Ditt val för Lidingös bästa!

Lokalt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld jobbar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla nämnder och styrelser.

Nyheter

  • INLÄGG PÅ FACEBOOK

Lidingöungdomar - sök sommarjobb på ön!

Lidingö stad kommer utifrån det statliga stödet för feriejobb till ungdomar nu att erbjuda sommarjobb till öns ungdomar. Jobben riktar sig till ungdomar som bor på Lidingö, oberoende av ålder och födelseår, som avslutat årskurs nio, går på gymnasiet eller som just har avslutat sin gymnasieutbildning. Ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret kan också söka.

Totalt kommer cirka 40 - 50 sommarjobb att erbjudas under två-veckorsperioder under hela sommaren med start 15 juni och fram till 14 augusti, för att så många som möjligt ska kunna sommarjobba. Arbetena är inom olika områden såsom administration och kontorsarbete, vaktmästeri och lokalvård, bibliotek, park, frilufts-, gatu- och fastighetsdrift, kundkontakt, telefonsupport och service samt sommarklubb för barn.

Jobben söks senast 31 maj via stadens webbplats, lidingo.se, och i ansökan ska cv och ett personligt brev bifogas där det framgår inom vilket område man är intresserad av att jobba och under vilken period man kan arbeta. I möjligaste mån kommer tillgängliga jobb att matchas mot ungdomarnas ansökningar och önskemål, men det finns ingen garanti att man kommer att kunna erbjudas jobb. Urval beror dels på ansökan, dels på vilken period man kan jobba och vilka jobb som är tillgängliga under den perioden. Alla som söker får besked senast den 8 juni.

Lidingö stad beslutade tidigare i år att istället för att ordna ett antal sommarjobb i kommunal regi, coacha ungdomar att söka jobb på hela arbetsmarknaden. Detta för att bättre rusta ungdomarna inför framtiden. Alla intresserade ungdomar på ön bjöds under vintern in till workshops i hur man skriver cv och ansökningsbrev och hur man hanterar intervjusituationen. I samarbete med Företagarna Lidingö startades också en Facebook-grupp för sommarjobb där öns företagare kunde lägga upp sommarjobb.

Corona-pandemin innebar dock att möjligheterna för företagare att erbjuda sommarjobb begränsades. Regeringen har nu beslutat att skjuta till pengar för att kommunerna ska erbjuda ungdomar sommarjobb.

- Vi ser positivt på de statliga medlen för att skapa kommunala feriejobb och vi har verkligen vänt på varenda sten för att kunna få fram lämpliga sommarjobb. Det är glädjande att vi nu kan erbjuda olika typer av arbete under hela sommaren. För att stötta ungdomarna i jobbsökandet ordnade vi redan i vintras workshops. Där finns många tips som är till nytta för de som är intresserade av att söka sommarjobb i staden, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden.

Länk till stadens ansökningssida: www.eservice.lidingo.se/EServices/Common/FieldPage.aspx?eServiceName=ANSOM19&PageId=InfoPage

Tips från Lidingö stads rekryteringscoach i att söka jobb och skriva CV:
www.lidingo.se/download/18.1faeb133170a87e09241c02/1584106977531/Tips%20s%C3%B6ka%20sommarjobb.mp4
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Lidingö stad tvingas pausa fysiska sommarjobbssökarkurser för unga på grund av coronahotet och har istället tagit fram en video om vad man ska tänka på när man söker sommarjobb.

- Just nu är fullt fokus på att minska smittspridningen och skydda Lidingöbor i riskgrupper. Dessutom gör Lidingö stad vad vi kan för att stötta Lidingös företag genom denna kris. I dag vet vi inte alls hur situationen med coronaviruset kommer se ut i sommar. Det får vi återkomma till, skriver omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Ställa krav är att bry sig!

Språkkunskaper är nyckeln till integration. När en nyanländ kommer till Sverige behöver den lära sig svenska, skaffa sig ett arbete och bli en del av vårt samhälle. Så blir de självständiga att forma sina egna liv. Det är syftet med integrationsarbetet på Lidingö.

Svenska för invandrare (SFI) påbörjas direkt för nyanlända som kommer till Lidingö. Om de inte kan språket riskerar de att isoleras och cementeras i ett utanförskap. Därför är språkkunskaper så viktigt. Språket behövs för att kunna bli självförsörjande. Det låter kanske självklart, men i många kommuner är det inte så.

Svensk arbetsmarknad är inte alltid lätt. Saknar du utbildning eller yrkeserfarenheter kan det bli svårt att få ett jobb. På Lidingö stödjer vi från stadens sida med bland annat utbildning och jobbcoacher, men förväntar oss också att den nyanlände skaffar sig de kunskaper som behövs för att bli anställningsbar och aktivt söker jobb. När stödet till nyanlända upphör efter två år har alla Lidingöbor samma rättigheter och skyldigheter som alla andra Lidingöbor.

