Fokus på att motverka narkotika bland unga i nytt samarbetsavtal med polisen

Måndag 4 februari avser kommunstyrelsen på Lidingö att besluta om det nya samverkansavtalet med polisen. Fokus i avtalet är att motverka narkotika och kriminalitet bland unga. Bland annat innebär det fler besök i skolan av polisen.

Stockholmsenkäten, en undersökning av bland annat drogvanor bland unga, visade för 2018 att varannan gymnasieelev på Lidingö hade haft möjlighet att prova narkotika och så många som 40 procent av alla pojkar hade använt narkotika någon gång. Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) välkomnar polisens krafttag mot narkotika.

  • Unga på Lidingö brukar narkotika i större utsträckning än i andra kommuner. Det är mycket oroande och vi har varit tydliga mot polisen att vi förväntar oss en större polisnärvaro kring dessa frågor. Jag är glad att det nu hamnar i avtalet, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Birgitta Sköld (LP), ordförande för Omsorgs- och socialnämnden, ser också möjligheter att snabbare uppmärksamma barn och unga på glid genom samarbete med polisen.

  • Varje liv som hamnar i ett narkotikamissbruk är en tragedi. Extra tydligt blir det när det gäller en ung människa som har hela livet framför sig. Det måste vi motverka till varje pris. Tillsammans socialtjänst, skola och polis så skapar vi bättre förutsättningar för att göra det, säger Birgitta Sköld (LP).

Utbildningsnämndens ordförande Amelie Tarschys Ingre (L) gläds över det ökade informationsarbetet i skolan från polisen.

  • Det är viktigt att vi tar krafttag mot narkotika. Skolorna har en viktig uppgift att tillsammans med polisen fortsätta arbetet för att informera om drogers skadeverkan. Jag hoppas också att polisens besök i skolorna ska ge lägre trösklar för att anmäla brott, säger Amelie Tarschys Ingre (L).

Samtliga partier i Lidingömajoriteten drev i valrörelsen att det ska finnas dedikerade poliser på Lidingö. Det har varit ett fokusområde i förhandlingarna med polisen.

  • Trots att brottsstatistiken generellt är låg, så känner en del Lidingöbor sig otrygga. Den oron tar vi i Lidingömajoriteten på allvar och har därför drivit att det ska finnas poliser fast placerade på Lidingö. Vi är inte där än, men vi är överens med polisen om att det måste finnas en fungerande polisiär närvaro på ön, säger kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD).
Kommunledningen i samspråk med nye polischefen Peter Ågren