Om fallet med den autistiske pojken

Birgitta Sköld, Omsorgs- och socialnämndens ordförande (LP) 2018-02-03 17:48


Flera medier har rapporterat om ett ärende där Lidingös omsorgs- och socialförvaltning är en av huvudmännen. Ärendet rör en autistisk ung man hemmahörande på Lidingö. Idag vilar vårdansvaret på landstinget och det finns en pågående dialog med alla parter för att hitta en lösning så snart han skrivs ut från Danderyds sjukhus.

Lidingö stad kan inte besluta om en person ska skrivas in på eller ut från ett sjukhus. Det är ansvarig läkare på aktuellt sjukhus som bedömer vilken typ av vård som ska ges och när vårdtagaren ska skrivas ut.

Det är oerhört ledsamt när en ung människa inte mår bra. Omsorgs- och socialförvaltning har ett vårdplaneringsmöte inbokat där vi kommer att presentera en specialanpassad lösning så snart pojken blir utskriven från sjukhuset. Vi ser också flera möjliga boendealternativ.

Lidingö stad kan inte gå in på enskilda ärenden, på grund av respekt för och sekretess kring den enskilde personen. Komplicerade ärenden kräver ibland särskild kompetens på boendet som inte alltid finns på Lidingö eller inom stadens verksamhet. I sådana fall samarbetar Lidingö stad med experter i hela landet för att kunna erbjuda speciallösningar. Att erbjuda bra vård är en fråga om att hitta rätt kompetens och lösningar snarare än om ekonomiska hänsyn.

Jag har alltid fullt förtroende för det arbete som stadens tjänstemän gör för att hitta lösningar i svåra situationer och vi kommer inte att backa från vårt ansvar i det här fallet heller.

Se Lidingösidan >>