Lidingö fortfarande Sveriges femte mest tätbefolkade kommun

Statistiska centralbyråns (SCB) redovisade i december 2020 att Lidingö fortfarande är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Lidingö är samtidigt den fjärde mest tätbefolkade kommunen i Stockholms län efter Sundbyberg, Stockholm och Solna. Så här ser listan ut över de tio mest tätbefolkade kommunerna i Sverige bland landets 290 kommuner.

SverigeInv/km2Förändring jmf 2019-12-31
1Sundbyberg      6 076,1 0,74%
2Stockholm      5 211,0 0,15%
3Solna      4 315,6 0,94%
4Malmö      2 216,9 1,10%
5Lidingö      1 564,2 -0,24%
6Järfälla       1 510,9 1,60%
7Sollentuna      1 406,4 0,18%
8Göteborg      1 301,9 0,65%
9Danderyd      1 240,5 -0,44%
10Täby      1 198,8 1,22%

Partier på vänsterkanten, men tyvärr även vissa borgerliga partier, brukar kritisera Lidingö stad för att inte ta sitt ansvar för regionens bostadsförsörjning. SCB:s statistik visar att det är helt felaktiga och oseriösa beskyllningar.

Lidingöpartiet anser att Lidingö i princip är fullbebyggt och att endast smärre kompletteringar av bebyggelsen kan tillåtas alternativt att redan bebyggd mark får ny bebyggelse av högre kvalitet och estetik. Ett exempel på det är Högsätra där ett mastodontmässigt byggnadskomplex från 1970-talet kommer att ersättas av bostadsbebyggelse i mer klassiskt stil. Ett nytt ”Hälsans Hus” kommer också att byggas i området i samma klassiska stil.