Lidingöpartiet konstaterar med stor glädje att Ekholmsnäsfrågan är löst!

Det kan inte ha undgått någon att den föreslagna flytten av ett golfhål från skidbacken till Koltorpsängen har väckt starka känslor hos både naturföreningar och privatpersoner på ön. Debatten har varit intensiv på sociala medier mellan förespråkare för och motståndare till flytten.

Lidingöpartiet har engagerat sig mycket i frågan och har hjälpt till i processen för att hitta en lösning som skulle kunna vara godtagbar för alla intressenter. Vi är därför mycket glada att en sådan lösning nu har kommit till stånd och vill rikta ett stort tack till Naturskyddsföreningen, engagerade privatpersoner, skidföreningarna, golfklubben och övriga naturintresserade föreningar.

Redan i våras gick vi in i den här frågan med goda intentioner att kunna stötta såväl skid- som golfsporterna. Vi förstod att flytten av två golfhål i backen var ytterst angeläget för Lidingö Freeskiers och Lidingö Slalomklubb. Att kombinera skidföreningarnas växande behov och allmänhetens intresse att nyttja backen för skidåkning var något som Lidingöpartiet ville stötta. Därför ställde vi oss bakom ett lösningsförslag som skulle innebära en viss inskränkning av strandskyddet mellan driving rangen och Kyrkvikens strand. Vi insåg att frågan kunde vara kontroversiell, men vi underskattade påtagligt den negativa påverkan på Lidingöbornas möjlighet att kunna röra sig fritt i området som ett golfhål där skulle medföra. Med den kunskap vi har idag borde vi inte har ställt oss bakom just det förslaget.

Eftersom förslaget i vilket fall som helst med tiden har framstått som allt mer orealistiskt har fokus under hösten istället flyttats till möjligheten att anlägga ett nytt golfhål på Koltorpsängen vid Bohusgården. När detta blev känt reagerade Naturskyddsföreningen i Lidingö, Lidingö Hembygdsförening, Lidingö Ornitologiska Förening och ett stort antal privatpersoner genom skrivelser till kommunstyrelsen samt insändare och kommentarer i media. Den här gången kände vi direkt att det var mycket angeläget att lyssna noga på alla parters synpunkter. Lidingöpartiet kontaktade därför och bjöd in naturföreningar och privatpersoner till samtal och möten på plats i Ekholmsnäsområdet. Vid dessa möten blev det ännu tydligare vilka naturvärden som stod på spel och att allmänhetens tillgång till ett uppskattat strövområde skulle begränsas om ett golfhål skulle anläggas på Koltorpsängen.

Med  Lidingöpartiets stora intresse för både idrott och värnande om viktiga naturområden för ögonen ville vi verkligen hjälpa till att finna en lösning. Vi bestämde oss för att först och främst uppmuntra till konstruktiva samtal intressenterna emellan. För att skapa tid för denna process har vi samtidigt vidtagit åtgärder i olika politiska organ för att förhindra ett politiskt beslut som skulle ha stått i strid med en godtagbar lösning för samtliga intressenter.

Vi i Lidingöpartiet är idag mycket glada att intressenterna tillsammans har presenterat en lösning för Ekholmsnäsområdet som alla involverade är nöjda med. Backens två golfhål flyttas till platser inom golfens befintliga arrendeområde. Den överenskomna lösningen bevarar strandskyddet och har mycket liten påverkan på övriga naturvärden och allmänhetens friluftsliv samtidigt som skidsporten får möjlighet att utöka sin verksamhet enligt önskemål och golfens behov blir tillgodosedda. All heder åt alla parter som har engagerat sig i frågan och som gjorde sitt yttersta för att i konstruktiv anda nå detta goda resultat!

Evelyn Lewandrowski, ledamot, kultur- och fritidsnämnden, Lidingöpartiet

Mikael Sens, ersättare, kultur- och fritidsnämnden, idrotts- och motionsansvarig i Lidingöpartiet

Lars H Ericsson, partiordförande Lidingöpartiet