Kommentar till Centerns valprogram

”Ett tryggt och grönt Lidingö med småstadskänsla” – Lidingöpartiet är mycket glada över att ännu ett parti – Centerpartiet – anammat grunderna i Lidingöpartiets politik. Den politik som Lidingöpartiet fört i 45 år. Den politiken håller än idag och den står vi fast vid.

Däremot är det svårt att hänga med i Centerns ständiga svängningar. För ett par år sedan drev centerpartister frågor som månggifte och slopad arvsrätt och nu i år väljer Annie Lööf att liera sig med den rödgröna regeringens flyktingpolitik. En ohelig allians som kommer att kosta skattebetalarna flera miljarder. På Lidingö var Centern först för att bygga en biltunnel på södra ön, för att sedan snabbt bli motståndare när man märkte vart vinden blåste.

Vill man bevara Lidingö som en Skön Grön Ö är det säkraste alternativet att rösta på Lidingöpartiet, som är det enda lokala partiet som inte sitter fastkedjade i något rikspartis oansvariga politik – något som tyvärr Centern på Lidingö gör.

När det gäller Centerpartiet ska man också minnas Annie Lööfs utspel i SvT:s Agenda 2011 om att helt öppna gränserna, så att Sveriges befolkning genom flyktingar och invandring på 100 år kunde öka till 40 miljoner, det vill säga en ökning med 300.000 människor per år! Med en sådan partiledare blir det inte lätt för Centerpartisterna på Lidingö att värna ett grönt Lidingö med småstadskänsla. En ohämmad flyktinginvandring kommer snarare öka trycket både på större barngrupper och att Lidingö tvingas bygga ännu fler bostäder, trots att Lidingö redan är den 4:e folktätaste kommunen i Stockholms län och den 5:e mest tätbefolkade i hela landet.

Lidingöpartiet kommer alltid att kämpa för Lidingöbornas och för Lidingös bästa, vad som än händer. Vi behöver aldrig försvara en politik som går ut på att tvinga Lidingö att bygga för storstadsregionens skull. Hur Centern på Lidingö ska kunna jobba för att Lidingö inte överexploateras, när Centern på riksplan vill återgå till en flyktingpolitik som både är oansvarig, ohållbar och strider mot rådande lagar – det är för oss en gåta.

Birgitta Sköld – gruppledare (LP)
Lars H Ericsson – ordförande (LP)
Göran Grahn – 1:e vice ordförande (LP)
Pia Wieck – partisekreterare (LP)

Se Lidingösidan >>