Ditt val för Lidingös bästa!

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Med vår tydliga lokala profil där vi alltid värnar om Lidingös bästa, är Lidingöpartiet öns tredje största parti. Sedan valet 2014 är vi också en del av den styrande majoriteten på Lidingö och vårt kommunalråd Birgitta Sköld arbetar heltid med politik som ett av stadens fyra kommunalråd. Birgitta Sköld är också vice ordförande i Kommunstyrelsen samt ordförande i Omsorgs- och socialnämnden. Lidingöpartiet har sju ordinarie platser i kommunfullmäktige och representanter i alla kommunala nämnder och styrelser.

Gruppbild

“Glada bygd, så täckt belägen mitt i vattnets lugna våg”

Så skaldade hovpoeten Carl Michael Bellman redan i juli 1788 om Lidingös skönhet och så börjar också lidingöbornas egen hembygdssång – Lidingösången – ofta sjungen till melodin “Fjäriln vingad syns på Haga” av samme poet.

Det är precis detta unika och fantastiska kulturarv som Lidingöpartiet känner ansvar för att vårda och värna för både nuvarande och kommande Lidingögenerationer. 

En film om Lidingö stads skulptursamling runt Lidingö stadshus

Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski – initiativtagare till namngivningen av Dianatrappan –  berättar om statygruppen Diana och Raoul Wallenberg-monumentet

Lars H Ericsson
Partiordförande
Birgitta Sköld
Kommunalråd

Det här är Lidingöpartiet

Lokalt • Grönt • Borgerligt • Oberoende

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och regionen? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något riksparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda äkta lokala partiet på Lidingö och har funnits här i nära 50 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sina rikspartier, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingös bästa.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt i alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

Lidingöpartiet vill slå vakt om Lidingös viktiga kulturhistoriska värden och särart som storstadsnära skärgårdskommun.

Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden och småskalighet. Vårt motto är sedan många år “Grön Skön Ö”.

Lidingöpartiet bildades för att förhindra att Lidingö skulle sönderexploateras. Bland annat fanns på 1970-talet (men även senare) planer på ett överdäckat jättecentrum i Lidingö centrum och tunnelbana till ett nytt stort miljonprogramsområde – “Sättsjöstaden” – där Lidingö Golfklubb och Trolldalen nu ligger, på norra delen av Lidingö. Tunnelbanan skulle sedan fortsätta över den lilla ön Storholmen till Bogesundslandet där ytterligare ett miljonprogramsområde – “Bogesundsstaden” – skulle byggas för 75.000 människor. Genom bl.a. Lidingöpartiet blev det stopp för dessa planer.

Lidingöpartiet värnar om Lidingös skogar, ängar, sjöar och stränder, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få förbli småskaligt och utvecklas i varsam takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö Sveriges femte mest tätbebyggda kommun och den fjärde mest tätbebyggda i Stockholms län efter Stockholm, Solna och Sundbyberg, tre utpräglade storstadskommuner. Lidingöpartiet anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö även för kommande generationer.

Borgerligt

Lidingöpartiet är ett grundmurat borgerligt parti som grundades 1973 av främst utbrytare från Moderata Samlingspartiet som var missnöjda med den expansiva byggpolitik som flera borgerliga partier då drev.

Som ett parti med borgerliga värderingar värnar vi om individens valfrihet. Vi är emot tvångspolitik – som till exempel biltullar för att kunna infartsparkera eller hämta barn eller gäster i Ropsten – och vi tror att individen är fullt kapabel att fatta egna kloka beslut utan pekpinnar från politiker. 

Vi anser att familjen har huvudansvaret för barnens uppväxt och uppfostran. Samhällets uppgift är att ge familjerna hjälp och stöd. En god start i livet innebär minskad risk för svårigheter senare och är en god investering för framtiden.

För Lidingöpartiet är frihet att få välja äldrevård samt förskola, familjedaghem (dagmamma), fritidshem och förskoleklasser självklart. Vi välkomnar goda privata alternativ och tror att konkurrens främjar kvalitén i både offentlig och privat verksamhet.

