Gratis broddar till alla Lidingöbor från 65 år och uppåt!

Hämta gratis broddar i Stadshuset

Nu är halksäsongen här och även i år delar Lidingö stad ut broddar gratis till alla Lidingöbor som fyllt 65 år. Det görs för att förebygga och minska antalet fallolyckor.

Vi delar ut broddar på flera platser på ön, har du inte möjlighet att hämta i stadshuset kontakta stadens Kundcenter på telefon 08-731 31 32.

Tänk på att hålla avstånd när du hämtar dina broddar!

Här delar staden ut broddarna

Stadshuset klockan 10:00-15:00 varje vardag

Utanför Mötesplats centrum, Stadshusets entréplan, kan du hämta broddar.