Gratis broddar till Lidingös seniorer

Nu är halksäsongen här och därför har Lidingö stad beslutat att dela ut broddar till invånare över 65 år. Det är ett led i det förebyggande arbetet med att minska antalet fallolyckor.

– Genom att dela ut gratis broddar hoppas vi i omsorgs- och socialnämnden att kunna minska antalet fallolyckor och tillsammans med övriga åtgärder för våra äldre reducera olyckorna så att fler äldre kan få en tryggare vardag, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Den 16 januari börjar staden utdelningen av broddarna till de som vill ta del av erbjudandet. De delas ut och anpassas individuellt på Mötesplats centrum, Friggavägen 18A. Broddarna är av typen helfotsbrodd

Information om ytterligare utlämningstider efter den 25 januari kommer att finnas på stadens webbplats samt på Mötesplats centrum.

För mer information

Birgitta Sköld (LP), ordförande i omsorgs- och socialnämnden
Tel: 08-731 46 36
E-post: birgitta.skold@lidingo.se