Oberoende

Lidingöpartiet är öns enda äkta oberoende parti. Det betyder att vi inte styrs av någon central partipiska på riks- eller regionnivå utan alltid kan sätta Lidingös och Lidingöbornas bästa i första rummet. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig kommunal kärnverksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det enda äkta oberoende alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingös och Lidingöbornas bästa.

Tycker du som vi – rösta på Lidingöpartiet i kommunvalet 2022.

Bli också gärna medlem i partiet!

Våra valaffischer i valet 2018

Nyheter

✅ VAD HÄNDER EGENTLIGEN HOS POLISEN!Nu har det gått över ett år sedan samtliga politiska partier på ön i september 2020 skrev under ett brev till Polismyndigheten där vi kom med det modesta kravet att minst två (2) områdespoliser skulle placeras på Lidingö och bara jobba med Lidingös brottsproblematik. Fortfarande idag har ingenting hänt och brottsligheten tycks frodas på ön.Nyligen uppmanade öns kommunpolis till skärpt uppmärksamhet efter ”män i skåpbilar” med anledning av att antalet bildelsstölder, bland annat av dyrbara katalysatorer, har nått en närmast systematisk nivå på Lidingö. Allmänheten uppmanas av polisen att ”filma” mystiska fordon om det kan göras ”utan risk” för den egna säkerheten. Lidingöpartiets fråga är: Hur ska allmänheten, som saknar polisiär utbildning och träning, kunna bedöma vad som är farligt eller inte när man har att göra med organiserad brottslighet?I brist på en fungerade polisorganisation uppmanar alltså Polismyndigheten lidingöborna att bli som Astrid Lindgrens ”Mästerdetektiven Kalle Blomkvist”. Är det hållbart? Det är säkert bra att allmänheten håller korpgluggarna öppna och rapporterar misstänkta beteenden till polisen, men när polisen via media uppmanar allmänheten att börja filma yrkesbrottslingar tycker jag att vi passerat en gräns. Självklart ska den som känner sig trygg med att filma göra det och lämna över filmerna till polisen, men jag tycker det är tveksamt att polisen generellt via media uppmanar allmänheten till sådana aktiviteter.Lidingö har ju bara en tillfartsväg – och flyktväg – Lidingöbroarna. Lidingöpartiet skulle vilja se polisen upprätta systematiska poliskontroller på Lidingöbron, dag som natt, där man stoppar misstänkta fordon, till exempel de ovan nämnda skåpbilarna och kontrollerar både förare och innehållet i dessa bilar. Vi uppmanar samtidigt Polismyndigheten att sätta upp kameror på Lidingöbroarna för att underlätta utredning av brott. Kommunen fick tyvärr nyligen nej på en sådan ansökan. Polisen däremot har sedan en lagändring 2020 rätt att sätta upp bevakningskameror utan att behöva söka tillstånd. Den möjligheten måste polisen utnyttja!När undertecknad under 1970-talet jobbade nattetid på Lidingö, men bodde inne i Stockholm, hände det inte alltför sällan att Lidingös egen polispatrull hade upprättat en liten kontrollplats på Södra Kungsvägen mitt i natten. Jag med min gamla Volvo Amazon fick svänga in och visa upp körkort och varningstriangeln (!). Jag insåg att poliserna ville se triangeln därför att bilföraren då tvingades öppna bagageluckan och eventuellt stöldgods därmed skulle bli synligt. Jag förstår naturligtvis att dagens förhärdade yrkesbrottslingar säkert skulle börja förvara varningstriangeln i framsätet. Men bara det att bli stoppad och identifierad av polisen (via körkortet) skulle säkert leda till att intresset för att göra stöldräder på Lidingö skulle minska betydligt.Har Polismyndigheten helt övergivit dessa enkla metoder att kontrollera fordon och bilförare? Om det är så föreslår jag att arbetssättet snarast återupptas! Om det numera finns legala hinder för denna typ av kontroller uppmanar jag våra riksdagspolitiker att undanröja dessa