Ditt val för Lidingös bästa!

Pressmeddelande om nytt styre för Lidingö stad

Koalitionsprogram för Lidingö stad 2023-2026

En film om invigningen av konstutställningen – BLANK – i Lidingö stadshus

Unga Lidingökonstnärer i åldrarna 13-20 år ställer ut sina alster för tredje året i rad 

Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski invigde BLANK 2022 den 27 oktober 2022

Våra valaffischer 2022

(Klicka på pilarna <> för att bläddra snabbt)

Lidingöpartiets valsedel 2022

 

Lidingöpartiets årsmöte 2022

Lidingöpartiet behåller kontinuiteten men satsar också på nya krafter!

Vid torsdagens årsmöte i Lidingöpartiet omvaldes enhälligt Lars H Ericsson för ytterligare ett år som partiets ordförande. Men mötet innebar också en växling i partiets ledarskap när valsedeln för 2022 fastställdes.

Läs mer – klicka här!

 

Intervju med Anders Paulsen vid Gåshaga brygga

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld arbetar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser.

Gruppbild
Lars H Ericsson
Partiordförande
Birgitta Sköld
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits här i nära 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö Sveriges femte mest tätbebyggda kommun och den fjärde mest tätbebyggda i Stockholms län efter Stockholm, Solna och Sundbyberg, tre utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

Cover for Lidingöpartiet - Grön skön ö.
276
Lidingöpartiet - Grön skön ö.

Lidingöpartiet - Grön skön ö.

Lidingöpartiet - Grön skön ö!

* LOKALT * GRÖNT * BORGERLIGT * OBEROENDE

LIDINGÖKOALITIONEN TAR ANSVAR FÖR HÅLLBARHETEN OCH BEOENDEMILJÖN PÅ ÖN ✅I en debattartikel på Lidingö Nyheter ondgör sig oppositionen över att statsbidraget på 343 miljoner kronor för Lilla Lidingöbron har minskat ett par tiotal miljoner på grund av att Lidingökoalitionen bestående av Moderaterna och LidingöPartiet inte vill överexploa-tera Lidingö. Lidingökoalitionen gick till val på en försiktig byggpolitik som vi också fick Lidingöbornas tydliga stöd för i valet. Det är den politiken vi nu levererar. Stadsmiljöavtalet – som ligger till grund för det statsbidrag som Lidingö stad får för nya Lilla Lidingöbron – omfattar en udda blandning av byggnation och olika insatser för att skapa hållbara stadsmiljöer. Byggnation är således bara en del av stadsmiljöavtalet. Även med de aktuella reduktionerna som var oundvikliga på grund av allt för höga krav på förtätning får Lidingö stad, med rätta, ett rejält statsbidrag för vår viktiga framtids-, kollektivtrafik- och miljöinvestering – Lilla Lidingöbron. Vänsteroppositionen med stöd av Centerpartiet och Liberalerna har alltid velat maximera byggandet på Lidingö. Nu använder man stadsmiljöavtalet som ett slagträ för att tvinga fram sin byggpolitik som innefattar kraftig förtätning. Oppositionen tycks vara fast beslutna om att Lidingö skall förvandlas till ett nytt Solna eller Botkyrka. Vi i Lidingökoalitionen delar inte den visionen om Lidingö. Lidingö har tidigt tagit ett mycket stort ansvar för stockholmsregionens bostadsbyggande genom att vi är den fjärde mest tätbefolkade kommunen (av 26 kommuner) i hela Stockholms län. Det säger det mesta om varför vi nu måste begränsa byg-gandet på ön. Lidingö stads ekonomi är så välskött att vi kommer att klara de framtida investeringsbehoven trots minskningen av bidraget. För oss är det prioriterat att få statsbidraget men utan att kompromissa med vårt övergripande mål att bevara vår gröna vackra ö.www.lidingonyheter.se/lidingokoalitionen-tar-ansvar-for-hallbarheten-och-boendemiljon-pa-on/ ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ Varför trygghetsvandrar polisen i Lidingö centrum mitt på dagen en vanligt måndag?✅Det är bra att polisen visar sig i Lidingö centrum och informerar om bedrägerier och frågar om folk känner sig trygga, men ska det verkligen ske på bästa tänkbara kontorsarbetstid? Man undrar vilka polisen tänker sig att träffa mellan kl 10 och 15 en måndag? Knappast dem som känner sig otrygga!www.lidingonyheter.se/35357-2/ ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
I år fyller LidingöPartiet 50 år i Lidingöbornas tjänst! Tack för alla röster i valet i september! 🎄🎅🧑‍🎄🤶🎄 ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
Pressmeddelande från Lidingö stad 2022-11-06Nyligen uppmärksammades vi av Synskadades Riksförbund Lidingö samt av enskilda Lidingöbor om att taltidningen På tal om Lidingö var planerad att läggas ned. Som politiker tar vi fram övergripande direktiv och riktlinjer till stadens tjänstemän för hur vi önskar att staden styrs. Ibland kan man behöva göra justeringar och förtydliganden. Taltidningen är ett sådant fall och vi har därför beslutat att låta den leva kvar.Vår ambition är att Lidingöborna ska få bästa möjliga service.Taltidningen är en uppskattad och viktig tjänst för Lidingöbor med synsvårigheter. Den innehåller information från staden, nyhetssvep från Mitt i Lidingö och Lidingö Nyheter, familjenotiser, tips från talboksavdelningen och aktuell information från Synskadades Riksförbund. Även om det finns andra sätt för medborgare med synnedsättning att tillgodogöra sig denna information via nätet vet vi att många av de som använder sig av taltidningen är äldre som kanske inte haft synnedsättning någon längre tid, exempelvis till följd av grå starr. Inlärningskurvan för att använda sig av digitala hjälpmedel torde därmed vara både brant och kunna börja plötsligt. Därtill vet vi också att vi lever allt längre vilket gör att behovet av synhjälpmedel snarare torde komma att öka än minska framöver.Taltidningen fyller därmed en viktig demokratisk funktion som inte enkelt kan ersättas av andra hjälpmedel. Att alla medborgare oavsett funktionshinder ges möjlighet att tillgodogöra sig information och delta i stadens aktiviteter är en grundbult i ett demokratiskt och öppet samhälle. Vi anser att det är stadens skyldighet att säkerställa att varje medborgares rätt att ta del av information från staden tillgodoses.Birgitta Sköld (LP), vice ordförande kommunstyrelsen och ordförande i Omsorgs- och socialnämndenPeter Lönnqvist (M), vice ordförande i Omsorgs- och socialnämndenSuzanne Liljegren (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook