Ditt val för Lidingös bästa!

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld arbetar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser.

Gruppbild

En film om konstutställningen BLANK i Lidingö stadshus där unga Lidingökonstnärer i åldrarna 13-20 år får ställa ut sina alster 

Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski invigde utställningen den 21 november 2021

Lars H Ericsson
Partiordförande
Birgitta Sköld
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits här i nära 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö Sveriges femte mest tätbebyggda kommun och den fjärde mest tätbebyggda i Stockholms län efter Stockholm, Solna och Sundbyberg, tre utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

Våra valaffischer i valet 2018

Nyheter

Visa på Facebook
Visa på Facebook
✅ KRAV PÅ COVID-VACCINATION VID NYANSTÄLLNING INOM VÅRD OCH OMSORG PÅ LIDINGÖVid omsorgs- och socialnämndens sammanträde den 14 december beslutades att införa krav på vaccination mot covid-19 vid nyanställning av vård- och omsorgspersonal. Beslutet gäller både kommunala verksamheter och verksamheter med privata utförare som är upphandlade.Lidingö stad har beslutat att införa vaccinationskrav vid nyanställningar, både inom kommunal och privat regi, för arbete inom vård och omsorg.– Det här är ett viktigt beslut. Vi står nu åter inför en situation med ökande smittspridning och måste göra allt för att skydda äldre och andra riskgrupper. Vi har efterlyst nationella riktlinjer men i avsaknad av det väljer vi nu att ta detta steg, säger Birgitta Sköld, ordförande i omsorg- och socialnämnden (LP).Vaccination av personal med vårdnära kontakter är en viktig faktor för patientsäkerheten. Det är mot den bakgrunden beslutet om ett vaccinationskrav vid nyanställning införs för de som ska arbeta nära äldre eller andra som tillhör riskgrupp. Det betyder att om en arbetssökande inte vill visa vaccinationsintyg så kan denna inte komma ifråga för anställning.– Syftet med beslutet är att man så långt det är möjligt ska säkra en god, trygg och säker vård och omsorg i Lidingö stad. Lidingöbor inom omsorgen ska känna sig trygga med att de som arbetar där har ett fullgott vaccinationsskydd, säger Stefan Heinebäck, chef för omsorgs- och socialförvaltningen.Med fullgott vaccinationsskydd avses det som vid tillfället är Folkhälsomyndighetens rekommendation för aktuell grupp. Beslutet gäller samtliga anställningsformer och yrkeskategorier som arbetar omsorgs- och vårdnära. Vid samverkansmöte med fackliga representanter informerades om förslaget på vaccinationskrav. Alla närvarande fackliga representanter yttrade sig positivt till förslaget. Beslutet börjar gälla från och med den 20 december.Birgitta Sköld, LP, vice ordförande i kommunstyrelsen ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
En film om konstutställningen BLANK i Lidingö stadshus där unga Lidingökonstnärer i åldrarna 13-20 år får ställa ut sina alster Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski invigde utställningen den 21 november 2021 ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
En film om konstutställningen BLANK i Lidingö stadshus där unga Lidingökonstnärer i åldrarna 13-20 år får ställa ut sina alster Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski invigde utställningen den 21 november 2021 ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ VAD HÄNDER EGENTLIGEN HOS POLISEN!Nu har det gått över ett år sedan samtliga politiska partier på ön i september 2020 skrev under ett brev till Polismyndigheten där vi kom med det modesta kravet att minst två (2) områdespoliser skulle placeras på Lidingö och bara jobba med Lidingös brottsproblematik. Fortfarande idag har ingenting hänt och brottsligheten tycks frodas på ön.Nyligen uppmanade öns kommunpolis till skärpt uppmärksamhet efter ”män i skåpbilar” med anledning av att antalet bildelsstölder, bland annat av dyrbara katalysatorer, har nått en närmast systematisk nivå på Lidingö. Allmänheten uppmanas av polisen att ”filma” mystiska fordon om det kan göras ”utan risk” för den egna säkerheten. Lidingöpartiets fråga är: Hur ska allmänheten, som saknar polisiär utbildning och träning, kunna bedöma vad som är farligt eller inte när man har att göra med organiserad brottslighet?I brist på en fungerade