LP: Kameror på bron så inbrottstjuvarna tvekar

onsdag 28 februari 2018 22:35

Som kommunpolitiker är det inte helt lätt att påverka polisens arbete direkt, eftersom polisen är statlig, men vi kommer att göra allt som står i vår makt att stoppa den oacceptabla brottsutvecklingen på Lidingö. Och, vi måste göra vad vi kan, i stadens regi. Med kameror på bron kan vi få potentiella inbrottstjuvar att tveka, men också hjälpa polisen att utreda de brott som begåtts. Det skriver de fyra Lidingöpartisterna Birgitta Sköld, Lars H Ericsson, Göran Grahn och Pia Wieck.

Bostadsinbrotten har över tid ökat kraftigt på Lidingö, otryggheten bland Lidingöborna likaså. Att de internationella ligorna har hittat till ön, att återfallsförbrytare blir utsläppta alldeles för tidigt, avsaknaden av en fullskalig polisstation på ön – förklaringarna är många. Det finns även en frustration hos Lidingöborna för att det saknas resurser hos polisen att utreda de brott som begås. Det saknas konkreta handlingsplaner för att förbättra situationen. Som medborgare känner man sig ofta maktlös.

Världen ser inte ut som den gjorde för femtio år sedan, inte heller Sverige eller Lidingö. Vi måste därför möta den som den är, här och nu. Som kommunalpolitiker är det inte helt lätt att påverka polisens arbete direkt, eftersom polisen är statlig, men vi kommer att göra allt som står i vår makt att stoppa den oacceptabla utvecklingen.

Polisen behöver mer resurser. Snittet för EU är 3,5 poliser per 1000 invånare, för Sverige 1,8. Lidingö en del av polisens norra Stockholmsdistrikt och när polisen inte får de resurser som krävs kommer det alltid att finnas områden som behöver insatser före Lidingö. Vi måste aktivt kräva att staten förändrar polisens organisation. De är underbemannade och tyngs av för mycket administration. Vi måste även ställa krav på lagstiftarna. De som begått brott ska straffas och de som inte har rätt att vara i Sverige ska utvisas. Två personer ska inte kunna skylla på varandra, för att sen kunna gå fria.

Vi kan inte vänta på att polisen ska fungera som vi vill. Vi måste göra vad vi kan i stadens regi. 2017 förstärktes Omsorgs- och socialförvaltningen med en tjänst för brottsprevention och en med fokus på våld i nära relationer. I budgeten för 2018 har majoriteten dessutom avsatt resurser för tre fältassistenter som ska vara ute bland ungdomar. Vi kan stödja grannsamverkan i högre utsträckning och få fler föräldrar att engagera sig som nattvandrande föräldrar. Vi kan genom kampanjer uppmana alla, att faktiskt ringa polisen om de ser något som ser misstänkt ut.

Framför allt kommer Lidingöpartiet verka för att det ska sättas upp kameror på bron och skylta stort med detta. Lidingö har fördelen att förutom sjövägen endast ha en enda väg till och från ön. Låt oss utnyttja detta för att få potentiella inbrottstjuvar att tveka och för att hjälpa polisen att utreda de brott som begåtts.

För Lidingöpartiet är trygghet viktigt och vi kommer att arbeta för att Lidingö blir tryggt igen.

Birgitta Sköld, Gruppledare LP
Lars H Ericsson, Ordförande LP
Göran Grahn, Vice Ordförande LP
Pia Wieck, Partisekreterare, LP

se Lidingösidan >>