hinder.Till sist, när får Lidingö sina egna dedikerade områdespoliser? Vår nye lokalpolisområdeschef har för ett par månader sedan lovat kommunalråden återkoppling i december månad på de krav som Lidingö ställde redan för ett drygt år sedan. Lidingöpartiet hoppas verkligen att det blir ett positivt besked.Polisen själva framhåller ju gärna att god kunskap om lokalsamhället är A och O i god förebyggande polisverksamhet. Det funkar alltså inte med att Lidingö ska dela på områdespolisresurser med Östermalm och Stockholms city. Att utryckningstjänsten kommer därifrån är en helt annan sak, och bra!Blir det ingen ordning på polisfrågan är nog återinförandet av kommunala poliser den enda lösningen. Det förslaget har nyligen lyfts av organisationen Tryggare Sverige i den politiska nyhetstidningen Dagens Samhälle. Att tvingas införa kommunala poliser är naturligtvis ett grovt underbetyg till den nyligen genomförda – men tyvärr misslyckade – polisreformen. Samtidigt måste vi kommunpolitiker få kontroll på ordningsläget i våra kommuner. Som det verkar är det bara möjligt genom att anställa egna poliser och det behöver egentligen inte vara konstigare än att vi har en kommunal brandkår – om än i ett kommunförbund - för att öka effektiviteten. Våldsmonopolet på gator och torg har polisen redan lämnat ifrån sig för länge sedan genom den omfattande användningen av ordningsvakter, så det argumentet mot kommunala poliser har fallit.Slutligen är vår uppfattning att polisens nya nationella giv med ”trygghetsskapande närvaro” av poliser efter inträffade brott är en märklig nymodighet. Poliser ska väl i första hand användas för att förebygga och beivra brott – inte beklaga brotten i efterhand. I den mån ”trygghetsskapande närvaro” hjälper till att få fram vittnen till brott är det dock en annan sak. Med detta sagt, en rejäl honnör till alla enskilda poliser som sliter i vardagen! Vad gjorde vi om vi inte hade er? Lars H EricssonOrdförande i Lidingöpartiet (LP), ledamot av kommunstyrelsen i Lidingö ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ LIDINGÖ STADSHUS ORANGE MOT VÅLDET! Idag färgas Lidingö stadshus orange som en manifestation mot våldet, speciellt mäns våld mot kvinnor. Lidingöpartiets kommunalråd, Birgitta Sköld, var en av talarna. Birgitta är ordförande i omsorgs- och socialnämnden, en mycket viktig nämnd i dessa frågor. Just i år har dessutom Lidingö Kvinnojour (tidigare Kvinnojouren Kerstin) fått stadens utmärkelse ”Årets ängel”! Stort Grattis till utmärkelsen! 💐 Årets ängel är Lidingö stads utmärkelse för insatser inom kultur, idrott och hälsa, och tilldelas i år Kvinnojouren Kerstin (numera Lidingö Kvinnojour) De får utmärkelsen för sitt engagerade arbete för utsatta kvinnor. Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som givits förnyad aktualitet under pandemin.❇️ Birgitta Skölds tal på mötet:”Tack så mycket för att jag fått komma hit på den internationella dagen mot våld mot kvinnor!Jag heter Birgitta Sköld är vice ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd för Lidingöpartiet samt ordförande för omsorgs- och socialnämnden på Lidingö. Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män. Men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man. Många barn upplever våld i sin familj. Enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, lever cirka 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld men det kan också vara ekonomiskt.Vad menar vi då med ”nära relation”? Nära relation kan vara mellan makar, anhöriga, släktingar, vänner, omvårdnadspersonal, god man med mera. En person som man står i en beroende-situation till enligt brottsofferparagrafen i 5 kapitlet, 11 paragrafen i Socialtjänstlagen.Med det sagt kan vi fundera på; Har du eller någon du känner blivit