Stort kliv uppåt för Lidingö stad i mätning av näringslivsklimatet på ön!

Pressmeddelande Lidingö stad 2020-09-23

Svenskt Näringsliv har publicerat sin årliga rankning av det lokala företagsklimatet. Totalt har 154 Lidingöföretagare medverkat med sina synpunkter och det sammanfattande omdömet visar att Lidingö tar ett stort kliv, från plats 55 till 14.

Svenskt näringslivs årliga näringslivsrankning är ett mått på hur företagare upplever kommunernas service mot företagare i landet. Frågorna täcker en rad olika områden som exempelvis kommunala tjänstemäns attityder till företagare och tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. I det sammanfattande omdömet gör Lidingö ett stort kliv uppåt från 3,4 till 3,7 på en sexgradig skala.

I delkategorin service och bemötande går Lidingö från placering 149 till 53. I tjänstemäns attityder till företagande är klivet från 143 till 55. Då det gäller kommunpolitikernas attityder till företagande så är klivet hela 137 placeringar, från 207 till 70.

─ Jag är stolt över stadens nära samarbete med Lidingös företagare och så klart blir jag mycket glad av den fina rankingplaceringen. Speciellt glad blir jag av att kommunpolitikernas attityder till företagande förbättras 137 placeringar. Företag bygger Sveriges välstånd och rankingen ger oss bekräftelse på att vi är på rätt väg här på Lidingö, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

─ Lidingö stad har under det senaste året gjort en rad satsningar för att utveckla det lokala företagsklimatet där fokus ligger på att förbättra kommunens service, information och dialog med de lokala företagarna. Jag vill tacka alla Lidingöföretagare som har deltagit i enkäten och därmed gett oss ett bra underlag för ett fortsatt förbättringsarbete. Tack också till Lidingö näringsliv för ett gott samarbete, säger Malin Rosenqvist, näringslivschef i Lidingö stad.

Bäst i länet, och i hela landet, är Solna som toppar rankningen för trettonde året i rad. På andra plats i länet och landet är Danderyd. I länet hamnar Sollentuna på tredje plats, Upplands Bro på en fjärde och Lidingö på femte plats.

Om Svenskt Näringslivs rankning
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2020 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 32 897 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.