Lidingö stad, Kvinnojouren Kerstin och Huskurage i kampen mot våld i nära relationer.

     

Birgitta Sköld (ordf. Omsorgs- och Socialnämnden, samt kommunalråd LP) inledningstalade i måndags på en föreläsning i samband uppstarten av Huskurage på Lidingö, ett samarbete mellan Lidingö stad och Kvinnojouren Kerstin.

Genom att ta hjälp av hyresgästföreningar och bostadsrättsföreningar ska man skylta och informera i trapphus och tvättstugor, för att göra oss alla mer medvetna om våld i nära relationer och vikten av att vi alla hjälps åt att agera.

Huskurage är en ideell förening ”med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.”

Andra talare under mötet var Peter Svensson, en av grundarna av föreningen Huskurage, Lidingö stads samordnare för våld i nära relationer, Marina Florin, samt Kvinnojouren Kerstins ordförande, Johanna Westien.

Ta gärna kontakt med Lidingö stads samordnare för våld i nära relationer, Marina Florin, för mer information och hjälp om hur du inför Huskurage i ditt boende.