Borgerligt minoritetsstyre klart på Lidingö

Pressmeddelande

Lidingömoderaterna (M) och LidingöPartiet (LP) har kommit överens om formerna för ett nytt minoritetsstyre på Lidingö – Lidingökoalitionen. Överenskommelsen innebär ett stabilt styre med en tydlig borgerlig politik för Lidingö samt färre kommunalråd under den kommande mandatperioden.

 I valet till Lidingös kommunfullmäktige tog Lidingöborna ett tydligt kliv åt höger. Både Lidingömoderaterna och LidingöPartiet fick ökat förtroende. Det råder sedan flera år stor samsyn mellan de två partierna i viktiga frågor, bland annat byggpolitiken. 

Vår strävan har varit att få så stort genomslag som möjligt för vår gemensamma sakpolitik och vi har funnit att ett borgerligt minoritetsstyre med M och LP utgör den bästa förutsättningen för det. De goda samtal vi haft med flera andra partier på Lidingö gör oss trygga i att styret av staden blir långsiktigt och stabilt. I våra samtal med Sverigedemokraterna har vi fått klart för oss att de kommer att stödja M och LP:s koalitionspolitik. 

Det borgerliga minoritetsstyret medför också att staden kan styras med lägre kostnader genom att antalet kommunalråd minskas från fyra till två. Genom det borgerliga styret förblir Lidingö grönt, småskaligt, tryggt och med tydligt fokus på kommunens kärnverksamheter och med fortsatt leverans av god kvalitet och service till bra pris för Lidingöborna. 

Lidingöborna har röstat för fortsatt ordning och reda, och det är jag glad att vi nu kan leverera tillsammans med LidingöPartiet. Med oss vid rodret kommer Lidingö att få fortsatt hög kvalitet och effektivitet i stadens alla verksamheter, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande Lidingö.

Förutom fortsatt ordning och reda i politiken har Lidingöborna också tydligt tagit ställning för en politik som bevarar och förädlar den gröna sköna Lidingömässiga ön samtidigt som vi fortsätter att utveckla kärnverksamheterna med hög kvalitet, säger Anders Paulsen (LP), tillträdande kommunalråd.

                                                          Fakta
Sedan valet har förhandlingar pågått mellan Lidingömoderaterna och LidingöPartiet med syftet att få till stånd ett nytt stabilt styre för Lidingö stad för kommande mandatperiod. 

Lidingös nya borgerliga styre kommer att ha två kommunalråd till skillnad från den gångna mandatperiodens fyra. 

Exempel på politik som kommer att bli verklighet genom det nya borgerliga styret:

  • Minskade kostnader för den politiska ledningen av staden genom endast två kommunalråd.
  • Fokus på ökad kvalitet i förskola, skola och omsorg.
  • Lidingös karaktär bevaras med småskalig och trivsam bebyggelse.
  • Ett ännu tryggare Lidingö med bland annat ökad polisnärvaro.
  • Ytterligare sänkt skatt för Lidingöborna när förhållandena så medger med hög kvalitet i verksamhet och service.
  • Öns natur och miljö värnas genom nya och utvidgade naturreservat.
  • Ökat fokus på klimat- och miljöfrågorna.
  • Ännu bättre företagsklimat för Lidingös företagare.
  • Skärpta språkkrav i förskola och äldreomsorg. 

Talesperson:

Anders Paulsen, tillträdande kommunalråd, anders.paulsen@lidingopartiet.se, 070-885 35 05