Ditt val för Lidingös bästa!

Lokalt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld jobbar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla nämnder och styrelser.

Nyheter

This message is only visible to admins.
Backup cache in use.

PPCA Error: Due to Facebook API changes it is no longer possible to display a feed from a Facebook Page you are not an admin of. The Facebook feed below is not using a valid Access Token for this Facebook page and so has stopped updating.

Hjälp polisen rädda liv!

Med anledning av måndagens brutala dödsskjutning längs Södra Kungsvägen där, enligt mediauppgifter, en s.k. avhoppare från de brutala gängmiljöerna i Stockholms förorter, sköts till döds, kommer Lidingöpartiet vid nästa kommunstyrelsemöte att kräva att staden omedelbart tar upp förhandlingar med Trafikverket om att få sätta upp övervakningskameror på Nya Lidingöbron, det vill säga bilbron till Stockholm. Vi kommer att ställa samma krav när det gäller Gamla Lidingöbron, som staden själv har full rådighet över.

Självklart kommer det att krävas en formell tillståndsprocess hos Datainspektionen och den processen behöver startas omgående.

Tyvärr är flera partier på ön aktiva motståndare till ökad trygghet för Lidingöborna genom att säga nej till övervakningskameror på Lidingöbroarna. Dessa partiet är Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna. Detta framkom tydligt när frågan om övervakningskameror debatterades i Lidingö kommunfullmäktige den 27 april i år. Samtliga uppräknade partiet yrkade då nämligen avslag på en motion från Sverigedemokraterna om övervakningskameror på våra broar.

Lidingöpartiet har dock gott hopp om att kunna vinna majoritet för vårt förslag i samarbete med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. På samma sätt som vi gjorde i frågan om tiggeriförbud i våra centrumområden.

Varför vissa partier på ön är notoriska motståndare till ökad trygghet genom att polisen får lättare att klara upp grova brott, är en gåta. Det är dock viktigt att Lidingöborna får reda på att så ligger det till. Gå gärna in på stadens webbTV-sändning från kommunfullmäktige den 27 april och se själva. Vi måste sätta stopp för flummeriet och värnandet av kriminella framför vanliga skötsamma människors säkerhet och trygghet.

Den personliga integriteten för gemene man gynnas inte av att mördare hjälps att undgå upptäckt och lagskipning. Nästa gång kan ett oskyldigt barn hamna i skottlinjen, precis som nyligen hände i Botkyrka! Det måste vi ansvarskännande politiker försöka förhindra med alla till buds stående medel.

Lars H Ericsson
Ordförande i Lidingöpartiet
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Sju borgerliga kommuner i samarbete mot våld i nära relationer

Lidingö är en av sju kommuner norr om Stockholm som har gått ihop för att nå ut till sina invånare och erbjuda stöd till den som drabbas av våld i nära relationer. Den 17 augusti startar den gemensamma informationskampanjen ”Våld är aldrig OK”.

Coronapandemin slår hårt mot alla i samhället och särskilt hårt mot dem som redan har en svår eller utsatt situation. Långvarig isolering och försämrade ekonomiska förutsättningar kan skapa frustration som leder till olika former av våld mot de närmaste.

I en gemensam satsning har kommunerna Lidingö, Vaxholm, Täby, Österåker, Danderyd, Norrtälje och Vallentuna gått ihop i en informationskampanj för att belysa frågan om våld i nära relationer.

– Jag kan inte nog understryka vikten av ett gott samarbete mellan kommunerna när det gäller våld i nära relation, säger Stefan Heinebäck, förvaltningschef på Lidingö socialförvaltning.

– Omsorg- och socialförvaltningen har i flera år arbetat strategiskt med att synliggöra problemet med våld i nära relationer, utbilda vår personal och stödjer Kvinnojouren Kerstin och andra liknande organisationer, som gör ett mycket viktigt arbete, säger Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden. Det är mycket bra att kampanjen kommer nu.

Alla kommuner erbjuder stöd och råd till både våldsutsatta och till våldsutövare för att kunna få hjälp med att bryta destruktiva familjemönster. Tidpunkten för kampanjen, vid skolstarten, är vald för att fånga upp så många som möjligt, eftersom tidigare erfarenheter visar att sommaren är en konfliktfylld period för många.

Kampanjen ”Våld är aldrig OK” kommer att synas under två veckor bland annat på busshållplatser och storbildstavlor i de deltagande kommunerna samt i Ropsten och på Östra Station. Kampanjen delfinansieras av Länsstyrelsen.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Lidingöungdomar - sök sommarjobb på ön!

Lidingö stad kommer utifrån det statliga stödet för feriejobb till ungdomar nu att erbjuda sommarjobb till öns ungdomar. Jobben riktar sig till ungdomar som bor på Lidingö, oberoende av ålder och födelseår, som avslutat årskurs nio, går på gymnasiet eller som just har avslutat sin gymnasieutbildning. Ungdomar inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret kan också söka.

Totalt kommer cirka 40 - 50 sommarjobb att erbjudas under två-veckorsperioder under hela sommaren med start 15 juni och fram till 14 augusti, för att så många som möjligt ska kunna sommarjobba. Arbetena är inom olika områden såsom administration och kontorsarbete, vaktmästeri och lokalvård, bibliotek, park, frilufts-, gatu- och fastighetsdrift, kundkontakt, telefonsupport och service samt sommarklubb för barn.

Jobben söks senast 31 maj via stadens webbplats, lidingo.se, och i ansökan ska cv och ett personligt brev bifogas där det framgår inom vilket område man är intresserad av att jobba och under vilken period man kan arbeta. I möjligaste mån kommer tillgängliga jobb att matchas mot ungdomarnas ansökningar och önskemål, men det finns ingen garanti att man kommer att kunna erbjudas jobb. Urval beror dels på ansökan, dels på vilken period man kan jobba och vilka jobb som är tillgängliga under den perioden. Alla som söker får besked senast den 8 juni.

Lidingö stad beslutade tidigare i år att istället för att ordna ett antal sommarjobb i kommunal regi, coacha ungdomar att söka jobb på hela arbetsmarknaden. Detta för att bättre rusta ungdomarna inför framtiden. Alla intresserade ungdomar på ön bjöds under vintern in till workshops i hur man skriver cv och ansökningsbrev och hur man hanterar intervjusituationen. I samarbete med Företagarna Lidingö startades också en Facebook-grupp för sommarjobb där öns företagare kunde lägga upp sommarjobb.

Corona-pandemin innebar dock att möjligheterna för företagare att erbjuda sommarjobb begränsades. Regeringen har nu beslutat att skjuta till pengar för att kommunerna ska erbjuda ungdomar sommarjobb.

- Vi ser positivt på de statliga medlen för att skapa kommunala feriejobb och vi har verkligen vänt på varenda sten för att kunna få fram lämpliga sommarjobb. Det är glädjande att vi nu kan erbjuda olika typer av arbete under hela sommaren. För att stötta ungdomarna i jobbsökandet ordnade vi redan i vintras workshops. Där finns många tips som är till nytta för de som är intresserade av att söka sommarjobb i staden, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande för omsorgs- och socialnämnden.

Länk till stadens ansökningssida: www.eservice.lidingo.se/EServices/Common/FieldPage.aspx?eServiceName=ANSOM19&PageId=InfoPage

Tips från Lidingö stads rekryteringscoach i att söka jobb och skriva CV:
www.lidingo.se/download/18.1faeb133170a87e09241c02/1584106977531/Tips%20s%C3%B6ka%20sommarjobb.mp4
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Lidingö stad tvingas pausa fysiska sommarjobbssökarkurser för unga på grund av coronahotet och har istället tagit fram en video om vad man ska tänka på när man söker sommarjobb.