polisorganisation uppmanar alltså Polismyndigheten lidingöborna att bli som Astrid Lindgrens ”Mästerdetektiven Kalle Blomkvist”. Är det hållbart? Det är säkert bra att allmänheten håller korpgluggarna öppna och rapporterar misstänkta beteenden till polisen, men när polisen via media uppmanar allmänheten att börja filma yrkesbrottslingar tycker jag att vi passerat en gräns. Självklart ska den som känner sig trygg med att filma göra det och lämna över filmerna till polisen, men jag tycker det är tveksamt att polisen generellt via media uppmanar allmänheten till sådana aktiviteter.Lidingö har ju bara en tillfartsväg – och flyktväg – Lidingöbroarna. Lidingöpartiet skulle vilja se polisen upprätta systematiska poliskontroller på Lidingöbron, dag som natt, där man stoppar misstänkta fordon, till exempel de ovan nämnda skåpbilarna och kontrollerar både förare och innehållet i dessa bilar. Vi uppmanar samtidigt Polismyndigheten att sätta upp kameror på Lidingöbroarna för att underlätta utredning av brott. Kommunen fick tyvärr nyligen nej på en sådan ansökan. Polisen däremot har sedan en lagändring 2020 rätt att sätta upp bevakningskameror utan att behöva söka tillstånd. Den möjligheten måste polisen utnyttja!När undertecknad under 1970-talet jobbade nattetid på Lidingö, men bodde inne i Stockholm, hände det inte alltför sällan att Lidingös egen polispatrull hade upprättat en liten kontrollplats på Södra Kungsvägen mitt i natten. Jag med min gamla Volvo Amazon fick svänga in och visa upp körkort och varningstriangeln (!). Jag insåg att poliserna ville se triangeln därför att bilföraren då tvingades öppna bagageluckan och eventuellt stöldgods därmed skulle bli synligt. Jag förstår naturligtvis att dagens förhärdade yrkesbrottslingar säkert skulle börja förvara varningstriangeln i framsätet. Men bara det att bli stoppad och identifierad av polisen (via körkortet) skulle säkert leda till att intresset för att göra stöldräder på Lidingö skulle minska betydligt.Har Polismyndigheten helt övergivit dessa enkla metoder att kontrollera fordon och bilförare? Om det är så föreslår jag att arbetssättet snarast återupptas! Om det numera finns legala hinder för denna typ av kontroller uppmanar jag våra riksdagspolitiker att undanröja dessa hinder.Till sist, när får Lidingö sina egna dedikerade områdespoliser? Vår nye lokalpolisområdeschef har för ett par månader sedan lovat kommunalråden återkoppling i december månad på de krav som Lidingö ställde redan för ett drygt år sedan. Lidingöpartiet hoppas verkligen att det blir ett positivt besked.Polisen själva framhåller ju gärna att god kunskap om lokalsamhället är A och O i god förebyggande polisverksamhet. Det funkar alltså inte med att Lidingö ska dela på områdespolisresurser med Östermalm och Stockholms city. Att utryckningstjänsten kommer därifrån är en helt annan sak, och bra!Blir det ingen ordning på polisfrågan är nog återinförandet av kommunala poliser den enda lösningen. Det förslaget har nyligen lyfts av organisationen Tryggare Sverige i den politiska nyhetstidningen Dagens Samhälle. Att tvingas införa kommunala poliser är naturligtvis ett grovt underbetyg till den nyligen genomförda – men tyvärr misslyckade – polisreformen. Samtidigt måste vi kommunpolitiker få kontroll på ordningsläget i våra kommuner. Som det verkar är det bara möjligt genom att anställa egna poliser och det behöver egentligen inte vara konstigare än att vi har en kommunal brandkår – om än i ett kommunförbund - för att öka effektiviteten. Våldsmonopolet på gator och torg har polisen redan lämnat ifrån sig för länge sedan genom den omfattande användningen av ordningsvakter, så det argumentet mot kommunala poliser har fallit.Slutligen är vår uppfattning att polisens nya nationella giv med ”trygghetsskapande närvaro” av poliser efter inträffade brott är en märklig nymodighet. Poliser ska väl i första hand användas för att förebygga och beivra brott – inte beklaga brotten i efterhand. I den mån ”trygghetsskapande närvaro” hjälper till att få fram vittnen till brott är det dock en annan sak. Med detta sagt, en rejäl honnör till alla enskilda poliser som sliter i vardagen! Vad gjorde vi om vi inte hade er? Lars H EricssonOrdförande i Lidingöpartiet (LP), ledamot av kommunstyrelsen i Lidingö ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook