Ditt val för Lidingös bästa!

Pressmeddelande om nytt styre för Lidingö stad

Koalitionsprogram för Lidingö stad 2023-2026

LidingöPartiet firar 50 år!

LidingöPartiveteranen och hedersmedlemmen Bosse Knutson berättar om hur Lidingöpartiet bildades

Under 1960-talets senare del hade Högerpartiet på Lidingö ensam majoritet (mer än 50 %) i kommunfullmäktige och Drätselkammarens (numera Kommunstyrelsens) ordförande Igor Holmstedt var i praktiken den som ensam bestämde vad som skulle göras inom kommunen.  Igor var heltidsanställd politiker och naturligtvis representant för Högerpartiet. 1969 övergick Högerpartiet till att bli Moderaterna.

I slutet på 1960-talet beslutades att ett nytt stadshus skulle byggas och samtidigt ett köpcentrum med flera punkthus (som de höghus som idag finns i Torsvik), där kontor skulle vara det huvudsakliga innehållet. Köpcentret var tänkt att byggas där nuvarande stadshusparkeringen ligger. Uppdraget att rita det hela gick till Sten Samuelson (professor i arkitektur i Lund).

När förslaget presenterades i kommunfullmäktige någon gång 1967–1968 och också kom till allmänhetens kännedom väckte det mycket starka känslor, också hos en del personer inom Högerpartiet. Då bildades en grupp som kallade sig ”Rädda Lidingö” och som bestod av många vanliga Lidingöbor, men även av politiker. Från Högerpartiets fullmäktigegrupp ingick bland andra arkitekten Hans Anker Holst, Bengt Nyhed och Bengt Dahlgren, som är min fru Barbros äldsta broder. Dessa tre återkommer senare nedan. Rädda Lidingö samlade in över 5 000 namnunderskrifter som protest mot centrumbyggandet enligt förslaget. Namnunderskrifterna presenterades för Igor Holmstedt som dock gjorde helt klart att denna protest inte skulle få någon inverkan alls på beslutet att gå vidare med byggnation av ett nytt stadshus och resten enligt förslaget.

Inför 1970 års val till kommunfullmäktige hade de tre ovannämnda brutit med Moderaterna (f.d. Högerpartiet) på Lidingö och ställde upp med ett antal kandidater till fullmäktigevalet 1970 under namnet ”Alternativ 70” och man fick också in två ledamöter i fullmäktige vilket bidrog till att Moderaternas hegemoni på ön bröts.

Någon gång mellan 1970 och 1973 (då nästa val hölls, det var 3 år mellan val på den tiden) så bildades hemma hos Bengt Nyhed en grupp som gavs namnet ”Miljöpartiet på Lidingö” och då var jag med liksom Inger Damberg och några till. Vi var 14 personer närvarande vill jag minnas, bl. a. också Bengt Barkman.  Miljöpartiet på riksplanet fanns inte då (bildades 1981).  Men det fanns en man i Stockholm som hade mönsterskyddat namnet och som påpekade detta för oss senare. Det blev ändå så att vi gick till val 1973 med det namnet och till det valet hade vi också antagit vår slogan ”Grön Skön Ö” och en logga som Ardy Strüwer ritade.

Till 1976 års val hade vi bytt namn till Lidingöpartiet.

Detta är mina minnen från LidingöPartiets bildande och första år. Det finns mycket att berätta från denna tid, bl.a. hur mycket andra partier i fullmäktige bråkade på oss och sade att vi bara hade en enda fråga i kommunfullmäktige och att vi inte skulle överleva länge. Som alla vet idag blev så inte fallet. I valet 2022 ökade LidingöPartiet mest av alla partier och blev öns näst största parti!

Lidingö den 8 mars 2023

Bosse Knutson 

En film om invigningen av konstutställningen – BLANK – i Lidingö stadshus

Unga Lidingökonstnärer i åldrarna 13-20 år ställer ut sina alster för tredje året i rad 

Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski invigde BLANK 2022 den 27 oktober 2022

Våra valaffischer 2022

(Klicka på pilarna <> för att bläddra snabbt)

Lidingöpartiets valsedel 2022

 

Lidingöpartiets årsmöte 2022

Lidingöpartiet behåller kontinuiteten men satsar också på nya krafter!

Vid torsdagens årsmöte i Lidingöpartiet omvaldes enhälligt Lars H Ericsson för ytterligare ett år som partiets ordförande. Men mötet innebar också en växling i partiets ledarskap när valsedeln för 2022 fastställdes.

Läs mer – klicka här!

 

Intervju med Anders Paulsen vid Gåshaga brygga

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld arbetar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser.

Gruppbild
LarsHEricsson_RED-skuren för hemsida och välkomstbrev_final2
Lars H Ericsson
Partiordförande
anders.paulsen-hemsidan
Anders Paulsen
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits på ön i 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö (enligt SCB 2023) Sveriges sjätte mest tätbebyggda kommun och den femte mest tätbebyggda i Stockholms län efter Sundbyberg, Stockholm, Solna och Järfälla, fyra utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

Cover for Lidingöpartiet - Grön skön ö.
279
Lidingöpartiet - Grön skön ö.

Lidingöpartiet - Grön skön ö.

Lidingöpartiet - Grön skön ö!