- Just nu är fullt fokus på att minska smittspridningen och skydda Lidingöbor i riskgrupper. Dessutom gör Lidingö stad vad vi kan för att stötta Lidingös företag genom denna kris. I dag vet vi inte alls hur situationen med coronaviruset kommer se ut i sommar. Det får vi återkomma till, skriver omsorgs- och socialnämndens ordförande Birgitta Sköld (LP).
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Ställa krav är att bry sig!

Språkkunskaper är nyckeln till integration. När en nyanländ kommer till Sverige behöver den lära sig svenska, skaffa sig ett arbete och bli en del av vårt samhälle. Så blir de självständiga att forma sina egna liv. Det är syftet med integrationsarbetet på Lidingö.

Svenska för invandrare (SFI) påbörjas direkt för nyanlända som kommer till Lidingö. Om de inte kan språket riskerar de att isoleras och cementeras i ett utanförskap. Därför är språkkunskaper så viktigt. Språket behövs för att kunna bli självförsörjande. Det låter kanske självklart, men i många kommuner är det inte så.

Svensk arbetsmarknad är inte alltid lätt. Saknar du utbildning eller yrkeserfarenheter kan det bli svårt att få ett jobb. På Lidingö stödjer vi från stadens sida med bland annat utbildning och jobbcoacher, men förväntar oss också att den nyanlände skaffar sig de kunskaper som behövs för att bli anställningsbar och aktivt söker jobb. När stödet till nyanlända upphör efter två år har alla Lidingöbor samma rättigheter och skyldigheter som alla andra Lidingöbor.

Sveriges lagar och regler ska naturligtvis följas och det kan vara svårt att veta vilka lagar och regler som finns i det nya landet. Därför ska alla nyanlända tillgodogöra sig den samhällsorientering som staden tillhandahåller. Jämställdhet mellan könen är till exempel självklart i Sverige.

Det kan anses självklart att ställa krav är att bry sig. Dessvärre är det inte självklart överallt. På Lidingö förväntas du lära dig språket, gå till arbetet samt följa svenska lagar och regler. Denna idé styr integrationsarbetet på Lidingö och kommer även göra det framöver.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook

Workshop ska inspirera unga att söka jobb!

För att uppmuntra ungdomar att själva söka sommarjobb bjuder staden in till workshops där man får tips och idéer för hur man skriver ansökan och vad man ska tänka på inför intervjun. Satsningen ska stärka ungdomarna och sporra till egna initiativ.

Tidigare år har Lidingö stad erbjudit ungdomar att via kommunen söka sommarjobb. I år erbjuds ungdomarna i stället stöd och vägledning i hur man söker sommarjobb på hela arbetsmarknaden.

– Vi vill stärka och förbereda ungdomarna så att de själva lyckas hitta sommarjobb på en bredare arbetsmarknad. Att på egen hand ha tagit initiativ och lyckats få en anställning stärker självförtroendet. Jag tror att det på sikt är en framgångsrik väg att gå, säger Birgitta Sköld (LP), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Workshopen hålls vid två tillfällen och inleds med en föreläsning av rekryteringskonsulten Christoffer Toll. Efter föreläsningen blir det workshop i mindre grupper där deltagarna får möjlighet att bolla idéer kring sin ansökan med medarbetare från Lidingö stads arbetsmarknadsenhet och fritidsgårdar. Man vill på det här sättet få ungdomarna att hitta jobb och skapa egna nätverk.

– Fritidsgårdarna har sedan tidigare stöttat ungdomarna i att söka sommarjobb på egen hand. Nu erbjuder vi alla Lidingöungdomar i åldern 15-17 år den möjligheten, säger Amelie Tarschys Ingre (L), ordförande i utbildningsnämnden.

- Vi för också en dialog med Företagarna Lidingö om att skapa en Facebook-grupp där lokala företagare kan annonsera om lediga sommarjobb, säger Birgitta Sköld.
... Visa merVisa mindre

Visa på Facebook