Vaccination mot covid-19 har nu påbörjats på Lidingö. Arbetet löper på enligt plan.

PRESSMEDDELANDE FRÅN LIDINGÖ STAD!

Vaccination mot covid-19 har nu påbörjats på Lidingö. De som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död.

— Vi har äntligen kommit igång med vaccinationen inom våra särskilda boenden för äldre och det löper på enligt plan. Det vaccin som används är utifrån tilldelning och i dagsläget är det från Pfizer/BioNTech som vi använder inom våra särskilda boenden för äldre. När fler vaccin blir tillgängliga kommer fler grupper att kunna vaccineras, säger Cecilia Lewenhaupt, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vaccinationssamordnare i Lidingö stad.

Vaccinationen följer de riktlinjer och prioritetsordning som Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm tagit fram. Redan den 7 januari har den första dosen covid-19 vaccination givits till alla omsorgstagare som tackat ja på stadens boende för äldre Siggebogården. Vaccinationerna har gått mycket bra utan komplikationer. Även ett antal med medarbetare har kunnat vaccineras.

— Vår högsta prioritet är att skydda våra utsatta grupper och framförallt de äldre som är mest sårbara. Vi har därför tagit flera tuffa beslut om bland annat besöksförbud och att stänga mötesplatser. Att vaccination nu är igång inger stort hopp och vi lägger stort fokus på detta för att vi på sikt ska kunna öppna upp våra verksamheter för äldre igen fullt ut igen, säger Birgitta Sköld (LP) ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Prioritering av vaccination

1. Först ut är boenden på särskilda boenden för äldre. Det är läkarna som är kopplade till varje särskilt boende som ordinerar vaccinet till dem som vill vaccinera sig, och sjuksköterskor på boendet som vaccinerar de äldre. Därefter följer all personal inom den kommunala vård- och omsorgen.

2. Planering för personalgrupperna är i full gång och kommer att påbörjas i januari i samverkan med Regionen och upphandlad vaccinatör. Alla som arbetar med kommunal vård- och omsorg kommer att erbjudas vaccinering

3. Hemtjänstkunder med vård- och omsorgsinsatser och kunder inom LSS gruppbostäder kommer att vaccineras av husläkarmottagningarna i samverkan med kommunens personal senare i februari. Att dessa grupper får vänta något beror på att husläkarmottagningarna inte kan använda det frysta vaccin som används inom särskilda boende för äldre och för personalgrupperna. Först i slutet av januari beräknas det icke frysta vaccinet bli godkänt.

4. När ovanstående grupper är vaccinerade ska följande personer erbjudas vaccination:

  • Du som är 70 år eller äldre.
  • Du som är vuxen och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS, 1177.se

Personlig assistans, 1177.se

5. Efter det ska övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka erbjudas vaccination.

6. Sedan kommer resten av befolkningen som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccin.

Hur vaccination går till och hur olika grupper erbjuds vaccin, finns på Region Stockholms webbplats.

Viktigt fortsätt följa restriktionerna

I flera månader framöver behöver alla följa de råd och restriktioner som finns. Vaccinationerna i Region Stockholm kommer att pågå under lång tid, och tillgången till vaccin väntas vara ojämn.

— Även de som är vaccinerade ska följa restriktionerna under en tid framöver eftersom inget vaccin är hundraprocentigt och även en mildare form av covid-19 kan ge allvarliga komplikationer för våra riskgrupper, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.