Sveriges lagar och regler ska naturligtvis följas och det kan vara svårt att veta vilka lagar och regler som finns i det nya landet. Därför ska alla nyanlända tillgodogöra sig den samhällsorientering som staden tillhandahåller. Jämställdhet mellan könen är till exempel självklart i Sverige.

Det kan anses självklart att ställa krav är att bry sig. Dessvärre är det inte självklart överallt. På Lidingö förväntas du lära dig språket, gå till arbetet samt följa svenska lagar och regler. Denna idé styr integrationsarbetet på Lidingö och kommer även göra det framöver.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Workshop ska inspirera unga att söka jobb!

För att uppmuntra ungdomar att själva söka sommarjobb bjuder staden in till workshops där man får tips och idéer för hur man skriver ansökan och vad man ska tänka på inför intervjun. Satsningen ska stärka ungdomarna och sporra till egna initiativ.

Tidigare år har Lidingö stad erbjudit ungdomar att via kommunen söka sommarjobb. I år erbjuds ungdomarna i stället stöd och vägledning i hur man söker sommarjobb på hela arbetsmarknaden.

– Vi vill stärka och förbereda ungdomarna så att de själva lyckas hitta sommarjobb på en bredare arbetsmarknad. Att på egen hand ha tagit initiativ och lyckats få en anställning stärker självförtroendet. Jag tror att det på sikt är en framgångsrik väg att gå, säger Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Workshopen hålls vid två tillfällen och inleds med en föreläsning av rekryteringskonsulten Christoffer Toll. Efter föreläsningen blir det workshop i mindre grupper där deltagarna får möjlighet att bolla idéer kring sin ansökan med medarbetare från Lidingö stads arbetsmarknadsenhet och fritidsgårdar. Man vill på det här sättet få ungdomarna att hitta jobb och skapa egna nätverk.

– Fritidsgårdarna har sedan tidigare stöttat ungdomarna i att söka sommarjobb på egen hand. Nu erbjuder vi alla Lidingöungdomar i åldern 15-17 år den möjligheten, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

- Vi för också en dialog med Företagarna Lidingö om att skapa en Facebook-grupp där lokala företagare kan annonsera om lediga sommarjobb, säger Birgitta Sköld.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Lidingöpartiet mycket tveksamt till skola i bibliotekslokalerna i Lidingö centrum.

I september 2019 öppnade vårt stadsbibliotek i det nyrenoverade stadshuset och redan i augusti upphörde det tidigare biblioteket med sin verksamhet. Många har sedan dess undrat vad som kommer att hända med det vackra bibliotekshuset i Centrum. Nyligen fick vi veta att det finns tämligen långt gångna planer på att etablera en grundskola i lokalerna. Det är Sveaskolan som redan till hösten vill ta emot årskurserna 4 – 7. Fullt utbyggd ska skolan vara 2022 med klasserna 4 – 9 och då bestå av ca 240 elever. Skolinspektionen har godkänt ”Svea Stockholm”.

Trots att Lidingöpartiet är positivt till valfrihet både i skola och omsorg kan vi inte ställa oss bakom detta förslag. Vi anser inte att lokalerna i det tidigare biblioteket är ändamålsenliga för skolverksamhet. Istället anser vi att lokalerna i vårt gemensamma centrum ska vara till glädje och nytta för alla lidingöbor genom t.ex. attraktiva butiker, café- och restaurangverksamhet, kanske en saluhall. Vårt centrum ska vara till för alla!

Den eventuella skolan kommer att sakna skolgård, vilket inte känns rätt för eleverna. Här på Hälsans Ö vill vi att barn ska kunna röra sig fritt på rasterna och få all den motion som är möjlig. Skolan utlovar visserligen på sin nyetablerade hemsida att eleverna erbjuds välja mellan gym, klättring, racketsport eller golf … Men var?

Till detta skulle man i så fall ta vår lilla stadspark i anspråk med Raoul Wallenberg-monumentet, konstverket ”Domarringen” och de gräsytor som finns tillgängliga – och detta för 240 barn!

Känns det rimligt? Det anser inte Lidingöpartiet!

Affärsidkarna i Centrum, som vi känner ett ansvar för, har uttalat sig negativt till Sveaskolans etablering och vi vill även stödja dem i deras åsikt. Dessutom har vi redan idag ett visst överskott på platser i mellan- och högstadiet. LP är för valfrihet och välskötta friskolor men något behov av en ny grundskola på Lidingö föreligger inte.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook