Film om verksamheten i Lidingö stad 2020

Sammanfattning av Lidingö stads verksamhet coronaåret 2020

I filmen beskriver Lidingö stads kommunalråd samt ordförande i de olika politiska nämnderna verksamheten i staden under coronaår 2020.

Staden har en stabil och bra ekonomi och verksamheterna har trots coronasmittan kunnat hållas igång på ett bra sätt.

Lidingöpartiets kommunalråd Birgitta Sköld berättar om verksamheten inom omsorgs- och socialnämnden.