Lidingökoalitionen utvidgar naturreservatet Långängen- Elfvik och skapar ett nytt naturreservat i Sticklinge

Lidingökoalitionen LP och M utvidgar naturreservat Långängen- Elfvik och skapar ett nytt naturreservat i Sticklinge. Så gör vi Lidingö grönare samtidigt som vi värnar den biologiska 🐝 mångfalden. I och med utvidgningen uppfyller LidingöPartiet också ett av sina vallöften.

”Lidingö kommer att ha mer naturreservat än Danderyd, Täby och Solna kan erbjuda tillsammans, skriver Daniel Källenfors (M) och Anders Paulsen (LP).

Från Kottlasjön, på södra halvan av ön, till Elfviks udde längst österut på norra Lidingö. Så långt sträcker sig Långängen-Elfviks naturreservat idag. Reservatet tillkom för drygt 15 år sedan.

I år fattar vi beslut om att utöka reservatet. Då inlemmas Elfvikslandets skogspartier och stränder i norr, skogarna söder om Kottlasjön, den östra delen av Ekholmsnässjön, ekmiljöerna vid Ekholmsnäs och kulturlandskapet vid Mölna. Reservatet blir över 700 hektar stort.

Men det tillkommer också ett nytt naturreservat, i Sticklinge, på nordvästra delen av ön. Här finns kulturpräglade marker med gamla ekar. Oexploaterade stränder med klippor”.

Anders Paulsen (LP) och Daniel Källenfors (M)

Länk till hela artikeln på Lidingö Nyheter. Så gör vi Lidingö grönare – Lidingö Nyheter (lidingonyheter.se)