Grönt

Lidingöpartiet bildades 1973 och är Sveriges första parti med en tydlig grön miljöinriktning. Vi värnar om naturen på Lidingö och vill bevara öns unika naturvärden. Vårt motto är “Grön Skön Ö”.

Vi värnar om Lidingös skogar, naturreservat och sjöar, men vi betonar även vikten av att bevara de små bostadsnära grönområdena som gör att vi alla trivs här på Lidingö. Vi vill att Lidingö ska få vara småskaligt och växa i måttligt takt, för att även kommande generationer ska få uppleva det Lidingö där vi valt att bo och som vi älskar och uppskattar.

Trots det gröna intrycket är Lidingö nu Sveriges femte mest tätbebyggda kommun och den fjärde mest tätbebyggda i Stockholms län efter Stockholm, Solna och Sundbyberg, tre utpräglade stadskommuner. Vi anser därför att ytterligare exploatering endast kan ske i mycket begränsad omfattning. Återhållsamhet med nybyggnation är ett måste för att skydda våra grönområden och kultur- och rekreationsvärden. Vi vill behålla Lidingö som en god uppväxtmiljö för våra barn, ungdomar och barnbarn.

 

Lokalt

Visste du att det går alldeles utmärkt att rösta på ett lokalt parti i kommunalvalet och ett annat till riksdagen och landstinget? Gör din röst hörd för Lidingös bästa – rösta på Lidingöpartiet.

Fördelen med ett lokalt parti är att vi inte har något moderparti som bestämmer vilken politik vi ska föra på Lidingö. Vi jobbar endast för Lidingös och för Lidingöbornas bästa.

Lidingöpartiet är det enda lokala partiet på Lidingö och har funnits här i över 40 år. Vi står för småskalighet och förnuft och är inte rädda för att bromsa när andra partier vill göra Lidingö till vilken förortskommun som helst. Vi värnar Lidingö i både ord och handling när andra partier, ofta styrda av sitt riksparti, säger en sak men gör en annan!

Lidingöpartiets fria ställning gör att vi inte lockar politiska karriärister till våra led utan istället människor som verkligen brinner för Lidingö.

Med stort stöd från Lidingös väljare har Lidingöpartiet representation i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt alla stadens nämnder och viktiga bolagsstyrelser.

 

Oberoende borgerligt

Lidingöpartiet är öns enda oberoende borgerliga parti. Vi sätter en ära i att visa sparsamhet med skattebetalarnas pengar, dock utan att äventyra viktig verksamhet. Vi slår vakt om individen och individens rättigheter och valfrihet.

Lidingöpartiet är det oberoende borgerliga alternativet för dig som i kommunalvalet i första hand värnar om Lidingö och Lidingöbornas bästa.