* LOKALT * GRÖNT * BORGERLIGT * OBEROENDE

✅ DÄRFÖR GODKÄNDE LIDINGÖPARTIET EN MINSKNING AV HUNDHAGEN I FURUTORPLidingöPartiet värnar om öns hundar och hundägare och många aktiva i partiet är också hundägare själva. Frågan om störningar vid hundhagen i Furutorp kom upp redan under den förra mandatperioden. Under en längre tid fanns tankar på att helt stänga hundhagen vid Furutorp på grund av de närboendes upplevda störningar. LidingöPartiet motsatte sig det. Istället blev det en kompromiss där man tillgodoser både de närboendes berättigade synpunkter och hundägarnas lika berättigade önskemål om att få ha en hundhage i Furutorp kvar. Den första kompromissen som var uppe för diskussion var en halverad hundhage. Vi i koalitionen upptäckte snabbt att detta skulle bli ett för stort ingrepp i den populära hundhagen. Därför togs en ny kompromiss fram som innebar att hundhagen minskas från 23 000 m2 till 13 500 m2 för att komma längre bort från bostadshusen i Furutorp. Fortfarande en mycket stor hundhage jämfört med alla andra hundhagar på ön.Den senare kompromissen blev också Tekniska nämndens beslut den 22 februari tillsammans med att bygga två ytterligare hundhagar, en vid Koltorp och en vid Högberga. Gemensamt för båda dessa nya hundhagar är att de ligger på behörigt avstånd från kringliggande bostadsbebyggelse. Som styrande koalition måste man ha förmågan att hitta kompromisser i viktiga frågor, det går sällan att ge allt till alla. Vi anser att den nu beslutade lösningen på ett tillfredsställande sätt tillgodoser både hundägares och närboendes berättigade intressen. Anders Paulsen (LP), ordf. i Tekniska nämnden ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Fredagen den 24 februari är det ett år sedan Ryssland inledde anfallskriget mot sin granne Ukraina. Med anledning av detta vajar Ukrainas flagga tillsammans Lidingös stads flagga, Sveriges flagga och EU-flaggan utanför stadshuset i en manifestation för den fria världen och mot Rysslands anfallskrig.LidingöPartiet står naturligtvis enat bakom fördömandet av Rysslands agerade!www.lidingo.se/nyheterstartsida/nyheterstartsida/flagganhissasforukraina.5.8db8b7b1867c2c4895113.... ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Pressmeddelande från Lidingökoalitionen:✅ LIDINGÖ SATSAR PÅ FLER HUNDHAGAR OCH HUNDHAGEN I FURUTORP ANPASSAS FÖR ATT TILLMÖTESGÅ DE NÄRBOENDEPå Lidingö är det populärt att ha hund och det anser Lidingö stad är positivt eftersom hundar och även andra husdjur har en positiv inverkan på människors välbefinnande och minskar upplevelsen av ensamhet. Antalet hundar på Lidingö har under de senaste åren ökat med 25 %. Sedan början av 2019 till och med 2021 har hundpopulationen på Lidingö (enligt Jordbruksverket, som sköter den nationella registreringen av hundar) ökat från 2 791 till 3 525 hundar, vilket är en ökning med 734 hundar. Hundhagar finns idag vid Brevik (4 300 m2), Larsberg (1 000 m2), Mosstorp (4 400 m2), Siggebo (1 200 m2) och Furutorp (23 000 m2). För att möta efterfrågan på fler hundhagar beslutade Tekniska nämnden vid sitt möte den 22 februari att två nya hundhagar ska anläggs, en i Högberga i skogsområdet nordväst om Högberga station på 5 000 m2 och en i Koltorp (i närheten av Stockby industriområde) på 5 500 m2. Hundhagen i Furutorp, som egentligen är en fårhage som används som hundhage sedan många år, är i dag på ca 23 000 m2. Ett antal boende i närområdet har under en period frekvent kontaktat staden om störningar av olika slag, både ljudmässiga och trafik- och parkeringsmässiga, som staden måste hantera. Mot bakgrund av detta tog Tekniska nämnden på samma möte beslut om att hundhagen i Furutorp ska minskas på den sidan som vetter mot bostadsbebyggelsen. Minskningen innebär att den i dag mycket stora hundhagen minskar från 23 000 m2 till ungefär 13 000 m2. Hagen kommer alltså fortfarande att vara stor i förhållande till de övriga hundhagarna på ön. Den provisoriska parkeringsplats som är anlagd på en villatomt kommer att behöva tas bort eftersom den inte är planenlig och ligger för nära bostadsbebyggelsen. Besökande till hundhagen kommer att hänvisas till den befintliga parkeringsfickan längs med Furutorpsvägen och den stora parkeringen på andra sidan Elfviksvägen.När det gäller hundhagen vid Koltorp är avsikten att upplåta mark med staket för en hundhage till främst hunddagis verksamma i Lidingö kommun. Tekniska förvaltningen kommer att gå ut med en skriftlig intresseförfrågan avseende arrendet. Villkor och utarrenderande av mark beslutas av stadens Fastighetsnämnden. Tekniska nämndens förhoppning är att vi med de föreslagna åtgärderna ska kunna tillfredsställa såväl de närboendes som hundägarnas berättigade intressen. Hundhagen i Furutorp är en mycket uppskattad hage bland öns hundägare. Anders Paulsen (LP), ordf. i tekniska nämndenPål Jebsen (M), vice ordf. i tekniska nämnden ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ Snabba puckar - glädjande nyheter!Omsorgs- och socialförvaltningen har nu fått i uppdrag att köpa in och installera s.k. accesspunkter till Baggeby gårds äldreboende, i syfte att stadens Wi-Fi nät ”Lidingö stad open” ska kunna nås från alla lägenheter i boendet, berättar en glad Ulf Cederin (LP), vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden.Tillgången till Wi-Fi nätet kommer att vara kostnadsfri för de boende, på samma sätt som vid stadens övriga egna äldreboenden. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook