingöpartiet kommer inte att acceptera att det skapas för få parkeringsplatser i Centrum. Vi är oerhört glada över att det vi kämpat för så länge, att få till ett charmigt, småskaligt, Lidingömässigt centrum äntligen ser ut att kunna bli verklighet.

En röst på Lidingöpartiet är alltid en röst för en förnuftig och Lidingömässig byggpolitik och vi behöver som Lidingös enda lokala parti aldrig låta oss påverkas av riks- eller regionpolitikers byggkrav, något som snart sagt styr alla övriga partier!