utsatt eller bevittnat våld i nära relation? Kanske, kanske inte. Jag kan påminna mig två sådana situationer för mycket mycket länge sedan. Det gällde mina dåvarande grannar och jag kommer fortfarande ihåg situationen. Hur obehagligt det var och hur jag reagerade.Om du är osäker på om du sett eller hört något våld, beror det oftast på att det sker inom hemmets väggar. I en miljö där man ska känna sig trygg. Mina ögon öppnades kring vad vi kan göra politiskt i den här frågan, när vi 2016 inom omsorgs- och socialnämnden gjorde en medborgarundersökning. Vi frågade via ett undersökningsföretag ca 3000 Lidingöbor om man varit utsatt för någon typ av våld i nära relationer. Vi använde samma modell som BRÅ och Stockholms stad använt före oss. Vi fick en svarsfrekvens på 50 % och 26 % av de svarande hade upplevt någon typ av våld i en nära relation under sin livstid.Svaren förvånade mig med nästan 1/3 som hade svarat att man varit utsatt.Undersökningen blev startskottet för oss i omsorgs- och socialnämnden att prioritera och lyfta upp frågan. Engagemanget och intresset är stort från alla partier!Det innebär att nämnden i sin budget har prioriterat följande:1. Att ha en specialisthandläggare som är ansvarig för att driva detta arbete framåt, det är Marina.2. Att vi under Marinas ledning utbildar personalen på omsorgs- och socialförvaltningen så att de i ett tidigt stadium kan upptäcka och ge stöd och råd.3. Att vi i nämnden får information. Att vi tagit fram de riktlinjer som behövs angående våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.4. Att omsorgs- och socialnämnden ger bidrag och stöttar olika organisationer för att de ska kunna driva sin viktiga verksamhet mot våldet. Det kan vara både kvinnojourer och/eller mansjourer.5. Att vi har ingått ett 3-årigt samarbetsavtal med Lidingö Kvinnojour för att ge dem bättre förutsättningar för att kunna planera sitt arbete. Men vi har haft ett samarbete alltsedan kvinnojouren på Lidingö startade. 6. Lidingö stad har en mottagningstelefon som är öppen under kontorstid. Under all annan tid kan man vända sig direkt till socialjouren (och polisen och Lidingö kvinnojour). Vi samarbetar också med ”Alternativ till våld” som finns i Täby. Det är ett behandlings- och kompetenscenter som den utsatte kan vända sig direkt till.Det finns mycket mer att göra inom området. Olika lagförslag är på gång inom närliggande områden och i juni kom ett förslag från regeringen där 40 åtgärder mot mäns våld mot kvinnor tagits fram.Det är väldigt bra att mycket görs men det är bedrövligt att det ska behövas!!Jag ser fram mot att vi politiker ska kunna utveckla vårt engagemang och kunskap ytterligare!Stort tack”! ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ LIDINGÖPARTIET OM KLIMATFRÅGANFN:s klimatkonferens i Glasgow har precis inletts och Lidingöpartiet vill passa på att redogöra för sitt ställningstagande i klimatfrågan. Vår utgångspunkt är att klimatfrågan måste genomsyra kommunens verksamhet i det vi kan påverka, baserat på IPCC:s slutsatser. Det kommer bli allt varmare framöver och extremväder mer vanligt förekommande. Att även Lidingö kan drabbas av svårigheter vid förändrat klimat och förändrat väder visade sig med all tydlighet vid sommarens stora översvämningar på ett flertal platser på ön. Klimatanpassning är därför nödvändig. Lidingöpartiet vill att staden skyndar på sin kartläggning av möjliga översvämnings- och erosionsplatser och tidigt vidtar motverkande åtgärder. Risker för skogsbränder måste också analyseras och handlingsplaner upprättas. Effektiva klimatanläggningar bör installeras på äldreboenden för att minska riskfylld påverkan för de äldre och personal vid långvariga värmeböljor. Dessutom ska barnen på våra förskolor skyddas från stark sol och värme vid lek utomhus. Även stadens infrastruktur måste värnas och förstärkas för att möta ett förändrat klimat.Människan ligger bakom en stor del av klimatförändringarna och Lidingö bör dra sitt strå till stacken i klimatomställningen. För att inte urholka naturens egen förmåga att binda växthusgaser och för att ta hand om kraftigare nederbörd vill Lidingöpartiet bevara Lidingös skogar och grönområden. Vi vill utöka antalet naturreservat, bevara och återställa våtmarker och återplantera träd och annan grönska som påverkas vid olika byggprojekt.Lidingöbornas största klimatpåverkan kommer från bilkörning på fossila bränslen samt från annan konsumtion. Vår modell är att människor spontant och självklart ska välja miljövänliga kollektiva färdmedel därför att dessa erbjuder hög kvalitet och komfort och helt enkelt oftast är bästa val. Lidingöborna behöver därför få tillgång till en ännu mer utökad attraktiv kollektivtrafik. Det ska sägas att Lidingö stad redan har gjort stora satsningar inom detta område med modernisering av den elektriskt drivna Lidingöbanan och den nya bron som möjliggör utökad spårvägs-, gång- och cykeltrafik. Två viktiga frågor för Lidingöpartiet är att få till stånd en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum samt sammankopplingen med Spårväg City. Vi vill helt enkelt ha ännu mer eldriven spårburen kollektivtrafik.Det är också mycket viktigt att förbättra laddningsinfrastrukturen för fordon. Elbilar är här för att stanna och den tekniska utvecklingen inom området går snabbt framåt. Runt om i världen investeras det just nu kraftfullt i både forskning och produktionskapacitet för komponenter och batterier till elbilar. Flera kända biltillverkare har också annonserat att de kommer sluta tillverka bilar med förbränningsmotor om ca 10 år. Det kan inte heller uteslutas att många länder i världen, inklusive Sverige, så småningom inför ett totalförbud mot fossila bränslen för personbilar. Lidingö behöver förbereda sig för en sådan utveckling och staden ska underlätta för Lidingöborna att använda elbilar.För att minska Lidingöbornas övriga konsumtionsrelaterade klimatavtryck behöver kommunen se över hur man kan skapa förutsättningar för delningsekonomi och cirkulär ekonomi. Privata elbilspooler, second hand-mässor och matavfallsåtervinning är några exempel på möjliga initiativ. Lidingöpartiet föreslår också en årlig klimatdag i stadshuset med intressanta och lärorika föreläsningar och presentationer för alla intresserade Lidingöbor.Lidingöpartiet kommer ha en fortsatt öppen dialog med företag, föreningar och medborgare för att kunna ta del av och stödja initiativ som gynnar miljö och klimat. Vi följer också kontinuerligt den senaste utvecklingen inom teknologi och klimatsmarta koncept i världen för att tidigt få kunskap och inspiration om nya och möjliga lösningar på klimatrelaterade utmaningar. För LidingöpartietBirgitta Sköld (gruppledare)Lisa TilianderHans GrundellEva DunmurrayEvelyn LewandrowskiNiclas FredriksonMikael Sens ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ STADSHUSPARKEN PÅ LIDINGÖ DÖPS OM TILL RAOUL WALLENBERGPARKENVid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober behandlades en motion från Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet med förslaget att döpa om Stadshusparken på Lidingö till Raoul Wallenbergparken. Ett enigt kommunfullmäktige godkände förslaget.Lidingöpartiets Evelyn Lewandrowski höll följande anförande.Fru Ordförande, Presidium, Ledamöter och LidingöborMed glädje bifaller jag kommunstyrelsens förslag att ge stadshusparken namnet Raoul Wallenbergparken.Tack till C, S och MP för en mycket bra motion!Tillåt mig ge en liten bakgrund till hur Raoul Wallenberg-monumentet förverkligades som kanske inte alla känner till …När beslut en gång skulle tas angående en skulptur vi erbjudits att införskaffa, fick jag följa med till konstnärens ateljé. Det blev ett fantastiskt möte med skulptören Willy Gordon, själv jude. Han fick idén till skulpturen när han såg ett märkligt foto av Raoul Wallenberg, taget mitt under en stor deportation. Wallenberg stod vänd från kameran och hade händerna bakom ryggen. Det var i januari 1945.Willy Gordon visade oss en liten gips av vad han kallade Raoul Wallenbergs gärning och jag blev mycket berörd.”Med monumentet hedras Raoul Wallenbergs gärning, civilkurage och medmänsklighet”, sa Willy GordonDenna gipsmodell skulle bli det fantastiska monument vi nu ser i parken. Det var ju tänkt för Nybroplan i Stockholm men när stadens ”konstexperter” ville annorlunda så fick vi chansen och det är vi oändligt tacksamma för!Finansieringen av monumentet gjordes genom en nationell insamling, organiserad av den ideella stiftelsen ”Arbetsgruppen för ett monument över Raoul Wallenbergs gärning”, bildad 1997.Arbetsgruppen samlade in medel till finansieringen och donerade därefter skulpturen till Lidingö stad. Initiativtagare var fru Carmen Regnér. Jag vill mycket gärna nämna hennes namn här. Hon avled 2005, 92 år gammal.Invigningen av monumentet ägde rum den 28 maj 1999.Käte Wacz (själv räddad av Raoul Wallenberg i Budapest), som alltid närvarat när vi samlas vid monumentet varje år den 27 januari på Förintelsens minnesdag, skrev bland annat i Svenska Dagbladet år 2003, samma år som Willy Gordon avled.“Tack Lidingö för ett värdigt monument!Jag och tusentals andra – som har Raoul Wallenberg att tacka för våra liv – är mycket tacksamma för att han äntligen fått ett värdigt monument”.I Raoul Wallenbergs händer finns ”Schutzpässe” som förtvivlade människor med utsträckta händer griper efter och som betydde skillnaden mellan liv och död.Raoul Wallenberg är född på Lidingö och Lidingö har hedrat hans gärning. Tack Lidingö Stad!”——-Nu tackar jag för att även parken har fått Raoul Wallenbergs namn – Lidingösonen som är ihågkommen och hedras av en hel värld.Evelyn LewandrowskiLidingöpartiet ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ SVAGT POLITISKT INTRESSE FÖR EXPERTFÖREDRAG OM DEN HOTANDE MASSUTROTNINGEN AV ARTER! Trots att väl nästan samtliga politiska partier i Lidingö kommunfullmäktige säger sig värna om miljön var det dålig uppslutning från kommunfullmäktiges sida när Lidingös FN-förening anordnade ett expertföredrag om den hotande massutrotningen av arter. Bland kommunfullmäktiges ledamöter som representerar åtta partier var endast Lidingöpartiet representerat vid föredraget. Lidingö FN-förening är en del av den svenska FN-rörelsen och knuten till Svenska FN-förbundet. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.Föredraget, som pågick i två timmar, hölls i form av ett dialogsamtal mellan experterna i panelen och åhörarna i stadshusets bibliotekstrappa. Medverkande i expertpanelen var Erik Andersson, docent i miljövetenskap vid Stockholms universitet, Helena Klangemo, vice ordförande i Naturskyddsföreningen på Lidingö och Mark Marissink, chef för artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.Föredraget hade rubriken "Nyckeln till allt liv - hur stoppar vi massutrotningen" och var ett samtal om jordens utveckling och hoten mot världens flora och fauna.Helena Klangemo berättade att antalet groddjur har minskat drastiskt på Lidingö under de senaste åren. Förklaringarna kan vara många. En hypotes var att detta kan bero på ljusföroreningar genom att allt fler områden lyses upp med konstljus som stör groddjuren, en annan att det kan florera svampsjukdomar bland grodorna. Även en eventuellt ökad fiskstam i sjöar och vattendrag kan påverka grodlivet negativt genom att grodynglen äts upp av fiskarna. Under alla förhållanden är groddjuren viktiga komponenter i naturens biologiska mångfald och det är värt att undersöka vad det minskade beståndet kan bero på. Öppna och varierande landskap är viktigt för såväl insekter som annat djurliv. Oslagna blomsterängar och betesängar som betas av kreatur, även nötdjur, ska värnas. Betande djur är ett sätt att hålla landskapet öppet vilket är attraktivt för både människor och djurliv. Mark Marissink från Sverige Lantbruksuniversitet berättade att han tidigare varit vegetarian men senare i livet insett att naturen mår bäst av en variation där även köttproduktion har en plats förutsatt att det handlar närproducerade naturbetesdjur och inte slaktdjur som fraktats över halva jordklotet för att nå de svenska matborden. På en fråga från publiken om man kan bygga till exempel 1.000 nya lägenheter på Lidingö på ett miljövänligt sätt svarade Erik Andersson från Stockholms universitet att man alltid vid nybyggnation bör ställa sig frågan om man kan ta hand om de nya boende på ett miljömässigt acceptabelt sätt. Nya bostäder kräver inte bara yta för husen utan även för parkeringar, fritidsaktiviteter och liknande. Även belastningen på trafiksystem och naturområden ökar med en ökad befolkning. Värt att notera i sammanhanget är att Lidingö, som är landets till ytan sjätte minsta kommun, samtidigt är Sveriges femte mest tätbefolkade bland 290 kommuner och den fjärde mest tätbefolkade av Stockholms läns 26 kommuner. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ LIDINGÖPARTIET HAR HAFT PARTIKONFERENSI lördags genomförde Lidingöpartiet partikonferens #1 med förtroendevalda politiker och partimedarbetare inför valet 2022. De cirka 25-talet församlade fick bl.a. höra inspirerande föredrag av Naturskyddsföreningens Helena Klangemo och Lidingö Näringsliv genom ordförande Katarina Palmstierna och styrelseledamoten Christina Pihl. Fokus för denna konferens var trygghetsfrågorna och klimatet ur olika perspektiv och vad vi måste göra för att även fortsatt säkra en ”Grön Skön Ö”. Till vår stora glädje hade vi samsyn i många frågor med såväl Lidingö Näringsliv som Naturskyddsföreningen.Två viktiga frågor för både Lidingöpartiet, Naturskyddsföreningen och Lidingö Näringsliv är att få till stånd en omdragning av Lidingöbanan via Lidingö centrum samt sammankopplingen med Spårväg City. Båda åtgärderna är en del i att stödja klimatomställningen. Vi kommer gemensamt att driva på i dessa frågor.En annan viktig fråga är naturligtvis den tekniska klimatanpassningen av kommunens verksamhet för att bättre klara varmare somrar och kraftigare nederbörd. Så långt möjligt måste sommarens översvämningar i Lidingö centrum med omnejd, som bland annat drabbade affärsidkare, försöka förebyggas genom bättre vattenavrinning och liknande åtgärder.Vi var även ense med Lidingö Näringsliv om att biltullarna för att infartsparkera i Ropsten måste bort. De är kontraproduktiva när det gäller att minska biltrafiken i Stockholms innerstad eftersom de innebär att man lika gärna kan fortsätta med bil in till innerstaden när man ändå blir debiterad biltull så fort man svänger in till Ropsten. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook
✅ BULLERSKÄRM LÄNGS GÅSHAGALEDENDe boende i närheten av Gåshagaleden har under många år krävt åtgärder från Lidingö stads sida för att komma till rätta med ett med tiden ökande trafikbuller från Gåshagaleden. Nu har stadens teknik- och fastighetsnämnd, med stöd av Lidingöpartiet, på sitt septembermöte i full enighet beslutat att för en sträcka av 650 meter upphandla en ca 2 meter hög bullerskärm. Denna ska anpassas mot terrängen och mot de två broar som finns längs sträckan. Det hela ska kunna vara klart under 2022. ... Visa merVisa mindre
Visa på Facebook